Kozma Szilárd: Arabok kontra genderizmus és Szántai aranyszőlője 2. rész (asztrológiai videó)

2016 éve, Karmikus meghatározódás szerint, részben a Kínai asztrológia által leírt Majom-éve szellemiségének a befolyása alatt áll, vagyis a Káldeus-Európai asztrológiának megfelelő Vízöntő szellemiségének a pozitív megtestesítését igényli majd az emberiségtől, illetve külön – külön mindannyiunktól. És itt lesz a baj… 22 éves gyakorló asztrológusként nem találkoztam még az Evangélista Lukács (Az ember) szellemiségét pozitívan megtestesíteni képes személlyel. Azaz találkoztam, de úgy, hogy az illető személy egy nagyon régi – régi tanítvány-barátom, aki, lévén, hogy nagyon fiatalon (Amikor találkoztunk) megismerhette mind a fizika tényeit és törvényeit, mind a metafizikai (egyetemes) törvényeket, és ezen belül is, mint tanár és szülő, nagyon komolyan és behatóan ismeri és érti – érzi a Szaturnuszi felelősség szellemiségét, két évtizedes kő-kemény szaturnuszi tapasztalás és ennek megfelelő belső szellemi-lelki munkája gyümölcseként, meg haladhatta mind a vele született veszélyes értelmi zsenialitását, mind a Vízöntő – Lilithje által jelzett karmáját, egészen pontosan: képessé tette magát a vízöntői szellemiség pozitív megtestesítésére. De mást senkit! Gondoljunk csak bele: 23 év alatt csak egyetlen, a Vízöntői karma örvénylő veszélyeit meghaladni képes személlyel találkoztam, aki tehát ezt úgy tudta elkérni, hogy alkalmam lehetett ennek a szükségére felhívni a figyelmét ezelőtt 21 – 2O évvel! Mi lesz veled emberiség ebben az évben? Hiszen a 7 milliárd és valamennyi embernek a minimum 16, de inkább 2O százaléka így – vagy úgy Vízöntő-karmás (Vagy a Lilithje, vagy a Sárkányfarka áll a vízöntőben, vagy a Vízöntő gyakorlati életkörében: a 11 horoszkópházban. Sőt: egy 4. ház csúcson található nagyjából negatív Uránusz is, kemény Vízöntő karmát jelölhet!) Következtetésképpen, még csak abba az egyszerű ténybe is tessék belegondolni – Amellett tehát, hogy lehetséges az, hogy ön is Vízöntő-karmás, mint Szántai Lajos misztikus történész, de még csak nem is tud róla. – , hogy ebben a 2O százaléknyi emberiség – tömegben, akad bőven, vagyis igen nagy számban van(!), első sorban is, igen magas és tehát igen felelősségteljes pozícióba jutott politikus, Tehát, olyan, aki sokkal nagyobb befolyást gyakorol sokkal nagyobb nép-tömegek sorsára, mint az ártatlanul fantáziálgató, de a mély-tudattalanja szintjén, igen is, rengeteg elfojtott, egészen pontosan: még maga elől is lehazudott agresszív -karmaképzetekkel és gondolatokkal – érzelmekkel rendelkező Szántay Lajos… Tovább már nem is írom… – Nézzünk hát bele, hogy miből is indulunk ki mi magyarok, most éppen itt kelet-Európában, vízöntő és nem vízöntő karmával egyaránt, tudván, hogy egyes Vízöntő-karmával rendelkező személyek, akik Szántainak az aranyszőlőről és az Attila arany, ezüst és ón -koporsóba zárt állítólagos arany-testéről szóló, állítólagos alkímiai előadásait meghallgatták, és azokat nagyon lelkesítőnek és valóságosaknak (megvalósíthatóknak és ,megvalósítandónak) ítélvén, elkezdik majd AZ “ATTILA” tudatuk szerint élni, a hétköznapi, gyakorlati életben is…. Már csak ennyi is elég lenne, egy kis világháború elindításához… Ha nem lebegne a fejünk fölött, na nem a Trianoni Damoklész kardja, hanem a Szaturnuszé, tehát az Isteni felelősség-tudat ősereje….

 

Kategória: asztrológia, asztrológus, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Kozma Szilárd: Arabok, kontra genderizmus és Szántai aranyszőlője 1. (asztrológiai videó)

2016 éve, Karmikus meghatározódás szerint, részben a Kínai asztrológia által leírt Majom-éve szellemiségének a befolyása alatt áll, vagyis a Káldeus-Európai asztrológiának megfelelő Vízöntő szellemiségének a pozitív megtestesítését igényli majd az emberiségtől, illetve külön – külön mindannyiunktól. És itt lesz a baj… 22 éves gyakorló asztrológusként nem találkoztam még az Evangélista Lukács (Az ember) szellemiségét pozitívan megtestesíteni képes személlyel. Azaz találkoztam, de úgy, hogy az illető személy egy nagyon régi – régi tanítvány-barátom, aki, lévén, hogy nagyon fiatalon (Amikor találkoztunk) megismerhette mind a fizika tényeit és törvényeit, mind a metafizikai (egyetemes) törvényeket, és ezen belül is, mint tanár és szülő, nagyon komolyan és behatóan ismeri és érti – érzi a Szaturnuszi felelősség szellemiségét, két évtizedes kő-kemény szaturnuszi tapasztalás és ennek megfelelő belső szellemi-lelki munkája gyümölcseként, meg haladhatta mind a vele született veszélyes értelmi zsenialitását, mind a Vízöntő – Lilithje által jelzett karmáját, egészen pontosan: képessé tette magát a vízöntői szellemiség pozitív megtestesítésére. De mást senkit! Gondoljunk csak bele: 23 év alatt csak egyetlen, a Vízöntői karma örvénylő veszélyeit meghaladni képes személlyel találkoztam, aki tehát ezt úgy tudta elkérni, hogy alkalmam lehetett ennek a szükségére felhívni a figyelmét ezelőtt 21 – 2O évvel! Mi lesz veled emberiség ebben az évben? Hiszen a 7 milliárd és valamennyi embernek a minimum 16, de inkább 2O százaléka így – vagy úgy Vízöntő-karmás (Vagy a Lilithje, vagy a Sárkányfarka áll a vízöntőben, vagy a Vízöntő gyakorlati életkörében: a 11 horoszkópházban. Sőt: egy 4. ház csúcson található nagyjából negatív Uránusz is, kemény Vízöntő karmát jelölhet!) Következtetésképpen, még csak abba az egyszerű ténybe is tessék belegondolni – Amellett tehát, hogy lehetséges az, hogy ön is Vízöntő-karmás, mint Szántai Lajos misztikus történész, de még csak nem is tud róla. – , hogy ebben a 2O százaléknyi emberiség – tömegben, akad bőven, vagyis igen nagy számban van(!), első sorban is, igen magas és tehát igen felelősségteljes pozícióba jutott politikus, Tehát, olyan, aki sokkal nagyobb befolyást gyakorol sokkal nagyobb nép-tömegek sorsára, mint az ártatlanul fantáziálgató, de a mély-tudattalanja szintjén, igen is, rengeteg elfojtott, egészen pontosan: még maga elől is lehazudott agresszív -karmaképzetekkel és gondolatokkal – érzelmekkel rendelkező Szántay Lajos… Tovább már nem is írom… – Nézzünk hát bele, hogy miből is indulunk ki mi magyarok, most éppen itt kelet-Európában, vízöntő és nem vízöntő karmával egyaránt, tudván, hogy egyes Vízöntő-karmával rendelkező személyek, akik Szántainak az aranyszőlőről és az Attila arany, ezüst és ón -koporsóba zárt állítólagos arany-testéről szóló, állítólagos alkímiai előadásait meghallgatták, és azokat nagyon lelkesítőnek és valóságosaknak (megvalósíthatóknak és ,megvalósítandónak) ítélvén, elkezdik majd AZ “ATTILA” tudatuk szerint élni, a hétköznapi, gyakorlati életben is…. Már csak ennyi is elég lenne, egy kis világháború elindításához… Ha nem lebegne a fejünk fölött, na nem a Trianoni Damoklész kardja, hanem a Szaturnuszé, tehát az Isteni felelősség-tudat ősereje….

Kategória: asztrológia, asztrológus, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Gerle Éva letagadta a Facebook-oldalán, hogy feminista harcos

Kedves Gerle Éva!

 

 Ez a muszlim -ügy (Most tudtam meg, hogy szegények belterjesen szaporodnak, tehát az első unokatestvéreikkel is – sűrűn – házasodnak, illetve, Mohamed prófétához hasonló módon, az első unokatestvérek is sűrűn nemzenek gyermekeket!, ami az egész muszlim- arab világnak a katasztrofális genetikai leromlásához, általános népi agykárosodáshoz vezetett.) szerintem, most sokkal fontosabb mind a íBudai hegyről bringákkal való leereszkedés kérdése. Te ugyanis, nemcsak ennek a témának vagy a űz elismert szakértője, hanem harcos feministaként, a következő kérdésben is alapos eligazítást tudsz adni: Abban, hogy mind a muszlim vallás, mind a feminizmus, megengedi, sőt: favorizálja a homoszexualitást nincs vita, ezzel a jelenséggel mindkét vallásos irányzat messze egyet ért.
Persze, az iszlám csak szükséges rosszként megtűri a férfiaknak fiatal fiúkkal és gyermekekkel történő szexuális viszony folytatását és ilyen jellegű aktusok végrehajtását, mivel a többnejűség tradíciója, amely alapján egyeseknek akár háremjeik is lehetnek, illetve a középosztálybelieknek több (három-négy öt , esetleg tíz) felesége is lehet, lehetetlenné teszi a szegények számára, hogy nőhöz jussanak. Így vagy úgy tehát, de van az iszlámnak egy közös pontja és alapja a feminizmussal, miközben minden egyéb kérdésben egymásnak az esküdt ellenségei. Kérdés tehát, hogy nem-e lenne mindannyiunk számára üdvösebb, ha a feministák, ne ránk, európai férfiakra ömlesztenék a fasiszta férfi-ellenes gyűlöletüket, hanem azokra a férfiakra és vallásos-társadalmi vezetőkre, akik ténylegesen, úgymond fővesztés terhe alatt, kötelezővé teszik a nők számára, azt, hogy szüljenek és persze, annyit, amennyit az uruk és parancsolójuk elegendőnek lát?
Még egyszer tehát: Nem-e lenne egészségesebb, ha az általad is – A “csakazolvassa c. portálodon… ! – fennen képviselt feministák, a többi gender-aktivistával együtt, félre tennék a homoszexualitás kérdésében a muszlimokkal együtt való közös pontjukat, és éppen az ők vívmányait is fenyegető muszlim-behurcolással szembe helyeznék a közismerten erős politikai erejüket, lobbista befolyásukat? Szakértői válaszodat előre is köszönöm.

II, Kérlek, ne tagadd le a nyilvánosság előtt, hogy harcos feminista vagy, mert:
Máig ott van a Csakazolvassa… c. híres blogodon az a még híresebb esszéd, amiben azt bizonyítod, á per té, fehér a feketén, hogy mi férfiak, eleve született agresszorok és zsarnokok vagyunk és, hogy emiatt nektek, meg kell védenetek tőlünk a szegény kiszolgáltatott nőket és gyermekeket, – Értsd alatta, hogy el kell választanotok minket a családjainktól. -, akik szerinted, emiatt eleve áldozatai a gonosznak született férfiak neméből eredő állati agressziójának. Erre, az általam is sok helyen idézett, tehát az emberiség egyik felét elve gonosznak bélyegző fasiszta eszméket nyíltan hirdető esszédre, ami tehát még mindig ott díszeleg a hírhedt blogodon, annak idején nagyon büszke voltál. Vagyis, igen is, harcos feminista voltál, és mivel az inkriminált esszé még mindig ott van, és tudomásom szerint te, ezelőtt még sehol nem határolódtál el ilyen határozottan a feminizmustól, talán még sem az én hibám, ha ebben a dilémában tőled, akinek az intelligenciájában és műveltségében határtalanul bízok, kértem jóhiszemű eligazítást.

