Kozma Szilárd: Nem Gerle Évás vad cirkuszozásra való az élet!

A cirkuszhercegnőnek sikerült immár, a férje után, kicsinálnia a nagyobbik fiának az édesapját is. (Roppant könnyű volt ám! Mindössze oda kellett tennie a közös kamasz-gyermeküket olyan blogot írni, “mint amilyet a mama dagaszt,”)   – Szörnyű ez a Szörnyella!

És ha elgondolom, hogy a négy nagyobbik gyermekemnek az édesanyja ezzel barátkozott és ennek kémkedett, a helyzetünk még kétségbeejtő is lehetne. De hiába reaktiválta a balkáni galamb a kolozsvári éjszakázásainak a gyümölcsét: az asztrológus pátnak a rá való kattanásának a meséjét, aminek az elkészüléséért és megjelenéséért, a saját bevallása szerint (“Három éjszagszakát töltöttem Kolozsváron”) természetben fizetett, mert nem azért kaptam harci beavatást, hogy kikészítsen egy pszichiátriáról menekült cirkuszi pszichopata. Azokba a régiókba ahol én lakozom ugyanis ezek nem tudnak felérni, mivel azok sokkal magasabb szinten állnak mint a kultúra (Műépítészet) és az irodalom. Az isteni igazság birodalmában ugyanis, nincs helye az úri-emberségnek nevezett gyengeségnek:

Kozma Szilárd letisztult előadásai a karmikus – kauzális asztrológiáról

 

 

 

1   –  https://www.youtube.com/watch?v=zcX6Q7uc6_s&t=4844s

 

 

2 –     https://www.youtube.com/watch?v=UO5D7m4BgiU

 

 

3 – https://www.youtube.com/watch?v=mTj13reunLQ

 

 

4-   https://www.youtube.com/watch?v=r1lM9MOBF58&feature=em-upload_owner

 

 

5 –   https://www.youtube.com/watch?v=8Bfv-Y5RA5s&feature=em-upload_owner#action=share

 

Kategória: Kozma Szilárd | Megjegyzés hozzáfűzése

Is it fraud or mistake on Google’s and Ask’s list?

The Google  and Ask searcher lists a tumblr blog fifth or fourth (!) or third (!)places a year ago (!) a tumblr blog to my husband’s name that tumblr blog has a few (5-6) post (just links) and it is which has not been updated for three years.
At the same time, my husband (Kozma Szilárd) is an acknowledged Hungarian poet and astrologer who has several great websites with hundreds of self-written articles, writings, a forum-based web site with many writings, long answers, and he has hundreds video on his you tube channel, videos that were viewed by thousands of people, and several esoteric websites published his articles. He has many blogs with his own professional writings.Why is there a tumblr blog – that has only a few posts and has not been updated for years – in the top ten of the google list?

It looks like a huge scam. And none of the other search engines, such as yahoo, bing, duckduckgo, ecosia or any other, does not make such list to my husband’s name with this malicious and fake little tumblr-blog in the top ten.

Google and Ask, Why do they such a big mistake?

Please, who can feel empathy for us, say goodbye to Google engine. On the internet exist several other search engine works correctly, for example Yahoo, Duckduckgo, Ecosia.

google-tumblr-scam

bing-searcher-list-correkt

Bing’s list is correct

 

duckduckgo-search

Duckduckgo is correct and it is very sympathetic to me because it has hungarian version and they write they not spy.

 

Kategória: Google, Kozma Szilárd | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Kozma Szilárd: A vallástalan vallásosság káprázata

A másik (vallásos) oldal, avagy a vallástalan vallásosság káprázata

Kiindulási alap a káprázat értelmezésére a Szabad Gondolat c. portál tulajdonosának a mai eszmefuttatása:

“…ÉS TEREMTÉ VALA EMBER AZ istent SAJÁT HASONLATOSSÁGÁRA…
özzétéve 2017-09-13 | Szerző: Szabad Gondolat