Azt viszont újfent csak sajnálni tudom, hogy a velem szembeni jogos lelkiismeret-furdalásod miatt – Amiatt tehát, hogy szabályos hadüzenet után, kilenc hónapon át azon fáradoztál, hogy sötét rágalmaiddal, alaptalan rólam való hazudozásaiddal gazdaságilag tönkre tegyél és rajtam keresztül az egész családomat. – elveszted az ítélőképességedet és a közismert penge-éles logikád ellenére is, teljesen irracionális módon, holmi kegyeletsértésről fantáziálsz.
Én,. személyesen ugyanis, csak egyetlen fényképedet tettem közzé, amin úgy néztél ki mint egy gyakorló alkoholista (Betegesen felpuffadt arcú kismalac), amely rólad szóló színes fénykép, tökéletesen visszaigazolta számomra és a közös olvasóink számára, hogy nem kell a te rólam szóló sátáni rágalmaidat komolyan venni, mert bizonyára keményen beszívtál, amikor azokat megírtad.     Honnan tudhattam volna, hogy az a fénykép, amit azóta eltüntettél a honlapjaidról, de ami még meg van a Logosz-on, közvetlenül a volt férjed temetése után készült? Hiszen én azelőtt, hogy te, a nem direkt hozzám címzett, hanem csak a baráti – ismerősi – olvasói körödnek magyarázkodásul szánt, tehát az akkori erkölcsi szabályzatodnak és alapállásodnak megfelelően aljas hadüzeneteid után, eszelős módon rám támadtál volna, még csak azt sem tudtam, hogy te egyáltalán létezik egy ilyen „magyar tanárnő”, aki képes ilyen sátáni módon le aljasulni és egy ismeretlen személyről sötét hazugságokat szajkózni az interneten gátlástalanul!
És ha tudhattam is volna, hogy az a fénykép, a volt férjed halála után készült, mi abban a „kegyeletsértés”?  Hiszen nem a volt férjedről feltételeztem, hogy beteg – alkoholista, hanem rólad! Erre válaszolj hát, ha a tulajdonképpeni kérdésemet elutasítod, a tőled megszokott, szép, tiszta, racionális és lineáris, filológus – tudósi és „írói” logikával. Előre is köszönöm.

Kategória: Kozma Szilárd | 1 hozzászólás

Gerle Éva – “Csakazolvassa”, a sütőben sülő liba morális kérdései

János P.: Aki sokat foglalkozik magával, olyan mit a tepsiben sülő liba, amikor beleszagol a levegőbe: “Hogy nekem milyen finom illatom van!” (by Moldova)

1 · január 23., 22:14
csakazolvassa

csakazolvassa: Vagy blogger. smile hangulatjel Látom, nem érted a műfaj lényegét.

január 23., 22:58

János P.: Szerintem inkább te kevered a naplót az önfénnyel. Csillagásztól a búvárig (valamint balett-táncosok és kőfaragók) mindenki írhat naplót, és nem feltétel, hogy csak magával legyen elfoglalva.

csakazolvassa

csakazolvassa: Mi most azért beszélünk (rólam), mert beszélgetni akarunk egymással, kértem és kíváncsi vagyok a véleményedre, vagy te akarsz valamit a tudomásomra hozni? Milyen reakciót vársz? Olvasd a csillagászok és búvárok blogjait. Én egy éncentrikus, önfeltáró, irodalmi típusú blogger vagyok, aki írásban érti meg magát. A te mércéddel mondjuk EP is önző.

január 24., 9:12
csakazolvassa

csakazolvassa: Erős társadalmi tabu a “dicsekvés”, csak ez már odáig lóg, hogy talpraállni, erősnek lenni, ún. bőségtudatban élni sem szabad, mert provokatív, és félni kell a támadástól és az irigységtől. Pedig ráférne a világunkra néhány olyan ember, aki nem másokatnézeget, véleményez, hanem boldogan elmerül a saját dolgaiban, nyakig abba, amiben jó, és nem azt nézi, ki mit szól. Nem mindenkinek ízlése a blogom, nem is várom el, ők jönnek mindig nekem magyarázni, terelgetni a Helyes felé.

5 · január 24., 9:16
János P.: csakazolvassa, Visszakanyarodtunk az első hsz.-emhez…
(Az az “irodalmi” egy kicsit durva volt.)

1 · január 24., 11:07

A. Endre: Ó, te fehér tollú, földtől eléggé elrugaszkodni nem képes, háziasított udvari madárféle! Hány halandónak toltad már ezt a szánalmas gőgösséget: “nem értik a műfajt”? Nemhogy ugrik, de már rezeg ez a lemez! grin hangulatjel grin hangulatjel grin hangulatjel

1 · Tegnap, 0:12
csakazolvassa

csakazolvassa: Nem tudtok elszakadni, látom! smile hangulatjel

Tegnap, 9:14
csakazolvassa

csakazolvassa: János P., Az irodalom nem nívó, hanem szövegfajta, cél, fogantatás. Csak laikusok esnek hasra ettől a szótól, mert a suli jut eszükbe, ahol Petőfit tanultak. Vagy egy nyomtatott könyvtől, vagy egy írószövetségi tagságtól, bármitől. Magyartanár vagyok, meg még angol is, egész életemben szövegekkel dolgoztam, ez a szakmám, kínos ez a fölényeskedésed.

Tegnap, 9:15
csakazolvassa

csakazolvassa: A. Endre, Gerle vagyok, kitűnően repülök, soha senkinek az intelligenciámmal, íráskészségemmel nem volt problémája, te viszont egy snassz, agresszív gyűlölködő vagy, aki mit is szeretnél, milyen reakciót vársz? Minden posztom, amelyen irodalom tag van, irodalmi szöveg. Mi a gond ezzel?

Tegnap, 9:28

János P.: csakazolvassa Ha ez kínos, akkor az mi, hogy a ripacskodásodat irodalomnak csúfolod. Mint magyar tanár!!! (Ezzel nagyon mellé lőttél mert 3db örökösöm közoktatását asszisztáltam végig <plusz egyik volt feleségem tanár>, tehát, sajnos, ismerős a tanerők képzettsége. Rangot, ezzel, ebben a lángoktól öleltben, nehéz szerezni. Sajnos okkal.) Tudod, a magyar nyelvben (nem a lexikonban, a köznapi használatban) az irodalom nívót is jelent. A túltengő egód ömlengését az edzőteremben (ott, ahol egyedenként 3-5db agysejt küzd mázsányi izommal) lehet, hogy el lehet adni irodalomnak, de érettségi fölött már nehezen. tongue hangulatjel

Tegnap, 9:30
János P.: csakazolvassa, Hogy middel nem volt probléma? Hol láttál te olyat?! grin hangulatjel
Jól van libuska. ennyi elég volt. Elhülyéskedtünk egy kicsit, de már túladagoltad magad…

Tegnap, 9:33
János P.: csakazolvassa, Ja! Csak annyit, hogy még itt is csak egy névtelen senki vagy.
Tegnap, 9:34
.-.-.-.-.

Gerle Éva néhány nappal később bejegyzést írt “nincs morális létezés” címmel. Ennek kapcsán egy olvasója orgazmus közeli állapotban csodálja őt, mert az írás állítólag arról szól, hogy két egymástól merőben eltérő nézetekkel rendelkező ember hogyan tisztelheti egymást, egymásnak fejet hajtva… És mi sem áll Gerle Évától távolabb mint ez a tisztelet és ez az értelmes tolerancia, hiszen pár napja még mindig rágalmazott minket a facebookján és hajtotta a régi önfelmentő, másokat (ott épp minket) mocskoló hazugságait. Mert nem volt képes és nem képes elfogadni azt, hogy vannak normális emberek is, nem csak pedofil-hajlamú pszichopaták. Mint ő (lásd indoklásként az ezt megelőző bejegyzést jelen blogon) és a hozzá hasonló férfi-gyilkolásról ábrándozó leszbik, akikből generálódott az olvasótábora legaktívabb rétege.

Kategória: csakazolvassa, Gerle Éva, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Gerle Éva Csakazolvassa már csak muszájból hazudik – régebb még élvezte is

Gender Gerda miért rohejes gerle éva? mert eddig egyetlen irasa volt aminek hatasa lett, amikor feljelentett egy szerencsétlen magyar anyat, aki a magyar apatol szuletett magyar gyermekét Erdélyben nevelte és erre o, mint amator oknyomozo ujsagiro rajött, hogy jogtalanul kapja a gyermek utan jaro szocialis segitséget, noshat ez az írasa utos volt megvontak a kis segitseget a szegeny csaladtol meg azthiszem meg mashol is koztorvenyes buncselekmennyel is feljelentette oket,mert az volt a bunuk, hogy nem ertettek egyet egy irasava a gyermeknevelesrol, de az az irasa mar szar lett, mert azt az ugyeszseg sírva rohogve dobott a szemetbe

2 · január 20., 12:26
csakazolvassaJézusom…
1 · január 20., 13:02
Anett Varga
január 20., 13:02
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír Olvasó
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír Olvasócsakazolvassa Nem kell jézusozni. Feljelentetted vagy nem? Na ugye. Nos, ezt azért nem sokan tennék, szégyellnék a házmestertempót. Nem mintha egyet lehetne vagy kellene érteni velük. Mármint az erdélyi párral.
január 20., 14:57 · Szerkesztve
Gender Gerda
Gender Gerdaegy hazmester se venné ki egy gyerek szajabol a kenyeret csak mert ellentmert mondani az anyja neki,. ez nem hazmestertempo, mas szo illik erre
1 · január 20., 17:47
csakazolvassa
csakazolvassa: Gender Gerda, Nem, nem. Agresszíven, leállíthatatlanul hazudozott, zaklatott, rágalmazott és kegyeletsértett, eközben tilosban járt, trükközött, magyar pénzeket vett igénybe úgy, hogy nem itt élt. Feljelentés nem volt, az mást jelent, noha a gyescsalás is bűncselekmény, de nem rendőrségi volt. Akik megelégeltük az agressziót, írtunk az Államkincstárnak, de előtte megkérdeztem, abbahagyja-e (ennyi volt a feltétel). Kapott egy lehetőséget, húsz órán át bírta úgy, hogy nem zaklatott. Aztán nem bírta ki, nem jól döntött, most ajvékol. Ezt választotta, nem a gyereknek a 23 ezer nyomorult csalással kisajtolt forintot. Felelős szülő. Csíkszeredában… Tudom, hogy egész Kismagyarország trükközik, utálom, de nem törődök vele. Őt ezzel lehetett megfogni. Nem kell belekötni másokba, kullancsként viselkedni, figyelmet ilyen torz módon remélni, ennyi.
január 20., 19:18
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír Olvasó
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír OlvasócsakazolvassaSzerintem egyedül írtad meg te azt a levelet, ne csúsztass. Ez nem sokban különbözik a feljelentéstől, ugyanolyan görénység, sőt. Utálod a trükközést, mi? Akkor ne tessék ötjegyű kattintásszámot bekamuzni, hogy az aktualitásnál maradjunk. Amúgy aki nem akarja, hogy zaklassák, tiltsa le a kommentelőt és pássz. Vagy menjen és gyűrje orrba… még az is emberibb. Kapisgálod, mitől nem vagy népszerű? Nem, persze, hogy nem.
január 20., 19:32
Gender Gerda
Gender GerdaMegfogni ? Bohocot csinalt belolled, Az osszes baratod rajott hogy kicsoda is vagy valojaban es otthagyott, ellenedfordult Ot te nem tudtad 23 ezer forinttal megvenni. És nem hazudott, nem zaklatott, nem ragalmazott, nem kegyeletsértett, Ugyészi végzése van errol.
január 20., 19:40
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír Olvasó
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír OlvasóGender Gerda Így van valahogy… ez az egyik megbocsáthatatlan, a másik a BIA-ügy, ahol szintén egy család hurcoltatott meg személyes bosszúból, és van még egy, az is mesébe illő, hogy lehet ilyen kegyetlen, kíméletlen valaki, de azt nem szeretném itt.
január 20., 20:06
Gender Gerda
Gender GerdaNo és az ugyvedur ? Az elcsabitott csaladapa, Akinek vegul hamis nickel kirakta a nevet cimét a peticiora, amit csak o tudhatott, hogy azutan reklamalhasson, hogy érzékeny személyi adatok kerultek ki, szedjék le a peticiot, amin bebizonyosodott kicsoda is o valojaan, ahol hulyét csinaltak belole smile hangulatjel
január 20., 21:02 · Szerkesztve
Gender Gerda
Gender Gerdacsakazolvassa És ha nem szol tobbet ellened, akkor persze csalhat kedvére. Ez a jellemzo igazan rad, A szarra kituntetett, szarra interjuvolt, szarra olvasott, szarra lajkolt (ezek a te szavaid) Evus, az erkolcsi etalon smile hangulatjel
január 20., 21:00
Nikolett Lehel Lassie

Nikolett Lehel LassieA 23k – csak szolok-, nem ajandekba’ volt, hanem valahonnan mashonnan vettek el a “szegeny hazasparek”. Tudjatok, a kozosbol kiosztott penz nem a penzfan terem.