Azután meg csodálkozik vala ábrázata szüntelen torzulásán, betegségein, verejtékes küzdelmein, belső vívódásain, békétlenségén.
És azon is csodálkozik vala, hogy örömteli élet, lelki növekedés és állandó megújulás helyett, halál, testi növekedés, romlás, öregedés és rothadás lésznek útjának kísérői.
Drága embertárs! Kezdeném ezen gondolatmenetet azzal a beismeréssel, hogy saját magamat sem tartom méltónak arra, hogy erről a témáról építőjellegű gondolatokat jelenítsek meg, melyek mindannyiunk hasznára válnak. Mindazonáltal most nagyon erősen érzem, hogy napjainkban egyre szükségesebbé válik azon egyszerű ténynek a megjelentetése, hogy a becsapott emberiség olyannyira a maga kezébe vette az irányítást, hogy már rég nem igaz az a tézis, hogy Isten teremtette őt saját hasonlatosságára. Helyette egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a mai ember fizikai kényelmének és jólétének köszönhetően annyira önhitté és önelégültté vált, hogy Ő próbál isteneket és krisztusokat teremteni a saját haldokló és folyton torzuló képmására. Ezen törekvésének következményei teljesen nyilvánvalók. Főképp, ha körülnézünk a világban, és azt is megvizsgáljuk, hogy mi van a VAK-ációs díszletek mögött, és a hollywood mintájára gyártott színfalakon túl, a konditerem és a kozmetikai szalonok segítségével mesterségesen megszépített emberek lelkében.
Lassan már fel sem tűnik, hogy az egyre szaporodó egészségügyi biztosításokkal valamint az orvostudomány fejlődésével egyenes arányban növekszik a rákos megbetegedések, a morfiumon és más zsibbasztókon élők száma. A tanügyi intézmények és a technika fejlődésével egyenes arányban növekszik a fölösleges információkkal leterhelt, istenüktől elszakított, lelkileg sérült, kétségbeesett emberek száma.
És bár külsőleg valamelyest tetsző, és sokszor még kívánatos is a kép, szinte minden létező rothadásnak indult belülről kifelé. Életünk filmkockái elcsúsztak vagy előre vagy hátra: Amikor fehéret kiált a hang, épp fekete a kép; amikor a süllyedés képei sorakoznak, a hang megújulást és emelkedést beszél; és amikor a kétségbeesés, a harcok és a zavarodottság képei mutatkoznak, a hang biztonságot és békét ordítozik.
Az ember 21. századi próbálkozása, hogy isteneket és krisztusokat teremtsen, csúfosan elbukott.
A bukás és a romlás meg olyannyira leplezett és alattomos, hogy sokak számára csak a sírgödör peremén válik nyilvánvalóvá, hogy egy életellenes tervre pazarolta élete éveit és energiáját.
A halál pártájnak tagjai mindenkit kinevetnek, aki még éltélben rájön, hogy valójában süllyedés és romlás történik, valahányszor növekedésről és fejlődésről beszél a világ.
Eközben a vallások a babonás imádat tárgyává teszik a Krisztus Jézust, kinek MEGISMERÉSE és MEGCSELEKVÉSE szabadulást jelenthetne a haldoklók számára.
Ily módon a vallásos emberek válnak a halál legkönnyebb prédáivá, mert szinte önként, tapsolva és dalolva szolgáltatják ki lelküket a Világ Urának.
A tény, hogy ezen sorokat olvasod, azt jelenti, hogy te még élsz, és noha nem kerülheted el a világ ostromát, ha az Utat, az Igazságot és az Életet választod, még van esélyed lelki épséged megőrzésére.
“Az pedig az örök élet, hogy MEGISMERJENEK téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.”
“És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”
(Máté, Márk, Lukács, János – 1908-ban revideált Károli Gáspár fordítás
http://www.biblia.hu/biblia_k/k_43_1.htm) ”

A fenti szöveg forrása: Szabad Gondolat blog (wordpress)

Kozma Szilárd: Drága barátom, ha el látogatsz a Csíkszeredai Megyei Kórház beteg-termeibe, de akár a folyosókon is, találkozhatsz olyan, szellemileg teljesen nyitott, hozzád és hozzám hasonlóan szabadelvű felvilágosult és jól tájékozott, művelt, ám de Isten-hittel is rendelkező (De attól még nem vallásos, illetve nem a szónak a fanatikus – negatív – értelemben.) beteg személyekkel, akik a fentiekkel, akár szó szerint is, még egyet is értenek. És mégis betegek! Ki a veséjükkel, húgy-vezetékükkel és hólyagjukkal – Mérleg karmások – Kik a Szívükkel – Oroszlán karmások -, kik a májukkal és cukros vérükkel és hasnyálmirigyükkel és általában minden mirigyükkel – Halak és Nyilas karmások -, Torkukkal és fülükkel – Bika karmások – , prosztata, vagy méh, és petefészekrákkal – Skorpió karma! – Idegrendszerükkel és agyukkal – Vízöntő karmások – stb. És hidd el, ha így folytatod, téged is utol ér majd minimum egy kis szívritmuszavar (Oroszlán Lilithed), egy kis csontritkulás (Tök negatív Szaturnusz a 12-es házban), bőrgombásodás, vagy a fent leírt Halak-karmának megfelelő kis hormonális megbillenés. Hogy a máris jelentkezett, Kos mivoltodnak megfelelő hiúsági gondjairól, aminek köszönhetően a leborotvált fejtetődet kendő alá rejtegeted évek óta, ne is beszéljünk.
Bárhogyan is lázadsz tehát ellenem, az is lejár egyszer, és el kell majd fogadd, hogy a Biblia is, akárcsak a Véda, vagy a Buddhista tan-gyűjtemény, csak egy alacsonyabb – érthetőbb! – szintre levitt, tehát misztifikált, humanizált és ezért megfelelően fanatizált asztrológia. És tehát, hogy hiába tanítod a hozzád hasonló, illetve veled rezonanciában levő székely – magyaroknak azt a szabadelvű misztikus részét, aki még téged olvas, arra, hogy ezt és azt ne csináljanak, hanem kövessék a te példádat és éljenek közvetlen és úgymond ellenőrizhető felelősségek nélkül, mert akkor biz isten, ezzel a korlátlan szabadságukkal és igazság-állapotban, amelyben állítólag te is élsz, éppen olyan egészségesek és boldogak lesznek, mint amilyen te is vagy (állítólag…), mert nem lehetnek azok. A fenti címben használt idézetből ugyanis hiányzik az a kiegészítés, hogy de komoly metafizikai céllal és rendeltetéssel, és ezért karmával terhelten, ami viszont nem általánosan isteni, hanem nagyon személyesen emberi. Nem tudom, érted-e?
A te, kétség kívülien jó indulatú és jó akaratú és bizonyos szinten és értelemben még helyén is való kritikáid és figyelmeztetéseid tehát, sajnos fabatkát nem érnek, amennyiben az embereknek képtelen vagy megmondani, hogy mindabból a nagy általános hibás mentalitásból, amelyekről nap mint nap kimerítő leírásokat adsz, mi az, ami személy szerint, tehát személyesen konkrétan és határozottan rájuk érvényes. És m i az, ami nem, amivel nem kell foglalkozzanak, hagyniuk kell a fenébe!