Hihetetlen hogy valaki kepes ezeket a sunyisagokat “a gyerek szajatol vonta meg a (lopott) falatot” felkialtassal vedeni.

1 · január 20., 23:51 · Szerkesztve
Gender Gerda
Gender GerdaAham, de nem lett volna Évusnak semmi baja ezzel, ha nem szallnak vitaba vele.es nem hasznalhatja ezt fel zsarolasként. Azért az véleményes, hogy egy magyar anya magyar apa magyar gyereke Erdélyben élve valoban elllopja a magyar allam gyermekgondozasi tamogatasat.De ha bun bun, akkor mire vart ha jok lesznek nem nyomja fel-ha beszolnak neki akkor meg igen.Ez am a moral.
Tegnap, 0:46
csakazolvassa

csakazolvassa: Gender Gerda Én nem vitázom senkivel, Kozmáék agresszíven belém kötöttek és rámszálltak. Nem vagyok senki rendőre, vale szemben viszont ez az eszközöm volt. Különösen a kegyeletsértés fájt. Rosszul döntött, rábaszott. Van ilyen. Nyilvánosan akkor szemétkedj, ha támadhatatlan vagy.

Elég relatív a ti morálotok.

1 · 17 órája
csakazolvassa
csakazolvassaMég Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír Olvasó A statisztikát csak én látom, és én ezt látom. Nem tartozom senkinek elszámolással. Ha nem tartasz hitelesnek, ha szerinted én hazudok, akkor egy lehetőséged van: nem olvasol, nem próbálsz velem diskurálni, nem foglalkozol velem. Egyébként azt csinálsz, amit akarsz, a te bulid. Csak esetleg rosszindulatúnak és irigynek tűnsz. Fáj az ötjegyű. a négyjegyű is fáj, sőt, az egész blog. De mitől ennyire? Ez elmeorvosi kérdés.
17 órája
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír Olvasó
Még Kevésbé Művelt, Mi Több, Tapír Olvasócsakazolvassa Fáj, igen, fáj az oldalam a röhögéstől. Találj már ki valami mást, ez már annyira ciki. Arra pedig, hogy “A statisztikát csak én látom, és én ezt látom” – azt javasolnám, nézesd meg a látásodat. Vagy rakd már ki, amit látsz, hadd szégyelljük magunkat, az a sok rossz, irigy gazember wink hangulatjel
16 órája
forrás: https://www.facebook.com/csakazolvassa/posts/960487507379391?comment_id=961713070590168&reply_comment_id=961729007255241&comment_tracking=%7B”tn”%3A”R5″%7D

Kozma-Joó Viola: hát, kérem, így hálálja meg, Gerle Éva, hogy nem fellebbeztem meg az ügyészségi végzést. Meg azt sem, hogy ő állítólag nem követte el a csalás bűncselekményét, mikor főállású bloggerként azzal keresett pénzt, hogy a családunkról hazudozott, hogy a gyermekek állami gondozásba vétele már “úgy is” folyamatban van, és hogy Szilárdnak ne lenne vállalkozói engedélye, amely állítási hivatalosan mind cáfolhatóak voltak.
Engem kipécézett, aztán amikor viszontválaszt kapott tőlem, amiért ismeretlenül leelmebetegezett, akkor döntött ő rosszul, mert egy perverz ember, mert pedofil hajlamokkal küzd és minket támadva több rendben elárulta a perverzióból fakadó indíttatását annak az ellenünk folytatott tönkretételi hadjáratnak, amit ő időnként igyekezett a saját társadalmi hőstettének, egyéni igazságszolgáltatásának feltüntetni. A perverz módon, a magánéletünkbe beavatkozó, gonosz rágalmai között azt is felsorolta az állítólagos társadalom elleni vétkeink között, hogy “a szülést egekbe emeljük”. Ezzel is elárulta a pedofil lelkivilágát – nyilvánosan üldözendő bűnnek merte titulálni az egészséges szülői szeretet és felelősségeket, jelen esetben már az egészséges magzatkihordással és komplikáció – szövődménymentes szülésre felkészítő metafizikai – asztrológiai tanulmányainkat is. Normális anyai, szülői érzésű ember ilyesmit nem képes elkövetni, sőt, soha eszébe nem jut ilyesmi. Csak egy a gyermekeit gyűlölő önmagára mint szülőre nézni képtelen és ezért a gyermekeivel szemben anyaként érezni és felelősséget vállalni képtelen ember, sőt, egyértelműen az, aki a normalitással szemben e kérdésben valamiféle szörnyű lelki torzulásokat rejteget. Írt már arról, hogy szerinte normális, ha egy anya a gyermekét meg akarja ölni, hogy megszabadulhasson tőle, mindezt a hormonokra fogta. Majd a pedofil hajlamairól a mi nyári, családi videóink kapcsán szólta el magát kétszer is, majd miután ezek miatt lelepleztük a pedofil vágyait, bosszúból egy trágár elmebetegektől nyüzsgő internetes aljadék-fórumon szabályosan ajánlgatni kezdte másoknak is a lányainkat fürdőruhásan ábrázoló családi videónkat, mint pedofilok örömét szolgáló szórakoztató videót. Ennyire nem bírta türtőztetni magát a mi szerinte káros, mert szülői szeretet és felelősséget terjesztő “ideológiáinkkal” szembeni végső soron pedofil félelmektől vezérelt harcában. Hiszen egy pedofil hajalmú ember önkéntelenül is gyűlöletet érez a rá potenciális veszélyt jelentő, gyermekükre vigyázó szülők iránt. A tudattalanjában az ilyen szülő mindig ellenség, akit el kell némítani, a társadalomból ki kell zárni, még akkor is, ha 800 km-rel arrébb lakik.

Kezdésképpen nyilvánosan meg is zsarolt, még akkor mielőtt észrevehettük volna a pedofil hajlamaiból fakadó gyűlöletét – hogy hagyjam el a gyerekem apját, forduljak ellene és hazudjam azt, hogy Kozma Szilárd engem kihasznált, megerőszakolt stb., különben TÖNKRETESZ ENGEM KOZMA SZILÁRDDAL EGYÜTT. Már ekkor is sejthető volt, hogy Gerle Éva sötét lelki betegségeire nem gyógyír az ő terápiaként írt blogja, mert azt is csak önbecsapásra és a perverz gonoszságai kiélésére használja, azon kívül, hogy állítólag egy-két hasonszőrű vénjánytól (vagy Soros Gyuresz bácsitól) zsebpént is kap erre.

És ugye a femináci nagykönyvek és szervezeti alapszabályok szerint minden férfi erőszaktevő, ezért én is ezt kell állítsam, még a gyerekem apjáról is. Az elejétől kezdve csak védekeztem és védekeztünk ezzel a botrány-gyártó ripaccsal szemben, aki azt hitte, hogy ettől majd ő sikeresebb blogger és népszerűbb feminista lesz, mi meg tönkremegyünk a rágalmai miatt. Természetesen azóta sem állítom azokat, amiket ő elvár(t) tőlem. Az Isten megsegített minket a gyes nélkül is, mert nem adtam el az igazságot – ezért is vagyok asztrológus.

Ami pedig a babahordozós sztorit illeti:
Anett VargaAnett Varga  “Na azért azt a szegény magyar anyát sem kellett félteni, engem egy hordozós cikk alatti kommentben osztott ki teljesen ismeretlenül és ítélkezett felettem, hogy csak pislogtam, hogy mi ez a kirohanás. Nem most volt, de akkor raneztem az oldalára. Akkoriban ment ez a nsgy csatározás Évával és így jutottsm el erre az oldalra. Violetta stílusa bicskanyitogato volt, erre emlékszem. Évával messze nem értek mindenben egyet, de abban a vitsban annyira érezhető volt a másik oldal gonoszsága még teljesen kívülállóként is, hogy csuda.”
No, csuda, nagyon gonoszak voltunk, hogy Szilárddal együttmaradtunk, és a gyerekeinket sem hagytuk állami gondozásba juttatni, mint ahogy Éva (akivel ugyan nem lehet mindenben egyetérteni, de legalább “nem gonosz”) jogvédő aktivistaként ezt nyilvánosan kihirdette, és nyilvánosan fenyegetett, majd be is tartotta szavát: neki állt minden internetes rágalmazási, zaklatási eszközzel minket egzisztenciálisan tönkre tenni, amiért a puszta létünkkel cáfoltuk az általa propagált, neki kávépénzt és “társadalmi megbecsülést” hozó feminista ideológiát.” Még a Szilárdról szóló Wikipédia cikkbe is többször beleszerkesztettek különböző perverz és ocsmány rágalmakat, hazugságokat, cinikus megnyilvánulásokat a heterofób és gyerekgyűlölő Lelkes Villővel, a hódmezővásárhelyi polihisztor (festő, író) Lelkes István Angliában élő, leszbikus lányával.

Az, hogy én valakikkel babahordozás témában durváskodtam volna: úgy esett, hogy egy újság cikke alatt a Facebookon a kismamák azt állították, hogy egész nap magukon hordják a gyermeket, én ezt túlzásnak tartottam és viccesen azt írtam, hogy ez olyan, mint a pedofília, (gondoltam hátha észreveszik magukat, hogy mekkorát hazudtak, vagy ha igaz, amit állítanak, akkor szeretkezés helyett is a gyereküket lógatják magukon egy-két évig?…) De nem ment nekik az asszociáció. Erre fel egyikük azt válaszolta nagy vagányan, lehet, pont ez a drága, ártatlan, sértett hölgy, aki itt fentebb nyalogatja az állítólag tőlem kapott sebeit, hogy igen ők, ügyes kismamák, mert ők már pedig mindent így a gyereket magukra kötve – magukon hordva csinálnak, így főznek, és akár a gáztűzhely lángja fölé is lógatják a babájukat.

Hát, nagyon vicces válasz volt. De én akkoriban még nem voltam ehhez a sok hülyeséghez szokva és hagytam az egészet, de most már szívesebben belemegyek, ha nekik ez a kérdés ilyen fájó pont. Tisztázzuk ki – ezek szerint, ha mindent a gyerekkel magukon csinálnak, mert ők olyan ügyesek, és én vagyok a hülye, aki a gyereket, csak a városban hordtam magamon, mert jóval egyszerűbb volt, mint babakocsival vinni – akkor ők úgy szeretkeznek a férjükkel, hogy közben magukon hordják a babát? Nem én találom ki, ők erősködtek és fölényeskedtek, hogy mindent meg lehet oldani hordozóval! És hogy az nem pedofília, ha egy évig el sem szakadnak a babától, mindig rajtuk van. Vagy akkor addig nem szeretkeznek a férjükkel??? És elvárják, hogy az ne váljon el, miközben ők megszűnnek a férjüket szerelemmel szeretni?…