Kategória: Kozma Szilárd | Címke: , , , , | 1 hozzászólás

Gerle Évát, Lelkes Villőt és a többi rágalmazónkat, esetleg az akaratuk ellenére is ellenségeinkké vált “ártatlan” személyeket is ez hajtotta

Kozma Szilárd – Sike Sára:

Többet a kegyetlenül veszélyes, élet- és sorsrontó árnyék-énről

 

Az árnyék-énje hatásra, mindenkinek elképesztő önbecsapásokra, ill. a tárgyi tények szerinti valóság önmaga elől való eltitkolására kell számítania, amelyeket az asztrológiai sors-képletében a bolygó-együttállások és a bolygóknak a karma-pontokkal való együttállása,m ritka (de annál veszélyesebb!) esetben a két karma-pontnak az együttállása, vagy az azonos jegyben, vagy horoszkópházban való jelentkezése jelez.

 

Mi is az árnyék-én? Természetes folyamatként, nagyon sok várandósság (terhesség) iker-foganással indul, de néhány hétre rá az egyik magzat elhal, amit a várandós kismamák (jövendő anyák) nagyon ritka esetben vesznek észre, hiszen ebben a fázisban a legtöbbje még azt sem észlelhette, hogy várandó lett („terhes maradt”).  Ezért tehát tudni kell, az embernek (Az emberiség 65 – 70 százalékának) a fogantatása utáni időszakban, az anyaméhben meghal az ikertestvére. Az édesanya várandóságának korai szakaszában észrevétlenül elhalt ikertestvérnek az aurája megmarad az élve maradt testvér aurájába fonódva, azzal eggyé válva, és aztán, a megszületett utódban olyan dupla, rejtetten kettős öntudati – valóságértelmezési , öntudati központot képez, mely az életének az erkölcsi rombolásra rendezéséből nyeri az erejét úgy, hogy a halott testvér fizikai megvalósulási-inkarnálódási kudarc-élménye „átöröklődik”, át származik, megmarad és rögzítődik  a megszületett utódban, és az a testvérének a kudarc-tudatával kénytelen élni, minthogyha az az ő kudarca és élet-sikertelenségi öntudata lenne. Azaz a megszületés sikertelensége miatt a megszületett egyént gyötri folyton az irracionális és indokolatlan – tárgyi valóság alap nélküli! – szomorúság, a hiábavalósági érzés, a szintén irracionális kudarc-élmény, az általános bizonytalanság és alkalmatlanság érzése, ami a legtöbb esetben, manapság korai depresszióhoz is vezet… (Ez is az egyik oka a manapság oly divatossá vált szellemi betegségnek), Illetve az önbizalom, az öntudati, önértékelési-, tehát a a személyi bizonytalanság is folyamatosan jelen van.

Mindez folyton kétségeket támaszt benne, és az élet- vállalás és a karma-oldás helyett, az ellenkező irányba, a lemondás és önfeladás irányába, a pozitív megvalósításaival ellentétes célok és megvalósítások irányába tereli a figyelmét és a képzeletét.

 

Amíg nem ébred valódi öntudatára, addig ezek a visszahúzó, romboló és hátráltató késztetések, a finoman zavart, vagy gátlásos, bizonytalan viselkedés, mindössze a környezetében élő emberekben tűnnek fel és lehet, hogy önmagában észre sem veszi. Az árnyék-énje önt a karmája fenntartására, negatív meghatározottságainak a megőrzésére – mint például erős indulatoskodás, haragvás, egoizmus, önérzeteskedés, téves morális elvárások támasztása és téves ítéletalkotások, mások lenézése vagy mások háta mögötti áskálódás és felettük való öncélú uralkodási törekvések (manipuláció) , az élettársi kapcsolatokban a közös karma-verklizés és káprázatvilág megőrzésére – és dagasztására, növesztésére veszi rá. Mindeközben lehazudja ennek a kettős – háttéri, negatívan manipuláló, második tudatnak a puszta létezését is (mármint az árnyék-énje). Sőt felhasználja az összes negatív meghatározottságát arra, hogy azokban elrejtőzve még nagyobbra duzzadjon.

 

Ezért a „gazda – személy” minden olyan, a horoszkópja szerinti pozitív megvalósítást letagad, és azokat értéktelennek beállító, a saját igazi értékeit elméletileg lekicsinylő és valósággal leromboló életképzeteknek a logikája szerint él, és a valós életfeladatoktól őt elterelő lehetőséget ragadott meg. Sőt, a legtöbb esetben téves módon és hibás célok mentén választott élettársat is, nem ismerve a tudattalan meghatározottságait és ezt az árnyék-énje által sugallt hibás, életnyerési gondolkozását, fonák, de a számára természetesnek tűnő logikáját.