Egy gyerek nem úgy szokja meg, hogy ő már külön test, hogy a nap 20-24 órájában az anya testén lóg. Egy sírósabb gyerek, ha egésznap az anyján lóg, akkor nem fog elviselni nem, hogy egy éjszakát külön ágyban, de egy-két órát se, és nagyobb korában is túlzott anyaigénye lesz. Ezt a játékot egy gyermekkel, meg pl. egy munkájába, hobbijába menekülő férjjel meg lehet csinálni, de több gyermekkel, és egészséges szerelmi-házastársi viszonyban élve a férjjel már nem. A hordozó hordozásra való, nem a magzati lét meghosszabbítására, bízzuk a természetre a magzati lét hosszát.
A hordozó nem arra való, hogy a gyereket 1-2 évig elkussoltassuk napi 24 órás testi kontaktussal és rajtunk lógatással, hogy még álmunkba is össze legyünk tapadva –  nem ez a gyermeknevelés, kérem szépen. Ezeknek a gyermekeknek van egyfajta rendkívüli élvezetvágya, amit az anya nem kell hónapokig, évekig kielégítgessen. A gyermekkel való ölelkezésnek és testi konktaktusoknak is van egy határa. Nem én vagyok a barbár, ha nem tartom egészségesnek, amit ezek a nők csinálnak, sértődjenek meg bármennyire is, és nevezzenek bármilyen gonosznak. Az általam szült, szoptatott kislányom, akinek a határtalan élvezetvágyának nem engedtem, és emiatt nehéz is volt vele az első 4-5 hónap, de 1 éves korától olyan életvidám, önálló gyermek lett belőle, és azóta is ilyen, és ezt az örömöt (se az övét, sem az én örömömet, amit a boldogságával okoz) nem adnám semmiért – nemhogy holmi cinikuskodó, feminista anyák szája íze szerinti bólogatásért.
A kötődés, mint szeretetérzés nem kisgyermekkorban alakul ki, a szeretetérzés attól jóval fejlettebb szellemet igényel. Az anya szeretete ekkor még inkább csak energetizáló, egészségmegtartó a gyermek számára, táplálék. A gyermek nem kisméretű felnőtt, szellemben, lélekben is gyermek, nem tudja, mi az szeretni valakit, majd megtanulja, ha lesz hozzá értelme is felfogni, hogy mi az, hogy ember, és másik személy. A kisgyermeknek szükségletei vannak, szereti a tejet, a táplálékot, szereti, ha szórakoztatják, tornáztatják, az anyával pedig még egynek hiszi magát, ezért eleve kötődik, fokozatosan meg kell tanulja, hogy már nem egy. Most már ő nem az anyán belül van, hanem kívül, és ehhez a világhoz és a különléthez kell hozzászokjon, ezt lehetővé tenni, ez is feladat a szülőknek a gondozás mellett. A gyereket nem kell megtanítani kötődni, van neki életösztöne és azzal kötődik az anyához, aki őt táplálta és táplálja. Tehát maga a kötődő nevelés is furcsa, főként a nagy önmegvalósító, genderes-feministás modern nők szájából, akik aztán 1-2 év szerelmes hordozással le is tudják az anyaság kötődős részét és utána rohannak önmegvalósítani és a gyereket nevelje az óvoda, nagyszülők, esetleg apuka stb. Pedig a kötődést olyan értelemben, mint szeretetképesség, a gyermek csak az értelme nyiladozásával lassan-lassan kezdi tanulni, elsajátítani, és egy anyának a gyermek felnőtté válásáig kell “tanítani” ezt, tanítja azzal is, hogy a férjével harmonikus viszonyban él. Így tanul a gyermek szeretetet, emberszeretet, nem csak a süteményhez és a sültkrumplihoz, a játékokhoz, a tv-hez meg a tiszta ruhához kell kötődjön. Sem nem a neki minden hülyeséget megengedő (ezért istenített) sorsrontó anyához, mert azok a gyerekek felnőttként is csak a nekik mindent elnéző anyához tudnak majd kötődni (ez nem a szeretet kötődése, hanem kiszolgáltatottság), másokhoz nem, mert a barátoknak, vagy egy szeretőnek már különböző morális, másikkal szembeni önállósági, öntudatossági, alapvető életismereti, felelősségbeli stb. elvárásai is lesznek, és más életfeladatai is, minthogy ráérjenek az így felnőtt személyt mindenben kiszolgálják, illetve mindent eltűrjenek tőle.

És még reagálnék, “Nikolett Lassie” – nek a kislányunkra kapott Magyar Gyes kapcsán:

“hanem valahonnan mashonnan vettek el a “szegeny hazasparek”.”

Kérem szépen ez ám a magyarországi, nagy modern, feminista-humanista hozzáállás tipikus példája, és egy nő szájából! Ezt tessék megnézni! Lelkem drága, honnan máshonnan? A te feministáknak járó fizetési állami bónuszodból? Könyvkiadási, oktatási, egészségügyi támogatásokból? Honnét? A menekültek utáni fekália-takarítási pénzből? Mit dolgozol? Mit szolgáltatsz? Minek adózol? Kiknek működtesse a kormány az országot? A német munkaadódnak? A szír, afgán stb. menekülteknek? Ő tőlük vettem el egy erdélyi kislánynak azt a gyest? Vagy más magyar gyereknek nem jutott az enyém miatt? Mit akarsz te itt inszinuálni?
És Gerle Éva arról pofázik, hogy egész Magyarország csal, és arra utal, hogy én gyest kaptam a magyar gyerekemre? Ez a csalás, Gerle Éva? Nem, az a csalás, hogy te a gyereknevelés támogatásaidból otthon ülsz és erdélyi négygyermekes magyar családot álltál neki tönkretenni, hét könyves magyar írónak hamisítottad a wikipédiáját, hogy kiiktathasd lejáratással a közéletből? Nem ez a csalás? Nem ez inkább a pénz mástól való elvétele? Ezért adja neked a támogatásokat a magyar állam, hogy az erdélyi magyar családok gyerekeit román állami intézedbe juttasd, vagy árvaházba a magyar szüleik rágalmazással való terrorizálása által? Hogy magyar írót, és komoly spirituális munkát végző, és családját fenntartó édesapát tegyél tönkre, aki a feltárásaival életében több sorsot mentett már, mint ahány kattintást te hamisítottál a nyomorult blogodnak, mint ahogy percet áldoztál egy év alatt a tönkretételünkre!
Te beszélsz csalásról? Gerle Évának és csahosainak jutott kevesebb Gyes az én gyerekem miatt? Honnét volt idejük az önvédelemből indított petícióinkon a nap huszonnégy órájában terrorizálni minket? A legmocskosabb hazugságokat napi 50-szer odaírni, miután meghirdette, hogy tönkretesz, amiért nem fordulok az ő kedvéért, a gyerekem apja ellen? Akit szeretek és tisztelek, amióta ismerem. Erre  valók a magyarországi családi és özvegyi támogatások, hogy Gerle Éva ráérjen az interneten zaklatni, rágalmazni, terrorban tartani egy erdélyi családot? Önjelölt botrány-blogger lenn! És akkor még volt pofája a Gyes miatt feljelenteni, hogy hátha, akkor megadjuk magunkat és szó nélkül hagyjuk, hogy az interneten ő akar a nevünkre az első lenni a perverz és kegyetlen rágalmaival! Hogy a mi családunk tönkretételével szerezzen magának bloggerként kávépénzt a családi támogatások, az özvegyi járulék, meg kitudja milyen támogatásai és kedvezményei mellé?
Három gyerekes anya, nem is adózik, ő így hálálja meg az államnak, hogy az eltartja őt, hogy más magyar családokat szétbont. Vagy miből él még? Talán a bántalmazott női olvasói fizették azért, hogy minket terrorizáljon, egzisztenciális tönkretételünkért fáradozzon, beteges őrültséggel rágalmazzon, és a négy leányunkat állami gondozásba juttassa így?
Sőt, volt azok között férfi is, az a szerencsétlen, elvált Bodi László, aki hétvégi apuka lett, ő is megfogalmazta nyilvánosan ebbéli vágyait. Sérült lelkű emberek lelki kielégülése más családokat szétbontani – ebben csúcsosodott ki a csakazolvassa nevezetű blog és híres, hírhedt (lelki betegekből, drogosokból, elmebetegekből álló) közönsége. Ha összeugrasztással, intrikával, lejáratási terrorral nem megy, majd megy egzisztenciális tönkretétellel? Így gondoltad büszke bloggerkém, te világ nőinek és gyermekeinek jogvédője? Isten fizesse meg neked azt a sok jót, amit a világgal teszel, de ha Isten nem is, a román szekuritáté, remélem, csak meg segítettet téged, a szegény, három gyerekét egyedül nevelő, özvegy anyát, hogy igyekszel a magyarországit kipucolni erdélyből, a gyerekével együtt. Legalább ők, remélem, értékelték a fáradozásaidat, meg a Sipos Zolikájét is. De mit beszélek én itt szekuritáréról, hiszen a transindex is RMDSZ-es, elvégzik ők is, amit kell…

Így legyél híres, Gerle (Rumbold) Évike, így dícsőüljél te meg, ezzel a becsületeddel.

Ezért kell te annyit hazudjál, mert azzal, aki vagy azzal nem dicsekedhetsz.

Gerle Éva írja most a csakazolvassás fb-jén: “Hiába kínlódtok itt, rajtam ez nem fog, én a saját térfelemen vagyok. Máséra átlógni, nyomában loholni, kíváncsiskodni az élete részleteit, találgatni, kombinálni szerintem ciki, és nem engem minősít. Még Michael Jacksonra se voltam ennyire kíváncsi, pedig ő nem kis arc volt, és hónapokig éltem a bűvöletében.”

– Loholtál te eleget a mi nyomunkban, és két nap alatt elolvastál rólunk 6000 oldalnyi anyagot, Szilárd összes írását, a volt feleség összes írását, meg a Puli szövegeit, csiki anyákat faggattál ki minden családtagunkról, szeredai gyermekvédelmis barátnődtől kérdezősködtél, az összes létező kommentet tőlünk mindenhol, azért, hogy aztán legyen mit kombináljál és legyen mit kitaláljál hozzá!… Nem tudsz te úgy rajongani, mint ahogy tudsz irigykedni, és ahogy vágysz rombolni.

Na, megint megláttam pár mondatos emeletes hazugságot Gerle Évától, amit oldalakon keresztül lehetne cáfolni és tisztázni. Rólam írja:

” Kapott egy lehetőséget, húsz órán át bírta úgy, hogy nem zaklatott.”
– Én nem zaklattam ezt a feminista-terroristát, hanem védekeztem ellene. Egyébként meg, amikor megtette ezt a nemes ajánlatát (megjegyzem 5 darab békeajánlatunk fölényes elutasítása után!!! amiben felajánlottuk, hogy mindent letörlünk, amit róla írtunk, ha ő is ezt teszi az általa rólunk írottakkal, és az ellenünk gyártatott, megrendelt rágalmazó, őt áldozatként szerepeltető hazug cikkekkel). Na tehát ezután ő nem lehetőséget adott, hanem az ő utolsó zsarolási lehetőségét is bevetette, hogy mi hódoljunk be neki és fogadjuk el ellenállás, védekezés, őt érő leleplezések nélkül, hogy minket ő a saját hírneve és kávépénze érdekében, úri szórakozásból, femináci bloggeri státuszánál fogva: tönkretesz. Négy gyermekestől. Kész pász. Adott lehetőséget számtalant, hogy ebbe beleegyezünk, ő győzni akart, porba hullott fejeket látni, mi békét ajánlottunk nem egyszer, de kiröhögött minket, és tovább rágalmazott minket. És természetesen egyből, amint a “felajánlását” láttam, rögtön odaírtam, hogy “hülye vagy ha azt hiszed, hogy ebbe belemegyek”. Méghogy én húsz óráig próbáltam volna őnélküle, mint az én narkotikumom nélkül meglenni, :DDDDD
s aztán őt választottam a gyes helyett. Hát tényleg, Évikém, már miért nem írsz egy ilyen jó pszichopatás, izgi regényt? Elpazarlod a tehetséged, és így viszont te lettél és maradsz pszichopata. Ez volt a te döntésed.

“Aztán nem bírta ki, nem jól döntött, most ajvékol.”