 

Ezáltal elkerülte a tényleges boldoguláshoz: a megváltódáshoz vezető életfeladatait és felületes problémamegoldással, technikai tudományos trükkök alkalmazásával és babonás téveszmék kergetésével elkerülte azokat a szükséges, hosszú távú gyakorlati élet-feladatokat, melyek a valódi változást és boldogságot jelentették volna. Ezt a hatást erősíti például a Sárkányfarokkal együttálló Uránusz, amely miatt eddig nem tudta kibontakoztatni a képességeit a közösségében és öntudatlanul lázadt minden ellen, amibe beleszületett. Meglátásait és ötleteit nem tudta eddig a közösségével elfogadtatni, a konvenciók szerint élők folyton megharagudtak önre és ettől legtöbbször kiközösítést élt ált. Az árnyék-énje ezeket a kudarcait is felhasználta, hogy még alattomosabban és még mélyebbre süllyessze önt az önsajnálatba, a lemondásba és a kétségbeesésbe.

 

Ahhoz, hogy ezt a nihilista gondolati reflexekből létrejövő, másodlagos, de annál gonoszabb árnyék- lényt – Ezt a fonák, nihilista rációt! – kiűzze a tudatából, mindig le kell lepleznie annak a tévútra vezető sugallatait, azokat ki kell hoznia a napfényre és szó szerint is, le kell gyilkolnia. Le kell győznie a pesszimista, vagy a júdási (Önámító), spekulatív  gondolatvezetési ösztönét, a rossz, negatív, vagy rombolási késztetéseit és lemondó, önelveszejtő hangulatokat, a hangulatoskodást (Érzelgősséget), és a hiábavalósági érzéseket ébresztő kétségeket és fokozott esetben: az ezekkel járó kétségbeesést, a korábbi kudarcok ok – okozati összefüggéseinek a metafizikai szintű feldolgozásával, lelkiismeret-furdaláson keresztüli hibabelátás megélésével, a kudarcokból való kilábalással, az elmélet és a tapasztalat egybevetésével és a hosszú-távú következmények megfigyelésével.

 

Meg kell tanítsa saját magát levonni a helyes következtetéseket és a megváltás logikája szerinti értékítéletet használni, tehát a spirituális életszemlélet, józan és igazságos egyéni hibabelátó filozófiát kialakítva. A legtöbb esetben igen fontos lehet és jó eredményekkel kecsegtet az, hogy vonuljon el és kreatív magányban – a sorsképlete ismeretében és az Egyetemes Törvények tükrében – elemezze a párkapcsolati és a munkatársi, valamint a barátkozási tapasztalatait, mert a boldogulás és a megváltás felé vezető utat mindenkinek magának kell végigjárnia, a gyakorlati tapasztalatait megfigyelnie és megjegyeznie, majd a belőlük levont következtetései által saját sorsát a megfelelő irányba terelnie.

 

Csak azok érhetik el a tényleges megváltást, akik minden kettősségtől, a kettős gondolkozástó, a kettős vágyakozástól, de főként a kettős – tehát a két irányú képzelődéstől, a két fajta és rendszerint egymással szögesen ellentétes, jövőre vonatkozó képzetalkotástól

 

http://www.asztrologosz.hu/post8276.html#p8276

Kategória: Kozma Szilárd | Megjegyzés hozzáfűzése

Gerle Éva – A vadász, akit levadásznak

Minden vadászt előbb-utóbb levadásznak. Ez történik Gerle Évával is, aki önként nem tudott áttérni önmaga nemesítésére, önnön hibái levadászására és elejtésére, és az eképpen való jellembéli erősödésre. Ezért az az ő sorsa, hogy amióta házasság témában kontárkodó feminista bloggerből kaptafát váltva testépítő-feminista blogger lett, tehát kénytelen-kelletlen abbahagyta a másokra való vadászást, azóta őt vadásszák folyton, bizonyos személyek álprofilok mögül kedvesebbnél kedvesebben kényeztetik a külsejét blamálva.
Ez a kaptafaváltás egészen pontosan akkor történt, amikor a mi levadászásunkkal majd egy év után kudarcot vallott, és már ő ellene is közvádas zaklatási bűncselekmény gyanújával vizsgálódott a Budapesti Központi Ügyészség, miközben mi a sokadik ellenünk indított, internetes, tönkretételi akcióját semlegesítettük.

A testépítő-bloggerre való profilváltása viszont nem jelentett neki megmenekülést a múlt meg nem bánt bűnei elől. A sors törvények elől, a sors-visszahatás elől, akkor sem térhetett volna ki, ha férfivé operáltan neki indul Afrikába jótékonykodni, vagy árvaházat kezd üzemelteti. Amit az ember nem bánt meg az ott rohad a batyujába és akármerre jár, a kutyák, a farkasok érzik a szagot, a banditák pedig a kevélység féltve őrzött ékszereit látják, mert érzik a bűn mágikus és forró lüktetését.

Eleinte azt hitte, hogy mi akarunk rajta bosszút állni, és mi rejtőzünk az álneves profilok mögött, de aztán, még az emlegetésünkről is leszokott és mostanában már örvend, ha ráér a blogjára és a facebook idővonalára érkező kíméletlen kritikákat törölgetni és moderálgatni, időnként pedig bocsánatot kér az új olvasóitól, hogy az őt érő folyamatos támadások nyomait, a durva kommentárokat, nem tudja azonnal törölni, csak estére, vagy másnap estére, és ezért azok közben rendszeresen addig ott díszelegnek mindenki örömére.