– Most? Ja, hogy te azt nevezed ájvékolásnak, hogy átlátok a hős, kincstár lovagi tetteden? Hát, lelkem, nyugodj meg, mert más is átlát. Tűnt volna fel akkor, amikor meghirdetted a tönkretételünket és az erdélyi olvasóid 90%-a elpártolt tőled. Tűnt volna fel akkor, az, amit most is cigányos “ajvékolásnak” nevezel.
“Ezt választotta, nem a gyereknek a 23 ezer nyomorult csalással kisajtolt forintot.”
– Mit választottam? Hogy nem adom meg egy ilyen nyomorult pszichopata terrorjának magam és a családom. Kisajtolod te a pénzt csalással az olvasóidtól – láttam, mikor írtad, hogy küldjék neked a blog-honoráriumot, mert most, hogy a mi tönkretételünkön ügyködsz, most neked nagyon kell!
“Felelős szülő. Csíkszeredában…”
– Hát, bezony lelkem, ez volt a felelős döntés, nem az, hogy neked a bűnbakjaid legyünk, hogy a gyerekeinket hagyjuk, hogy állami gondozásba juttassátok a lelki sérült, perverz olvasóiddal és egy életre tönkretegyétek mindannyiunk sorsát.
“Tudom, hogy egész Kismagyarország trükközik”
– Ó bezzeg te, aki erdélyi családot álltál neki egzisztenciálisan tönkretenni, és róluk hazudozva csaltad ki a pénzt az olvasóidból – ők meg élvezték, hogy terrorizálsz minket, és ha álnéven is, de ők is emberre vadászhattak, és mocskolhattak minket, még a gyerekeinket is. Te a becsületesség mintaképe vagy, főként az olyan bejegyzéseiddel, mint a “blöff” című, ahol nyíltan bevallod, hogy neked már rutin a trükközés, hazudozás mindenhol, főként hivatalos ügyben, stb.
“utálom, de nem törődök vele.”
– Ne is törődj, mert a te bűneid kenterbe verik egész kismagyarország “trükközéseit”.
“Őt ezzel lehetett megfogni.”
– ? Örülök, hogy kielégültél. Csak nem tudom, miért kellett akkor eme téged kielégítő “megfogásom”  után után 3-4 hónappal is külön a gyermekeink éhenhalását kívánnod a lejáratásunkra indított petíciódon, nyilvánosan, fröcsögve a dühtől, hogy még azok a fránya Kozma gyerekek is te ellened dolgoznak, amikor videókon és fotókon jól láthatóan élik vidám gyermekkorukat és szeretik az apjukat, ahelyett, hogy az apjuk ellen fordulnának és te hősként megmenthetnéd őket. De szép is lett volna, de így sajnos nekik sem kegyelmezhettél. Ugye?
Viszont legalább nyugodtan aludhattál, hogy 23 000 Ft-tól biztosan megfosztottál minket. Legalább ennyit tettél, hogy jobb legyen ez a csúnya világ, ahol még akad leánygyermek, aki szereti az apját, mert rendes apja is van. Jól végezted a dolgod, te tényleg mindent megtettél, mint feminista, mint blogger, mint becsületes polgár, hogy tönkretegyél minket, igazán nem rajtad múlott, hogy valamiért mégiscsak túléltük. És köszönöm neked, hogy a sors rajtad keresztül megtanított sok mindenre, pl. bátran harcolni.
Egyébként tényleg figyelemre méltó pszichológiai, pszichiátriai és asztrológiai eset Gerle Éva, aki hol a nemes jogvédőként, a mindenkori morál acélkemény, rendíthetetlen élharcosaként lép fel, ugye, mihelyt normális embereket lehet szadista módon tönkretenni, akkor ő rögtön belebújik gerle évai, szuperhősi jelmezébe és a társadalomnak a normalitástól való megmentésére siet, s amikor éppen nem ezt a hipokrita perverziót műveli, akkor kitanítja olvasóit a blöffölés-re, a bosszúra, a szexuális perverziókra, mint életstratégiákra és elit életérzésekre. Szerencsére, amióta velünk megjárta a szadizmusa kiélését, azóta az energiái egy részét próbálja testedzésbe és az egyre rútabb külsejéről való egyre gyakoribb, gyúrós képek megosztogatásába ölni. Vajon meddig fog ez működni?…
“Nem kell belekötni másokba, kullancsként viselkedni, figyelmet ilyen torz módon remélni, ennyi.”
– És még a tanulságot is levontad magadnak. Íme, még Gerle Éva is ki tud gyógyulni a pszichopátiából, csak ellen kell neki tartani.
Kívánom Gerle Évának, hogy valóban képes legyen kigyógyulni az egész életét (és sok más ember életét) megkeserítői perverzióiból, a szadizmusából, hazudozási mániájából, abból, hogy élvez családokat tönkretenni, párokat szétválasztani, a pedofil hajlamaiból – őszintén kívánom neki, hogy az intelligenciáját és műveltségét ne nyomják el benne mindezek, és tartsák őt továbbra is végső soron egy bunkó perverz szintjén, hanem legyen képes ezektől megszabadulni, ezeket feloldani, örülni mások boldogságának, képessé tennie magát az anyai szeretetre, felelősségre, férfitárs szeretetére, embertársai tiszteletére.

Sajnálom, hogy ilyesmi megtörténhetett Magyarország-on, budai családban, egy orvos édesanya mellett, hogy ezt a 76-ban született nőt, hagyták a szülei, ismerősei, hogy a perverziói teljesen tönkretegyék, és egy torz lélekkel rendelkező ember legyen belőle, aki veszélyes a társadalomra. Akit az állam hiába taníttatott tanárnak, mert tudásával is csak visszaélhetett és csak visszaélhet, aki a neki kiutalt családi segélyekből, járadékokból, özvegyi nyugdíjából, és az édesanya anyagi támogatásaival munka nélkül megéljen és minden szabadidejét, az egész életét mások tönkretételének, kifejezetten családok és házasságok szétrombolásának szentelhesse. (Több levelet is kaptunk arról, hogy Gerle /Rumbold/ Éva nem csak az elhunyt férjét, Gerle Jánost csábította el annak előző feleségétől és kamasz gyermekeitől, majd erőszakoskodásával elfordította (eltiltotta?) a férfit annak teljes rokonságától, de Gerle János után is megkörnyékezett nem egy házas, vagy élettársi kapcsolatban élő családapát, míg más családapákat csak egyszerűen megtámadott rágalmaival, intrikáival, hazugságaival.)

Mindenkinek ajánlom figyelmébe a férjem, Kozma Szilárd, Gerle Éva egykori nagy célpontjának a tanulmányát a pedofil hajlamokról, ahol részletesen ír, Gerle Éva pedofil hajlamairól és más perverzióra való hajlamairól, amelyeket mint egy alátámasztásként is illusztrálnak a Gerle Éva velünk szembeni, és a tanulmányban is megemlített támadásai.

Kozma Botond Szilárd karma -asztrológus:

Az asztrológiai  sorsképletekben található, szexuális perverziókra utaló, asztrológiai jelek és spirituális motívumok számbavétele

(A perverzióját- anális szex-imádatát nyíltan felvállaló Gerle Éva,szexista blogger rendkivüli sorsképletének az értelmezése)

 

Alig néhány évtizede, amikor a vasfüggöny mögött élő kamaszokként még azt sem tudtuk igazából, hogy mit is jelent és hogy is történik tulajdonképpen a kábítószerezés, amikor arról értesültünk a televíziós hírekből, hogy néhány nyugati ország vámőrsége és rendőrsége sikeres kábítószer csempészet elleni akciót hajtott végre. Illetve, ezekről halhattunk és olvashattunk híreket. Ma a még azoknál is sokkal nagyobb sikeres rendőrségi és vámőrségi akciók mellett, egyre nagyobb tömegeket és főképp fiatalokat veszélyeztet a kábítószerezés köznépivé vált szokása és már meg sem botránkozunk, ha valamelyik távoli, vagy közeli ismerősünkről kiderül, hogy füvezik, vagy épp maga vallja be ezt őszinte nyíltsággal anélkül, hogy efelől egyáltalán megkérdeztük volna. Az ember már annak is örvend, ha legalább saját magában biztos, miközben rádióban, tévében, újságokban napról napra olvashatunk a kábítószer okozta személyi és családi katasztrófákról.

Ezek jutottak eszembe, amikor egy terjedelmes riportját olvastam az internet lehetőségeit kihasználó segítségével önmagukat egyre jobban konszolidáló pedofil bűnbandák szervezeteiről és e szervezett gyilkosságnál is becstelenebb (és végső soron a gyermek gyilkosságra való szervezkedést is magába foglaló) nemzetközi tevékenységnek a visszaszorítására létrehozott nemzeti és nemzetközi bűnüldözői csoportok sikereiről. Nem állítható, hogy a pedofiliával szembeni hivatalos bűnüldözésnek, valamint a törvényes intézkedéseknek és felelősségre vonásoknak ne lenne értelme, hogy ezek az erőfeszítések feleslegesek és hiábavalóak lennének. De,

… akár a betegségek esetében, ahol a betegségnek és a betegségre való hajlamnak a lelki – szellemi okainak a feltárása és a betegség kialakulásának az ily módon történő megelőzése fontosabb a korházi intenzív és sebészeti osztályokon történő  beavatkozásoknál, vagy a kemóterápiás kezeléseknél, úgy a pedofilia esetében is, ajánlatosabb a pedofil hajlam időbeni felismerése. A tényleges pedofil vonzódások és a tudatos cselekvési késztetések kialakulásához szükséges családi-környezeti impulzusok (élethelyzetek, személyi viszonyok, stb.) jellegének – minőségének és intenzitásának a feltárása. Ezek segítségével már a figyelmes és felelősségteljes neveltetés, illetve a gondos irányítás és a veszélynek (a hajlamnak: önkéntelen és öntudatlan  késztetésnek) az idejében történő megnevezése (a veszélyes következmények felmutatása), nagyobb segítség lehet egy pedofiliára hajlamos (fiatal, vagy felnőtt) számára mint a megtörtént és esetleg jogilag is leleplezett bűnnek a „megbüntetése”. Vagyis, a törvényes lelepleződést követő, körülményes, hosszadalmas és nem egyszer a különféle értelmezések labirintusában elsikkadó bírósági eljárások, vagy a végzetes tetteket követő megtorló büntetések végrehajtása.

Ahogy a különböző szexuális perverziókra való hajalmot ki lehet mutatni a személyi horoszkóp segítségével, ezen belül a pedofiliára való hajlamot is, külön ki lehet mutatni. De nem árt óvatosnak lenni és a felelőtlen bélyegzéseket föltétlenül el kell kerülni: egyetlen, vagy akár két, vagy három pedofil hajlamra utaló horoszkóp-jel, még koránt sem azt jelenti, hogy az illető személy óhatatlanul a pedofilia rabja, hogy máris benne van a bűn sodrásában. A pedofilia hajlamára utaló horoszkóp elemek alapján viszont (Pl. többszörösen támadott Lilith, vagy Sárkányfarok a Bikában, a Rákban, a Mérlegben, a Skorpióban, vagy a Halakban, és főként ha az illető személynek a sorsképletében egymást támadják, vagy negatívan fényszögelve, egymással együttállnak a Vénusz, a Jupiter, az Uránusz, a Neptunusz vagy a Plútó, illetve, ha ezek un. karmikus alakzatokat alkotnak egymással. Pl. un. T-kvadrát, vagy Lándzsahegy nevű alakzatokat.) biztosra vehető, hogy a vizsgált személynek vannak ilyen jellegű, öntudatlan és önkéntelen vágyai, sóvárgásai, vagy konkrét vonzódásai. És, hogy ezek zavaros (és zavaró!) gondolatok és homályos képzelgések, ilyen vonatkozású álmok, vagyis önkéntelen sóvárgások, öntudatlan vágyakozások, vagy éber állapotban is előálló spontán fantázia-képek formájában jelentkeznek.

Nagy általánosságban véve, minden olyan személy, akinek a Lilith valamelyik vízjegyben (Rák, Skorpió, Halak), de főképpen, ha a Bikában, vagy a Mérlegben áll és a Vénusztól, a Jupitertől, a Neptunusztól és a Plútótól negatív fényszöget kap, akkor több mint valószínű, hogy a horoszkóp-tulajdonos hajlamos a szexuális devianciák valamilyen formájára.

A pedofiliára való hajlam viszont akkor jelentkezik, ha a fentiek mellett, a vizsgált szülött horoszkópjában, a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Holddal és/vagy a Szaturnusszal is negatív fényszöget alkot. És ez különösen akkor, ha a Lilith a Bikában, vagy a Mérlegben, vagy a Víz-jegyekben áll és ha a Hold nem csak a Lilith-el, hanem a Jupiterrel, a Nappal, a Szaturnusszal és/vagy a Plútóval, illetve ezek valamelyikével is, negatív fényszöget alkot. Amennyiben a fenti elemekhez a Mars is valamilyen negatív formában (diszharmonikusan) kapcsolódik, és nem csak a Lilithez, hanem a Naphoz, a Jupiterhez és / vagy a Szaturnuszhoz), az eset már a veszélyes felelőtlenség, illetve a lehetséges bűnözői hajlamok szféráját érinti, egészen a kéjgyilkosságra való hajlamokig is elmenően.

Természetesen, olyan születési képletet ritkán fogunk találni – Az ilyenekkel ugyanis, nagyon ritkán találkozhat asztrológus, mivel ezek a személyek félnek a lelepleződéstől és a karmikus – Spirituális gátlásokban és zavarokban jelentkező szellemi meghatározódás, amellyel az ilyen személyek születnek, már eleve kitéríti őket az asztrológusok útjából, elrejti azok szeme elől. – amelyben a pedofiliára és a szexuális devianciára, vagy az ilyen jellegű tudatos bűnözésre való hajlamra utaló jelek mindegyike szerepeljen. (Amennyiben mégis találkoznánk „véletlenül” ilyen sorsképlettel szakemberként, majdnem biztosra vehető, hogy az illető személy, ha nem is tárja fel őszintén, vagy nem említi meg, mint mellékes kis lelki zavart, ezt a problémáját, de amennyiben már egy – két évtizede felnőtt, akkor titokban küzd ezzel a „titkos démonával”. És ha nem is sodródott még be az örvénybe, igen nagy küzdelmet folytat a saját sóvárgásaival és az őt állandóan kísértő, a mágikus erejű karma-képzelete által beidézett „kedvező” élethelyzetekkel, csábító sors-körülményekkel, illetve a konkrét vágyaival. És, a többnyire már tudatos fantázia-képeivel. Én legalább is, nagyon kevés olyan „bátor” horoszkópot rendelő személlyel találkoztam, aki már kezdettől, nyíltan fel merte volna vállalni ezeket a karma-problémáit. És ha igen, akkor csak azért, mert az zavarta a családi, illetve a párkapcsolati életében és úgy érezte, hogy zavart okoz benne az, ha titkolnia kell ezeket a karmájából, illetve természetesnek képzelt vágyaiból eredő, sóvárgásait, pl. az élettársa előtt, és ezért tudatosan meg szeretett volna szabadulni tőle.