Annak idején fellengzősen hazudta rólunk – rólunk, akik a kipécézett áldozatai voltunk – hogy mi az őt leső irigyei vagyunk, hogy mi vagyunk a hordalék, ő pedig maga a nagy folyó, a dübörgő és sikeres élet. Mostanra már nem kell ilyen őt leleplező és számonkérő “hordalékot” vadásszon magának, mint mi voltunk neki, nem kell már másokat védekezésre késztessen egy-egy jó balhéért, és azért, hogy többen foglalkozzanak vele. Kap ő most elég foglalkozást.
“Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Év-milliókig eljár tengelyén,” /Madách – Az ember tragédiája/
Csak éppen Gerle Éva istennő nem pihen, mert ő olyan gépet alkotott, ami őt veri, de most már a gép forog és végtelenségig eljár majd tengelyén.

Tehát Gerle Éva is úgy járt, ahogy általában a vadászok, akik nem tudnak leállni a mások vadászásával és terrorizálásával, végül őt vadásszák majd mindhalálig. Mindaddig, amíg el nem tűnik a nyilvánosság elől, akár önszántából, de erre nemigen lesz képes, vagy addig, amíg ereje fogytán és idegileg kimerülten kényszerül majd a külső háborúi befejezésére, hogy aztán az örök vadászmezőkön folytassa tovább a végtelen szellemi háborúzásait, erőszakoskodásait, bosszúállásait, amikről képtelen volt lemondani. Van, aki így készül az örök életre. Ő már valószínű túlment azon a határon, hogy még szabadságában állna megfordulni és letérni a hadak útjáról, de mint írtam fentebb az ő sorskutyai szerepkörének fénykora is leáldozott és most ő rajta gyakorolnak újabb és újabb sorskutyák, és bárki, aki akar.

A pár éve még csinos és bájos arcú, öt diplomás Lelkes Villőnek a döbbenetes arca változása sem árulkodik különösebb vadász-dícsőségről, se női büszkeségről többé. A szép arcából ugyanis egy kiélt, kiöregedett, holtsápadttá és kandzsallá vált rosszéletű nő arca lett, ez néz vissza ránk a legújabb fotói alapján. Egy olyan lezüllött, elsatnyult emberi arc, akiről senki meg nem mondaná, hogy nem egy hontalan, vagy egy alagsorokba tanyázó, perifériára szorult pária. Semmi nem árulkodik arról, hogy az az arc egy az egészségére szigorúan vigyázó, egzotikus gyümölcsökön, és bio-csírákon élő, a legtisztább levegőjű spanyol tengerparton nyaralgató, sikeres, nagyvilági szuper-nő arca lenne. A gyermektelenségre, mint a boldog élet és az örök fiatalság csodaszerére esküsző Villő hamar utolérte a házasságtól és gyermekneveléstől fiatalon (3O évesen) megvénült és eltorzult Évát. Látszólag külön úton, de ugyan oda lyukadtak ki, mert a szellemi útjuk és céljuk közös is volt mindvégig. Céljuk a gátlástalan önzés, kevélység, luxus-élvezet, cinizmus és másokat irányítás, mások terrorizálása volt.

gerle-eva-szomoru-elete

Gerle Éva – “Csakazolvassa” szomorú élete

 

Gerle Éva vallomása a sanyarú sorsáról, amit ő egyedül, mint egy tank minden átgázolva választott és erőltetett magának  csak azért is, és erőltet máig:
“Annak is van szépsége, amikor az ember a gyűlöletroham közepette, csak azért is nyugodt marad és lényeglát, és csak csinálja, ahogy eddig. Menni tovább, nem hagyni, hogy ez bármit változtasson. Volt több csalódás is mostanában pedig.

Emberek viselkedése, az épp körülöttem levő kör, a recepció változhat, de az nem a lényeg. Az a lényeg, hogy mit írok, és az mennyire tiszta. És hogy legyen, aki érti. És ők sosem vizsgáztatnak meg szegezik nekem a jólértesültséget, és nem is kamuznak meg álneveskednek.

Ez a zaklatás nem új jelenség, a fb-n nem ilyen aktív, de én rendszeres dózist kapok belőle. Kérlek, tekintsetek el tőle, nem tudok eleget takarítani. Ha jó nektek a blog, ha használ, segít, akkor azt nézzétek. Köszönöm azoknak is, akik akkor is, csakazértis, vagy csak úgy, ahogy eddig, támogatják a munkámat.

Hiába nem értik, hiába tartják kellemetlennek, értelmezik félre a mondandómat. Csak csinálom. Nem személyek ellen, hanem jelenségekről, azért, mert sokunknak a végiggondolás, a sallangok lehántása igényünk lett az évek alatt.

Nem a látszatért, nem a népszerűségért, nem vezérnek beállítva magam.

Saját nevemen, önfelvállalva, támadhatóan.”

 

Az eltorzult arcát mára már alig meri mutogatni a fotóin, pedig bőséggel készít és tölt fel magáról fotókat ez az örök nárcissza, de most már azt ő is belátta, hogy azokat a fotókat kell előnyben részesítse, ahol nem látszik az arca, illetve rájött, hogy az arcát különböző trükkökkel el kell rejtse vagy tüntesse a publikálandó fényképekről, ha valami csekély népszerűséget is akar még az életben. Az arca legtöbbször árnyékba vagy fénysugarak fátyla mögé kerül, vagy fókuszhibák miatti elmosódások miatt nem kivehető, illetve utólagos, puritánabb megoldásokkal pl. egyszerű a képről való levágással intézi el a kívánt eredményt. De Villő is levette az őt sápadt valóságában ábrázoló fotóját és meghagyta magáról ugyanannak a fotónak a képszerkesztő programmal bebarnított, de pszichedelikus hatásúra “effektelt”, torzított változatát, ahol leginkább a múmiává plasztikázott Michael Jaksonra emlékeztet.

Gerle Éva hadakozik a facebook-on

Napsugárban úszó, szelíd nő a profilképen, de a látszat csal – az embervadászó nárcissza facebookjának idővonala 3 éve egyre inkább őt érő kegyetlen lealázásokkal telik meg, nem véletlenül és nem oktalanul

Lelkes Villő facebook profilképe

Lelkes Villő

Lelkes Villő jelenlegi profil képe inkább egy nemet váltó, drogos figurát sejtet, semmint gyermektelenségében örökké fitt és szép, karrierista, öt diplomás úrinőt, aki a spanyol tengerparton koktélozik. Gerle Éva annak idején külön méltatta nekünk Lelkes Villő hamvas fiatalságát, ami mint látszik 3 év alatt tova is tűnt. És jól sejthetően tovább sorvad. Szépsége helyett már csak a minket gyalázó tumblr blog őrzi az egykor hamvas, feminista élharcos “dicsőségét”. Legalábbis a feministák között úgy látszik dicsőség a legaljasabb eszközökig lenyúlni egy család tönkretételéért.Ez, az ami mindig vissza fog hullani rájuk, mert a sors törvények ismerik azoknak a blogoknak a névtelen szerzőit.  Ezért adták el a lelküket. Persze megannyi bűn terhelheti még az ő lelki ismeretüket, amiknek talán már nyoma sincs kívül, csak a lelkükben őrzik, mint dicső önmegvalósítást.

arrow-tumblr-logo-sign

Kategória: feminista, Gerle Éva, Kozma Szilárd, Lelkes Villő | Címke: | 1 hozzászólás

Kozma Szilárd: A hamis nagykorúság és a korrupt hivatásgyakorlás következményei

Kozma Szilárd: “Ebben a képmagnóra rögzített, apa és lánya – beszélgetésben, a Tarot 10-es ikonja által megjelenített szellemiségről, a Sorskerékben zajló karma-folyamatokról és karmikus jelenségéről, illetve a világi – liberális! – boldogságról van szó… Ebből nem csak az derül ki, hogy mielőtt betöltötte volna a 18 évét, a 11. osztályos lányt nem csak az édesanyja biztatta arra, hogy a 18. életéve betöltése után megszökhet az őt gondozó és nevelő édesapjától, mivel, hivatalosan nagykorúvá válik, hanem főként a belé állítólag “ennyire” szerelmes “barátja” is, akivel az édesanyja szövetkezett annak érdekében, hogy a gyermektartási kötelezettségétől megszabadulhasson. (Hiszen attól kezdve sem ő tartotta el Medárdát, hogy megszöktették és az apának azt hazudták, hogy a lány az anyjánál van, miközben nem ez volt a gyakorlati igazság.)

És még az is kiderül, hogy az édesapa nagy meglepetésére és döbbenetére, hogy a 11. osztályos diák-lányát egy pszichológus is arra okította nagy szakértelemmel, hogy miképpen kell “felépítenie a személyiségét az édesapa ellenében, attól védekezve”! Mindezt óránként 50 lejért! És egészen a végén az, is kiderül, hogy a méhében levő magzatának köszönhetően, az édesapjához vissza térő, immár várandós leány megvilágosodást élt át az utóbbi napokban, amelynek a során, a méhében levő magzatának köszönhetően, ráébredt arra, hogy benne van az Isten, és, hogy a lánya eme megvilágosodást követő meggyőződésének, édesapa felettébb örvend.”

 

Kategória: Kozma Szilárd, liberális, nagykorúság | Címke: | Megjegyzés hozzáfűzése

Kozma Szilárd: A Bolond és az igazi egészség – 5. rész (Tarot és asztrológia)

Kozma Szilárd asztrológus: Tarotvetés értelmezés, a Bolond ikonja

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, egyértelműen arra utal, hogy gyökeres és nagyon sürgős spirituális mentalitás váltásra – váltóztatásra, illetve életút kiigazításra van szükség, mivel az a személy akinek a számára a sorselemzést végezzük, képzeleti és gondolati szinteken az ő spirituális életprogramjával ellenkező szellemi mentalitást gyakorol, szinten több ideje és igen intenzíven, vagy azt, hogy az általa járt gyakorlati életút (hivatás, karrier, életforma, stb.) több ideje és lényegesen eltér azoktól az életterületektől, amelyek olyan tapasztalatokhoz juttathatnák, amely élet-tapasztalatok segítségével feloldhatná la karmikus meghatározódásait. Persze, amennyiben a második pozícióban jelenik meg a Bolond, akkor is ezt jelenti nagyjából, azzal a különbséggel, hogy abban a pozícióban még nem utal arra, hogy a változtatás annyira életbevágóan szükséges lenne, illetve nem utal arra, hogy annak a problémának, aminek a kauzális okainak a megértése és feloldása érdekében a Tarot segítségét igényeljük, a Bolond által jelzett spirituális kiegyenlítődési mentalitás indítaná el a feloldását. Párkapcsolati probléma esetében azt is jelentheti, hogy a sorsprogram szerint téves az illető személlyel szembeni magatartás, vagy már eleve téves a párválasztás is.