A legtöbb ilyen, hozzám bizalommal, segítségért forduló őszinte személy, nő nemű volt, és rendszerint nem csak az okozott problémát, hogy az élettársukkal való szeretkezés közben, azoktól más – illetve velük azonos! – nemű személyekkel való szeretkezések fantázia-képei ugrottak be mindig, amitől nem lehetett soha hüvelyi orgazmusuk. Sőt: általában hüvelyi túlérzékenységtől is szenvedtek, aminek következtében, számukra fájdalmas volt a férjeik péniszének a hüvelyükbe való behatolását „elszenvedni” és ez alkalmanként, „szeretkezés” utáni, belső sebek képződésével is járt. Ezeket a szerencsétlen párkapcsolati állapotokat az is súlyosbította, hogy az ezer kilencszáz hatvanas és hetvenes években, divatban levő szexuális pszichológia és a gyermekpszichológia azt tanácsolta a szülőknek, hogy hagyják nyugodtan a gyermekeiket önkielégítést végezni, mert az nem csak, hogy nem árt, hanem segíti azokat a felnőttkori szexuális életük minél teljesebb megélésében.

Az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim viszont, száz százalékosan azt mutatják, hogy amennyiben azok a hajdani (volt!) kislányok, akik, akár szülői beleegyezéssel (sőt: a pszichológia felvilágosításai nyomán: szülői bátorítással!), akár titokban, csiklón keresztüli önkielégítést végeztek (Olyan is volt, aki a kis hüvelyébe helyezett tárgyakkal próbált „a csúcsra” fel jutni, de az már egyiknél sem jött be. Ezek a naiv próbálkozások viszont elegek voltak ahhoz, hogy „a zónában matatva” csiklójuk ingerlődése által felkínált lehetőséget idejekorán felfedezzék és ezzel „titokban”, vagy, ha „felvilágosult” szülők gyermekei voltak, akkor nyíltan elindulhassanak a felnőttkori szexuális életük tönkretételének a biztos útján.), felnőtt korukra majdnem teljesen elveszítették a hüvelyi orgazmus-készségüket. Ezekben az esetekben tehát, nem volt csoda, ha a horoszkópjukból kiolvasható, ide vonatkozó hajlamaik hatására is, a velük azonos nemű személyekkel, vagy éppenséggel kis gyermekekkel – Néha, saját gyermekeikkel… – való szexuális kielégülési lehetőségekről szóló fantázia-képek kezdtek egyre sűrűbben megjelenni a tudattalan érzés- és képzelet-világukban, álmaikban.

Még egyszer mondom, hogy gyakorló asztrológusként ritkán találkoztam az egyértelmű pedofiliára, illetve a konkrét szexuális bűnök elkövetésére való hajlamokra utaló, „elégséges” jelekkel rendelkező horoszkóppal. A fent leírt, a modern pszichológiai „felvilágosultság” nyomán is létrejött „nehéz helyzetek” kijavítására irányuló kéréseket tehát, eddig sikerült, a teljes karma-jellegnek az asztrológiai feltárás segítségével úgy megtanácsolni, hogy hosszú hónapok után a pozitív eredmények is jelentkeztek. Majd, ha az illető személyek elég erősnek bizonyultak és nem engedtek az un. „kézi könnyítési lehetőségek” kísértésének, egy – két év múlva, el tudták érni a hüvelyi orgazmus elérésének az állandósítását is. De a szexuális devianciákra utaló jeleknek egy olyan halmazát tartalmazó asztrológiai sorsképlettel, amely ránézésből arra jogosított volna fel, hogy azt állítsam, hogy az illető személy egészen biztos, hogy homoszexuális, vagy leszbikus, vagy pedofil, a tüzetesen megvizsgált sorsképlete nyomán, 2O14 december 13-ig, legalább is, még nem találkoztam. December 13-án viszont, egy feminista provokációnak engedve, pontosan egy ilyen sorsképletet kezdtem el, teljesen más okok és szempontok miatt, értelmezni.

Annak ellenére, hogy az élettársam sok panaszos beszámolójából értesültem arról, hogy az, a  magyar liberális és feminista internetezők körében magának vezér-írói szerepet vindikáló (Magát egyenesen „celebnek” hirdető!) és a különböző szexuális perverziókat propagáló blogján az erős férfi-gyűlöletével kitűnő Gerle Éva, a „celebes” J, bolg-írói „tekintélyét” J, latba veti annak érdekében, hogy Violát őrültnek tüntesse fel, én december 13-ig, nem vizsgáltam meg a képletét.

De amikor Violától arról értesültem, hogy ez a féri- és apagyűlölő, tehát direkt és kimondottan csak kikészíteni és tönkretenni (levadászni ) való férfiáldozatokra leső nő, amellett, hogy szabályos tervet közölt a „Csak az olvassa” című blogján a családom gazdasági tönkre-tétele  lehetőségeit taglalva, sőt, hogy azon engem szólogat és hívogat, vagyis provokál, tudtam, hogy ennek a perverziójával az interneten büszkélkedő fiatal vígözvegynek, mint karma-leleplező asztrológusra, „nagy szüksége van rám”. Pontosabban: a leleplező feltárásaimra.

Hiszen Gerle Éva, éppen a 35 és a 41 éves kor közötti, Szaturnuszi fejlődési korszakában lévén, egy életfontosságú sorskereszteződéshez érkezett. Akkoriban úgy okoskodtam, hogy amennyiben sikerül ennek a gazember nőnek felébrednie és megfordulnia („pálfordulnia”), tehát, amennyiben sikerül az anyagi helyzete által lehetővé tett, beteges népszerűség-hajszáját abba hagynia, de legalább is, ezt a nyilvánosság előtt folytatott tevékenységét mérsékelnie, de főként, ha sikerül a férfi-gyűlöletének és az exhibicionizmusából eredő, népszerűség-hajszájának a valós, karmikus okait megismernie és ennek következtében, az interneten folytatott ártalmas tevékenységének a következményeiért (tetteiért és a szavaiért) a gyakorlati felelősséget felvállalnia, akkor, akár egészségesen is tovább élhet.

Hogyha viszont nem, akkor hamarosan ő is korai halállal meg fog halni a következő években, akárcsak a férje.

Herélő Perverz Madonna tehát, a gazemberes cinizmusával, anélkül, hogy tudná, hogy valójában kit is becsmérel liberális önimádatában, jogtalanul belekötött a feleségembe annak egy, a Szaturnuszi szellemi erőkről szóló cikke miatt. A Kos Lilithje által jelölt mély-rombolási (Terminátori) karmája áldozataként, és elfajult liberálisan meg lévén győződve arról, hogy neki szabad mindenkibe büntetlenül bele kötnie, és mindenkit különösebb következmények nélkül becsmérelhet és tönkretehet, galád módon Violát becsmérelni kezdte. Képletesen szólva: visszakézből az őrültek házába (Fehér köpenyesek közé) „utalta”. Ez a hőstette viszont, nem volt neki elég, hanem, akkor, amikor látta, hogy Violát nem tudja „lenyomni” (Ez egyébként a Turbéki Kota kifejezése, arra, hogy a gonosz férfitársadalom őt korábban elnyomta.), mert az neki többszörösen „vissza-feleselt”, el kezdett engem is provokálni, hirdetvén, hogy az asztrológia úgy is hiteltelen az ő szemében.

Hát ekkor vizsgáltam meg közelebbről a képletét. és azt, amit ott első látásra észleltem a perverz terminátor férfi-gyűlöletének a karmikus okairól, és persze a nemtelen hazudozási és rágalmazási mániájának az okairól, tehát ami már első látásra is teljesen világos és egyértelmű volt, azonnal közöltem is, a http://www.asztrologosz.com című portálomon.

De arra, amire másnap a magát undorító módon folyton dícsérgető, önjelölt „blog-író, tehát író” (Ez a saját státuszának a meghatározása) hölgy freudi elszólalásaiból, határozottan gyanakodni kezdtem, messze alul múlta a gyakorlati valóságot! Csak akkor derült fény az elképesztőn sokszínű perverziójára, amikor Vadgalamb Léna engem áttételesen a lányaimmal szembeni pedofiliával rágalmazni kívánván, az ő ide vonatkozó, erős pedofil sóvárgásait óvatlanul kibökte, a rejtett pedofil sóvárgásait elkottyintotta. Nevezetesen azt, hogy ez, az állítólag az ő szabad akarata ellenére három gyermekes szülővé, majd szabad víg-özveggyé vált „nőt” az anális (fenéklyukas) szexuális élvezetek sem képesek már kielégíteni és titokban annál izgatóbb, betegesen perverz vágyak gyötrik, és az ő leszbikus szexuális természete egyértelműen keveredik, a titkos pedofiliás sóvárgásaival.

 

 

II.

Mondom, én addig csak az erős személyiség- és maszkulinitás-ellenes (Az általam felfedezett anyai ági örökletes karma-programok leírásában egyes számmal megjelölt.) és a szerelmi-szexuális zavarokkal keveredő, feltűnően erős valóságferdítési, önkényes valóságértelmezési és sima  hazudozási – hajlamaira (Az anyai ági örökletes karma-programokban 2 számmal jelölt), illetve e kettőnek a Nagy Attila Pulinál is észlelt, kombinációjára: az ösztönös rágalmazási késztetésekre, és más ilyen jellegű tudattalan – karmikus meghatározódására kerestem magyarázatot. Mindkettő, azonnal és nyilvánvalóan „adta magát”. – Hiszen azok számára is szemet szúr a Geri Kos – Lilithje és a Bika Sárkányfarka, meg a teljesen negatív Bika-napja, valamint a Bikában együtt álló teljesen negatív Jupiter-Vénusz párosa, aki amatőr szinten ért az asztrológiához. Azt ugyan megírtam már az első jellemzésben, hogy szerelmi érzésekhez és szexuális öröm-érzethez hasonló lelki élményekhez jutatja őt a puszta hazudozás és a rágalmazás is, valamint az általános erkölcsi mocskolás, a tudatos erkölcsi fertőzés, amire ez a két karma pont, valamint a Bikában álló, teljesen negatívan fényszögelt Jupiter-Vénusz enged következtetni.

(Én egy zseniális asztrológus vagyok, hiszen teljesen elméleti szinten abszolút biztosan ráéreztem arra, hogy ez a nő szereti ha az általa annyira utált férfiak a kakás végbelébe dugják a péniszeiket! – Persze, hogy „leszarja” az egészet, és elvetemülten gátlástalan, nem érdekli, hogy férfi szülők tönkretételével azok gyermekeit is tönkre teszi! )

De annak, hogy mit jelez ennek a lándzsahegy nevű  karmikus alakzat csúcsán álló bolygópárosnak (Vénusz-Jupiter), valamint  Bika Sárkányfarkának és az ugyancsak teljesen negatív Bika napjának a Skorpióban található, és ugyancsak teljesen negatív Holdjával és Uránuszával való szembenállása(!), akkor még nem láttam okát, hogy miért kellene részletesebben foglalkozzak. Pedig kellett volna és akkor rengeteg kellemetlen meglepetéstől megóvom magam! De hát még január közepén is, még Violának is kétségbeesetten kellett magyarázzam, hogy ez tényleg eladta a lelkét a sátánnak, és ezért a szó szoros értelmében vetten gátlástalan a bűnözésnek akár utolsó stádiumáig elhatolni képesen, mivel senki nem volt aki a felelősség-érzetet nevelés útján belévésse.

De mivel a fenéklyukával élvező női szatír másnap, tehát December 14-én, pedofiliás „cselekményekre” utaló jeleket vélt felfedezni a gyermekeinkkel készített videó-felvételeimen, azonnal tudtam, hogy milyen nehéz mentalitás-javítási, illetve sors-korrekciós szükséglet miatt provokált engem korábban öntudatlanul. Vagyis, hogy nem csak a vérszomjas feminizmusa miatt kötött belém és szólongatott önkéntelenül.

Ennek a gyermekeit állítólag „csak kényeztető” és a „nem-nevelés” liberális módszerével nevelgető vígözvegynek ugyanis, a sorsképletében a szexuális perverzióra való hajlamok egymás hegyén-hátán halmozódnak és egymásra ható és visszaható „titkos” jelentésükben hatványozódnak!

Amellett tehát, hogy a Vénusz által uralt Bikában áll a Sárkányfarka, amely szemben áll a Skorpióban található és teljesen negatív Holdjával (Gyermekek, de főként lány-gyermekekhez való perverz vonzalom!) és a szintén Skorpióban található Uránuszával (Szexuális játékok teljes skálájára és tárházára való teljes „nyitottság„ – Úgy-e, hogy megírtam? És még ez a segglyukazó K tiltakozott a „bosszú-horoszkóp” ellen! –  illetve gazdag ötletesség és féktelenség, valamint erős vizualizációs képesség és kényszer – tehát pedofil fantáziálási hajlam! – ebbe az irányba!), és, hogy mindez a Ráknak a gyakorlati megvalósulási erőterében: a 4. házban találhatók, még ott van a Lándzsahegy-alakzatot képező két, illetve négy negyed-szembenállás is. Tehát Galamb Lénának a „veszélyes”, mert teljesen negatív Skorpió-Holdja ott áll a lándzsahegy alapzatát képező Neptunusz és Plútó között! Ugyanakkor a Bikában található a Miskár Madonna sorsképletében az imént említett Uránusz és a Plútó által is negatívan fényszögelt és kimondottan csak ezek által (tehát csak negatívan!) fényszögelt Bika-Napja is. – Hát, ha valamilyen egymással szoros összefüggésben álló, negatív bolygó- és karma-pontrendszerre ki lehet mondani az asztrológiában, hogy egyértelműen karmikus determinációból eredő, szexuális perverzióra és különösen pedofiliára utaló, sorsképleti jel-halmaz, akkor az a jelhalmaz, ez az!

 

III.

Ez viszont még csak a felét képezi a szexuális perverziókra és azonos nemű személyekkel való szexuális élményekre való egyértelmű és határozott vágyakra, valamint és főként a kislányokra való pedofíliás „játékokra” való ellenállhatatlan sóvárgásokra utaló jelek gazdag motívumrendszerének. (És mondom: mindez, az otthon és a család életkörében.) Mert a fentieket fokozza és hatványra emeli még, az a rengeteg ide vonatkozó perverz valóság-hamisítás segítségével elérhető gyönyör-érzet szerzési hajlam is, amit a Vénusz-Jupiter szoros együttállásban csúcsosodó lándzsa-alakzatból, bárki tapasztalt asztrológus szemékbe ötlik:

A sorsképletből első rápillantásra is, kiemelten szembe ötlik, hogy a tulajdonosa, amennyiben nem sikerült őt még zsenge gyermekkorában erről le szoktatni szigorú apai neveléssel, egy nem is betegesen, hanem egyenesen kéjelegve hazudozó – hízelgő személyiség. Olyan, aki akkor boldog, hogyha valakit félre vezethet, akárcsak kegyes kíméletességből is, vagy, ha vastagon hazudhat egy ellenségnek látott személy (Persze, lehetőleg férfi!) rágalmazása érdekében. Illetve, ha amolyan nőiesen felületes, csevegő liberális szókezeléssel másokat (Az ő esetében főként férfiakat), igazságtalanul meggyanúsíthat, megrágalmazhat, elítélhet, lesújtó negatív kritikában részesíthet, nyilvánosan (Bika Sárfarok és Bika-bolygók a X. házban!) meggyalázhat. Ez az ő “veleszületett” szexuális öröm-érzet szerzési lehetősége, erről senki nem tehet.

És, mivel a hazugság, tudatos információ-ferdítés, vagyis verbális valóság-hamisítás neki úgymond lelki-szügséglet, a dolog fordítva is igaz: Ennek az embernek felmérhetetlenül nagy (vele született: karmikusan adott) szellemi és erkölcsi zavar lakozik a tudattalan képzeleti- és érzelmi világában, csúnya kifejezéssel: ő egy két lábon járó „moral inasnity”.

 

IV.

 

Ripacs Gerle Éva „írónő” tehát nem csak azért hazudik és „valóság-hamisít”, mert ő így találja élvezetesnek a világot és az életet, hanem azért is mert veleszületetten gőze nincs az egyetemes törvények szerinti, egyetemes alap-rendről, az egyetemes lét és az élet fundamentális erkölcséről. És ha meg is magyaráznak valamit erről neki, az, amit „meg kell tudnia erről” őt lelkileg erősen zavarja, ezért az ilyen közléseket mindig gyorsan elvicceli, szét-„poénkodja”. Képtelen tehát a helyes értékítéletre, és a tárgyilagos felelősségvállalásra attól függetlenül is, hogy a valóság-hamisítás lelki örömet, vagy testi gyönyört okoz-e neki, vagy sem:
Az abszolút negatívan fényszögelt Vénusszal együtt álló Jupiter a Bikában és a IX. házban (A metafizikai ismeretszerzés, illetve az egyetemes törvények és a megváltás logikája megértésének az életkörében!), kétszeresen fényszögelve és egymással szorosan együtt állva (Egyé válva!), egy-egy lándzsahegy nevű (hegyes szögű háromszög) karma-alakzat csúcsán áll! Már önmagában ez a képlet-motívum is elegendő, ahhoz, hogy a teljes “ineptia mysti”, vagyis a szellemi – spirituális értelemre való képtelenségét megállapíthassuk. És ez ugyancsak a fent említett, ösztönös kaotikus valóságlátásából, téves nyers ítélkezési késztetéseiből adódik. – Hát akkor még, az ide vonatkozó, és a perverzitásig elmenő beteges szexuális sóvárgásokkal is párosuló „nyakas” spekuláció, illetve spekulánsi (Júdási)-nyakasság, amire ez, a teljesen negatív Bika Napjával együttálló, bolygópáros enged következtetni! – Lát valamit a „lelki szemeivel”, és hiába, hogy a tárgy valóság ennek a szubjektív látványnak teljesen ellentmond, ő nyakasan arra alapozza az ok-okozati levezetéseit, „perdöntő” következtetéseit (Másokat, főként férfiakat válaszképtelenné faragni kívánó rágalmait, inszinuációit, aljas célzásait.)

 

V.

És mindez még nem elég…, mert az egész karma-felhozatal (Bika Sárkánfarok, abszolút negatív Bika-Nap, és ez, a második Lilithnek is beillő bolygópáros (Kupiter-Vénusz) a lándzsahegy csúcsán, együttáll, ugyanott, a Bikában. (És emlékezzünk: mindez szemben áll a Skorpióban található Holddal és Uránusszal!), ami egyértelműen utal az eleresztési – megbocsátási képtelenséggel együtt járó fenéklyukas perverziózási késztetésekre, ilyen extra-élvezetekre való titkos sóvárgásokra! – Naná, hogy „kölcsönös” sőt: éppen, hogy általa elvárt volt nála már az első „játékban” is a dolog, nem kellett őt még csak finoman manipulálni sem ehhez, nem, hogy bántalmazni! Sőt: ő volt az, aki a férfit „finom nőiséggel kényeztetve” rávezette a „kulturális” mocskolkodásra, lélek-szennyezésre !

Azt is tudjuk, hogy a „feltámadás”, vagyis az egyetemes kiegyenlítődés elérési lehetősége elérésének az útjára való rálépés és azon való haladás konstellációnak, vagyis a Nyilasnak, az uralkodó bolygója éppen a Jupiter!  – Vagyis, hogyha a Jupiter ilyen halmozottan „Bikásan – Vénuszos” konjunktúrában áll a sorsképletben, az annak a jele, hogy Gerle Évában, mér vele születetten teljes volt a káosz, vagyis a Perverzióra való hajlam, mind a spirituális képzetek szintjén, mind az érzelmekben, és mind a testi vágyakban. (Többek között a péniszeknek és a vibrátoroknak az ő fenék-lyukába kerülésére való vágyakozásban!) És ez a kaotikus „használati zavar”, vagyis a minden jellegű perverzióra való hajlam főként a mély- tudattalan vágy- sugallatokban és izgalmas élmény-sóvárgásokban nyilvánult meg. Az is a gyógyíthatatlan perverziójának a jele, hogy startból mindenkire, akivel akárcsak ötlet szinten is baja akad, vagy nem tetszik neki akár csak ránézésre is, azonnal rá keni azt, hogy azokat az ördögien mocskos aljasságokat, amiket ő egyébként simán és „kényeztetve” el szokott követni. Már csak azon csodálkozok, hogy miért nem olvasta startból a fejemre a fenéklyukas szexet is, hozzá fűzve, hogy emiatt is milyen csaló asztrológus vagyok!

 

VI

 

És ehhez jön a Vénuszi (szerelmi – szexuális örömszerzési vágy és sóvárgás, és a vonatkozó sugallati sejtelem szintű vonzódás), a gyönyör-vágy alapú, erős (Sőt: erőszakos!) birtoklási ösztön mindenhez, ami nőkkel, nőiséggel, gyermekkel, gyermekekkel, női gyengédséggel és gyengeséggel, ártatlansággal, kiszolgáltatottsággal, és ugyanakkor és ezeken keresztül, a teljes lelki és testi öröm- és gyönyörszerzési lehetőségekre való nyitottsággal, megnyílással, valamint helyzet- és személy- kihasználással, kizsákmányolással. De főként, ami a birtoklási vággyal együtt járó gyönyör-szerzési, sőt: gyönyör-zsákmányolási lehetőséggel kapcsolatos!

Ez, a veleszületetten, spirituálisan zavarodott (perverz) nő, addig, amíg Violába a maga sértő, felületes ítélkezési stílusával bele nem kötött, majd vele civakodni, és engem provokálni el nem kezdett, minderről semmit nem tudott, és azt képzelte, hogy őt mindig és kizárólag csak a “jogos” igazságvédési-érzetei hajtják, a létezés Jang-részét az emberi nemen belül megtestesítő férfiak megbüntetésében, illetve az általa szeretett fiatal nőknek és lányoknak, a férfiaktól való megmentési akcióiban. És persze, a neki nem behódoló, felelős és következetes férfiasságnak a minden nemű megnyilvánulási formájának az azonnali és mélységes elítélésében, kiirtási vágyában. A férfiak és a férfiasságnak a bármi áron és bármi módon való, eszelős elitélési ambíciójában (Akár az aljas magrágalmazás árán is!), és a férfiaknak a lehetőleg minden szintű meggyalázásában.

Vagyis: minél nagyobb hazugságok és csúsztatások szöveg-értelmezési hamisítások árán érheti el azt, hogy egy – egy fiatal nőt, vagy lány gyermeket meg menthet a gonosz férfiak karmaiból, és persze, a megmentettet besorozhatja a saját feminista csapatába, neki annál nagyobb élvezetet jelent. Holott, ennek az egész férfi-világra szóló, sötét gyűlölködésének és gyűlöletes agressziónak, agresszív megmentési és a megmentés után való birtoklási akciózásának, a feminista internetes hadjárat-szervezésének, egyrészről a nőkre való alantas szexuális és birtoklási sóvárgása, meg a lányokra való beteges féltékenysége (Ami tehát a nőknek a férfiaktól féltésében öltött számra “jogos” testet) volt az oka, és persze: a velük, – és lehetőleg a minél fiatalabb lányokkal! – való szexuális élményekre való sóvárgás. És itt kiemelődik még a világ összes fiatal nőjének a birtoklási vágya is (Nem csak szexuális, hanem birtoklási féltékenység is: Bika karma, teljesen negatívan fényszögelt Bika-nap).

És a másik ok, ami a Kos-Lilithből olvasható ki: a férfiak és a férfiasság határtalan, ösztönös (zsigeri!) gyűlölete, még akkor is, ha akadt a környezetében, a férjén kívül néhány “halk szavúan szelíd” liliomfi, aki neme szerint férfiinak született ugyan, de nála és előtte főként, maximális gyávasággal viselkedő, előtte meghunyászkodó és neki meghódoló, sőt a férfi mivoltát lehetőleg szégyellni valónak képzelő tökfilkó.

Ami a képlete ilyen jellegű alaposabb vizsgálatára késztetett tehát, egy tipikusan frajdi elszólalása, egy engem “az állat férfit vádló” és ugyanakkor számon kérő, „celebsége” magasából kérdőre vonó óvatlanságában annál beszédesebb, megjegyzése volt. Ez, az engem az egyszerű, (tudatosan és ezért nehezen megszerzett!) férfias viselkedésem miatt gyűlölő, és Violát nekem alárendelt, és a fentiek értelmében is, de a valóságban is, tőlem megmenteni való, „a hülye hímtől” elkábult szerencsétlen nőtársának (áldozatnak) képzelő, férfi-lelkű nő, Violától kért számon egy általam készített videofilm egyik részletet! Ennek a filmnek az egyik jelenetében az ő, alantas pedofil sóvár ösztönei, azt sugallták a „lelki szemeinek”, hogy én a videokamera lencséjét “rá közelítettem” Etelkának (Ő összetévesztette Turulával) a fürdőruha alatti szeméremdombjára. – Holott, bárki számára, aki azt a videót megnézi, teljesen világos, hogy a “ráközelítés”, csak az ő, mélységesen perverz képzeletvilágában gyökerező agyrém, a lencse fókuszálási gombhoz egyáltalán nem nyúltam. Hiszen végig azonos távolságból filmeztem a kislányaimat (tehát még csak véletlenül sem lett volna okom, hogy kép-távolságot változtassak), akik gyermeki természetes – okossággal előadták, hogy miként fogták el azt a két vonagló vízisiklót (ártalmatlan kis kígyókat), amelyet éppen a kezükben tartottak.