Hatos pozícióban arra utal, hogy az ötös pozícióba került ikon értelme szerinti sors-tettünk, vagy sors-lépésünk után, a teljes út- és céltévesztés érzése, a kietlenségi és hiábavalósági érzések és esetleg a teljes reménytelenség is hatalmukba keríthetnek bennünket. Az egyes pozícióba választott ikon által jelzett életprobléma függvényében ez az élet-út tévesztési érzés lehet elmehet akár a teljes kétségbeesésig is, el egészen az önrombolási, önpusztítási hajlamok felébredéséig és megerősödésig. Nem kell azonban ezeknek az érzéseknek a hatása alá kerülnünk, mivel a kiúttalanság látszata éppen az a jel, amely arra utal, hogy a sorserők éppen a hetes pozícióba került ikon szimbolikus rendszere szerinti megoldást készítik elő és hozzák létre a számunkra.

Hetes pozícióban a Bolond ikonja azt jelzi, hogy amennyiben az a személy, akinek egy bizonyos élet- és tárgykörrel kapcsolatban elemezzük a sorsvonalait, teljes eltökéltséggel igyekszik az ötös pozícióban megjelenő ikon által jelzett cselekvést elvégezni és/vagy a megfelelő (külső és belső) mentalitást gyakorolni és amennyiben nem esik kétségbe a hatos pozícióban megjelenő ikon által jelzett helyzet és/vagy életkörülmény miatt, illetve az új benyomásai és képzetei miatt, egyértelműen ráhelyeződik az ő eredeti életterve szerinti megváltási sorsvonalára, az üdvössége felé vezető törvényes (egészséges) életútjára fog kerülni, vagy vissza állni, amennyiben korábban már ott volt.

Kategória: asztrológia, asztrológus, Kozma Szilárd, spirituális, tarot | Címke: | Megjegyzés hozzáfűzése

Kozma Szilárd: A Tarot XIV. ikonja, A Mértékletesség (Tarot és Asztrológia)

Kozma Szilárd asztrológus:
“XIV. Mértékletesség (Kiegyenlítődés)

A szív és az ész kiegyenlítődésének a kártyája. Egyfelől a vágyak – érzelmek és másfelől a bölcs értelemnek: a kiszámítottság és a józan belátás egymáson áthatoló és együttható kiegyenlítettségének az ikonja. Végső soron a Fény (értelem, tapasztalati ismeret, maszkulin princípium) és a Szeretet (vágyak és érzelmek, egységbe kapcsolódási erő és igény, feminin princípium) kölcsönös áthatásának és együttes megtermékenyülésének az ikonja, ami természetesen nem mehet végbe, csakis mértékkel, mértékletesen, ahogy Mózes tanítja: súly, szám és mérték szerint. Ezért van szükség a mértékre és a mértékletességre. Hiszen a túladagoltság és túlfűtöttség bármelyik irányba, vagy részbe, lehetetlenné, hiányossá, vagy torzzá teszi a kiegyenlítődés és az áldáshozó megtermékenyülés megvalósulását.

Jelenti még bizonyos sors-helyzetekben és sors-kérdésekben a teremtő és a teremtés közötti (abszolút) kiegyenlítődést is.

Kérdező kártyának, egyes pozícióba, akkor tesszük ki, amikor a külső és a belső világunk viszonyát, a női és a férfi egyensúlyi és erőviszonyokat, vagyis a személyi képességeknek, illetve a személyi sors-erőknek és a világi erőknek az egyensúlyi mértékére, minőségére – viszonyára vagyunk kíváncsiak, vagy akkor, amikor ezt az egyensúlyt és kiegyenlítődést (harmóniát) szeretnénk elérni, beidézni és megvalósítani valamiképpen.

Kettős pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-problémának a gyökere a szellemi – lelki és a fizikai – természeti világunk közötti, vagyis a belső és a külső világunk közötti erős eltérésben és meg nem egyezésében, ezek kiegyenlítetlenségében, diszharmóniájában keresendő. Illetve abban, hogy az életünkben, illetve a személyünkben (mentalitásunkban) nincs tiszta és zavartalan átjárás (kommunikáció, információ- és energiacsere) a belső és a külső életvezetésünk sajátos eszmerendszere és energiái között. Pontosabban: a probléma igazi gyökere vagy abból ered, hogy egyoldalúan: vagy igen férfiasan kezeljük (túlzottan dinamikusan, célratörően, igen sok szenvedélyt fektetünk bele) életünk egy fontos motívumát, vagy ennek az ellentéteként: túlzottan passzívan, kényelmesen, engedékenyen, megadóan és önfeladóan kezeljük életünk egy fontos és a felvetett problémával kapcsolatos szegmentumát.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy a sorselemzés során felvetett problémával kapcsolatosan elsősorban ennek a finom, spirituális mérték- és erőviszonynak a valamelyik irányban történt eltolódására kell figyelni, ezt a belső egyensúly eltolódást kell helyrehozni, a mértékletességre és a kiegyenlítődési lehetőségekre figyelni, a kiegyenlítődés feltételeinek megfelelő külső körülményeket és belső lelki-szellemi állapotot kell létre hozni. Általában inkább nem cselekvő, passzív állapotot – békét – igényel, mint aktívat, de az is előfordulhat, hogy inkább az alkímiai tűz: a szenvedélyes alapállás és hozzáállás hiányzik az erők egyensúlyából, ami az áthatolást és a megtermékenyülést elősegítheti.”
Tovább a honlapon olvasható:
http://kozmaszilard.hu

Kategória: asztrológia, asztrológus, Kozma Szilárd, Kozma-Joó Viola, tarot | Címke: , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Kozma Szilárd: A legfőbb törvény, a Boldogság (A megváltás) törvénye

A megváltó (Anyagi, vagy más külső körülményektől teljesen független, tehát: A Bolond- ) boldogság törvényénél nincs nagyobb és erősebb és magasabb rendű léttörvény sehol a létben. És minden más törvény, erő, és hatalom , és jelenség, ennek az első és egyben a 10-ik törvénynek van alárendelve! Ennek a törvénynek minden más égi és földi törvény alá van rendelve, és ezt szolgálja! Ezért mondja a Tabula Smaragdina, hogy amennyiben ezt megérted, attól kezdve, előled minden sötétség kitér. Ez az, amire Buddha azt mondja, hogy: még a gyémántot is elvágja. És igaza van!Hogyha tehát meg akarok váltódni, úgy, hogy azzal senkinek ne ártsak és ezt a boldogság elérést mások számára is lehetővé teszem, nem létezik, sehol a világegyetemben olyan más erő, ami nekem, vagy a gyermekeimnek úgy (Olyat és akkorát) árthatna, hogy a jelenben én, vagy a jövőben ők, ne legyünk – legyenek képesek ezt a megváltott boldogság-állapotot elérni.

http://www.asztrologosz.hu/kozma-szilard-a-legfobb-torveny-a-boldogsag-torvenye-t1158.html

 

Kategória: boldogság, Kozma Szilárd | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Kozma Szilárd: A halál ikonjának az értelmezése. (Tarot és asztrológia)

XIII. – A teljes személyi-változás, az újjászületés, a megújhodás, illetve a gyökeres átalakulás ikonja, amit hibásan a Halál ikonjaként neveznek. A sors-nullapont ikonja. A fagyponté, amin alól már nincs semmi és ami után a teljes megsemmisülés következik. Ezért a száznyolcvan fokos mentalitás-változtatás és az annak megfelelő, gyökeresen új életvezetés –és sors-irányítás változtatás és a gyökeres személyiség-átalakulás ikonja.

Az asztrológiában a Skorpió és a VIII. horoszkópház által megjelenített – és egyúttal a Tarot rendszerében a leginkább félreértett – alkímiai mozzanat és spirituális eszmekör ikonja.

Rengeteg a félreértés és zagyva elképzelés létezik a spirituális Újjászületés és a halál misztériumával – motívumával kapcsolatosan.

https://www.youtube.com/watch?v=p-C3n6PoNQI&t=2133s

Jelenti azt a legkisebb rezgési szintnek megfelelő, legalacsonyabb létezési pontot, ahová egyedül az ember süllyedhet le és ahonnan ugyanakkor egyedül az ember számára lehetséges a visszatérés. Azt az élet- és lét-fagypontot ahonnan, ha nem fordul ellenkező (pozitív…) irányba (felfelé – illetve befelé, vagyis a szeretet és a fény felé) és nem tér vissza az egyetemes törvények szerinti morális élethez, a személy, előbb-utóbb (ha nem is azonnal, de a közeli, vagy a távoli jövőben) és visszavonhatatlanul meg fog semmisülni. És nem csak fizikailag (fog meghalni), hanem, nagyon lassan, végtelennek is mondható szenvedéssel, de végül, az egész asztrális, mentális és spirituális struktúrája is szétbomlik. Hogyha tehát, a még egy lépést is tesz abban az irányban, amerre addig haladt, ha még csak egy fokot is süllyed a rezgési szintje, automatikusan és visszavonhatatlanul beindulnak benne a Szaturnusz őserő által megtestesített egyetemes szabályozórendszer romboló programjai. Ez azért történik, mert a személy a tudatos, vagy öntudatlan romboló – agresszív tevékenységével és mentalitásával – képzeleti tevékenységével, vagy a más jellegű nagy méretű felelőtlenségével, esetleg a hiteltelen és hamis értékek szerinti létezésével – életvitelével, nagyobb tömeg számára követendőnek tűnő rossz példájával (a követői által is gyakorolt hamis, vagy negatív kisugárzásával) nem csak a földi élet egyes lényegi elemeit, hanem a spirituális dimenzió bizonyos elemeit is veszélyezteti. Amennyiben tehát nem képes a száznyolcvan fokos mentalitásváltásra és személyi-tudat, sőt: személyi életképzelet váltásra és nem sikerül gyökeresen megújhodnia, nem csak a fizikai halál vár rá, hanem azt követően a lassú, de teljes megsemmisülés is.

Kategória: Kozma Szilárd | Megjegyzés hozzáfűzése