Figyeljük, csak meg, hogy mitől indult be tudattalan képzelet- és ösztönvilága szintjén, a fentiekben leírt meghatározódásai szerint, a kislányokkal való törvénytelen érintkezésre epekedő hölgy: a kígyók spirituális szimbolikus jelentése úgy-e fallikus jellegű, akkor is, ha csak vízi siklókról van szó? Ez nekem eddig eszembe nem is jutott, nem, hogy direkt így „megrendezzem” a pedofil Tubica-féléket tudattalanul erős izgalomba hozó „film-jelenetet”. Én egyszerűen úgy igyekeztem tartani és irányítani a kamerát, hogy a gyermekek feje – főként a szája! – is látszódjon lehetőleg, de a háromnegyedre le eresztett kezükben fogott és fejükkel lefelé vonagló csodálatos színekben pompázó siklók is látszódjanak. Persze, a kígyók kamera-lencse szemszögébe való tartása közben háttérben látszott főként Etelkának a fürdőruhás teste, és rajta többet időztem a kamerával, mivel a Plútóval erősített Nyilas Sárkányfarkával, ő a családban a “nagy dumás”. És akkor ez, a tudattalan és törvénytelen szexuális vágy- és sóvárgási késztetésekkel rendelkező személy, írd és mond: úgy látta, az ő perverz lelki szemeivel, hogy én – Tehát a bűnös férfi és apa ugyebár! -, szerinte ugyanolyan alantas szándékoktól indíttatva, mint az ő titkos és bűnös sóvárgásai, a kislányom szemérem-dombját filmeztem és arra “rá is közelítek” ugyebár, mert ő szerinte, édesapaként az egész internetes világgal meg akartam osztani eme voájörködő „titkos” élvezetemet! A bökkenő, ami a liberálisan Turbékoló Madonnára a gyanút rólam vissza fordítja az, hogy nekem egyáltalán nincsenek titkaim, ő viszont, mint minden becsületes nő-jogvédő, folyamatosan és tüntetően kiköveteli magának a titkokhoz és a titkolózáshoz való jogot. Sőt: a titkaival henceg, még Violát is arra biztatja, hogy legyenek velem szemben titkai.

Nem csoda, ha Feminista Lénát a saját apja feljelentette, állítólag „csak azért”, amiért „egész nap a testén hordozta a kisgyermekét”. Egészen biztos, hogy az apja megsejtett valamit a lánya divatos anyáskodás alá rejtett, tudattalan, vagy féltudatos, gyermekekkel való titkos kéjelgéseiről, még ha nem is lehetett abban konkrétan biztos. Vagy az apja többet tudott ezekről a „titkokról”, a lánya gyermekkori ösztönös „oda nyúlásaira” emlékezve? Hiszen én is többször rá kellett verjek az egy éves Medárda kis kezére, hogy ne gyötörje a szegény kis csiklóját és ezzel önmagát, már egy évesen. – Nem érdekel, ha most a Libi Madonna és sleppje, a törvényes bezáratásomért teszi hangossá az internetet, aláírásos petíciókat fogalmazva, mivel egészen biztos, vagyok, ma is, mint akkor, hogy abszolút jól cselekedtem 14 évvel ezelőtt. Hiszen rengeteg, a hozzá hasonló, „felvilágosult szülők” felelőtlen engedékenységéből következő, gyermekkori önkielégítés miatt, szexuális nyomorékká (Hüvelyi orgazmusra teljesen képtelenné, sőt: a férji hímvesszőnek annak a legtermészetesebb és törvényesebb „helyére” való behatolásra, belső hüvely-felületi sebesülésig menően, allergiássá!) vált felnőtt nőt kellett már az idők folyamán ellátnom a természetes állapotukat helye állítani hivatott asztrológusi tanáccsal.

– Vele ellentétben ugyanis, az én lányaim, nyugodtan és egészségesen átalusszák az éjszakákat, reggel frissen és pihenten ébredve. Sőt, ha a gyakorló asztrológusi tapasztalataimra alapozott apai tanácsaimat is megfogadják arra vonatkozóan, hogy 18 éves korukig továbbra is óvakodjanak az ilyen jellegű, olcsó örömszerzéstől, nekik semmi gondjuk nem lesz majd a majdani szerelmeikkel és élettársaikkal – férjeikkel folytatandó intim életükben. Nem kell majd nekik is, a természetes női képességeik visszaszerzése érdekében asztrológusi tanácsokat osztogatnom… És mindezt csak annak köszönhetően, hogy már akkor, amikor Medárda csak egy éves volt, asztrológusként a sok ide vonatkozó női – Vénuszi! – nyomorúságot észlelve, teljesen világos volt előttem az, hogy az, amit a pszichológusok nem elfojtandó, sőt: amit azok minél hamarabb felszabadítandó „természeti ösztönnek” neveznek, az tulajdonképpen olyan karmikus késztetésnek a testi megjelenése, amelyet majd csak, a testileg egészséges felnőtté vált személyek feladatában áll(na!), lehetőleg minél teljesebb körű, tudatos ráfigyeléssel és felnőtti felelősség-tudattal, feloldani.

De térjek vissza a szakemberi objektivitásomhoz:

Az viszont mindenképp segítség lehet, ha előbb a saját horoszkópunkat, majd az élettársunk (férjünk – feleségünk) és a gyermekeink horoszkópját megvizsgálva, a helyes és őszinte karmikus jel-értelmezések segítségével, tudatosítjuk az ide vonatkozó esedékes veszélyeket. Vagyis, ha a tudattalanunkban settenkedő karmikus vágyak és titkos  sóvárgások feltárásával, őszinte beismerésével és konkrét megnevezésével, elejét vesszük annak, hogy holmi, „véletlenszerűen” bekövetkező (Valójában a karmikus képzeletünk által mágikusan beidézett), vagyis, a „sajátos körülmények” között és „megfelelő” alkalmakkor menthetetlenül előálló zavaros érzelmi-lelki, vagy tudati állapotunkban a pedofilia, vagy más szexuális perverzitás hálójába kerüljünk. És ez annál is inkább fontos, mivel nem csak az agresszor felnőtt képletében találhatóak meg az imént felsorolt asztrológiai elemek, hanem szükségszerűen a pedofilia, illetve a szexuális agresszió áldozatául eső gyermekek képletében is! Sőt: a gyermekek még erősebb  ösztönös késztetések formájában „kapják meg” ezeket a „furcsa” karma-csomagokat, amelyekkel félünk szembenézni, mint amekkora intenzitással jelen vannak azok az édesanyák aurájájában (–Tudattalan képzeleti és érzés-világában.)

Nehogy úgy járjunk mint a fiatal Liberális Özvegy, akinek egészen biztos, hogy azért vannak „fehér” éjszakái, mert a mélytudattalanját izgatja a gyermekeinek a vele egy födél alatti jelenléte, de főként a középső gyermeké, aki kislány. Nagyon üdvös lenne tehát, hogy amennyiben akad az ismerősi körében egy, a család bajain ténylegesen is, segíteni akaró, bátor és őszinte személy, legalább a Miskár Madonna édesapjának, vagy édesanyjának, de lehetőleg a nagyobb fiúnak is szóljon, hogy ne engedjék az alkohol fogságában vergődő lányukat, illetve az anyukájukat, a kis testvérekkel egy ágyban aludni. Az anyai ági női felmenőktől való karma-öröklődés ténye szerint és annak az alapján ugyanis, egészen biztos, hogy ezek a gyermekek, de főként a kisebbek, úgymond „telibe kapták” az anyjuk asztrológiai sorsképletéből a tízszeres hatványon álló, szexuális perverzióra való hajlamait.

Nem arra jó tehát egy ilyen jellegű sors-képlet értelmezés, hogy azok fölött, akinek szexuális zavarra utaló jeleket lehet találni benne, azonnal elítéljük, hanem arra, hogy a lehetséges veszélyekkel szembe nézve, „a titkos megvalósulási lehetőségeket” megelőzhessük első sorban, és másod sorban azért, hogy az ide vonatkozó karmikus képzelődési reflexeinket megfigyelve, ezeket a képzeleti reflexeket, minél hamarabb feloldjuk, és ez által a karmánknak ezt a részét meghaladjuk, illetve a megfelelő pozitív képességeinket kifejlesszük. Ezt az alkímiai eljárást nevezik a kauzális asztrológiában a „megváltás műveletének”

Kozma Szilárd

 

Gerle Éva freudi elszólása a következő videó első perce kapcsán történt:

 

A kígyó évében született asztrológus lányai:

 http://kozmaszilard.com/con/asztrologia_szexualis_perverziora_valo_hajlamokra_utalo_jelek_a_horoszkopban/
Kategória: csakazolvassa, Gerle Éva, Kozma Szilárd, Kozma-Joó, Kozma-Joó Violetta, Lelkes Villő | Címke: , , , , , , , , , | 2 Hozzászólás

Az életellenes gender-ideológia fasizmusa és a feminizmus hamis alapjai

A feminizmus hamis alapjairól:

“A nők egyenjogúsítása nem jogot és lehetőséget adott a nőknek arra, hogy férfiszerepekben is működhessenek, hanem kötelezte rá őket.

Az „egyenlőség, egyenjogúság” hamis eszméje mögött mindig az a ki nem mondott hazugság van, hogy számok vagyunk (egy mátrixban), melyek közé valamilyen relációs jel tehető. Vagy egyenlő vagyok a másikkal, vagy ő több nálam, vagy én vagyok több őnála. Ennek alapja a versenyszellem. A feminizmusban a versenyszellem teszi önmagát kizárólagossá. A valóságban minden ember ezernyi tulajdonság egyedi és megismételhetetlen kombinációja és összműködése. Így teljes egyenlőséghez, a megkülönböztetés, kirekesztés minden lehetőségének megszűnéséhez az egyformaság szükséges. Rasszok, népek, korcsoportok, nemek közötti azonosság. Jellegtelenség. Nemtelenség.”

Nemtelenség, ezt célozta meg a gender mozgalom, ami mint látjuk nem más, mint egy szellemi – pszichológiai atombomba.

Figyeljünk: helyes a cikkíró megjegyzése, “korcsoportok közötti azonosság” ennek nem csak az általános tiszteletlenség a mások eredményeivel, tapasztalati tudásával szemben az eredménye, de az is, hogy a feminizmussal és a gender-hülyeséggel nagyon jól összeegyeztethető és össze is fonódik vele a pedofília legalizálása, és a többi perverzióé is pl. szülő-gyermek közötti , vagy testvérek közötti szerelmi-szexuális kapcsolatok legalizálása és a normalitással szembeni védetti, sőt megtorlói státuszba helyezés, ahogy a feminizmus is ilyen pozíciókba helyezte magát, és ezt követeli magának továbbra is, a demokráciát lerombolva és egy még veszélyesebb fasizmust létrehozva. A gender-sugárzás eltorzítja vagy tönkreteszi ami egészséges, magát az életet.

Az idézet az alábbi cikkből származik:
http://jatekneve.blog.hu/2015/12/17/szajbatalpalo_11_a_feminizmusrol?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

Nem véletlenül terjedt el már tudományos berkekben is, hogy a gender a halál kultúráját jelenti.

Kategória: feminista, Kozma Szilárd, Kozma-Joó Violetta | Címke: , , , , | 2 Hozzászólás

Gerle Éva – Csakazolvassa megint lebukott: Csal a nézettségi adatait illetően

A kutyát se érdekli, de azért én megemlítem és megőrzöm e blogon, hogy Gerle Éva Csakazolvassa megint lebukott, hogy hazudik és csal, most éppen az egykoron híres-hírhedt, mára rég bebukott blogjának, az állítása szerinti marha nagy látogatottságáról derítette ki egy kritikus és elfogulatlan olvasója, hogy Gerle Éva jól beváltan nagyokat hazudik a siralmas, testépítői beszámolóival ott fogott, maréknyi olvasóinak hülyítésére.

Olvasó Hölgy: “Oké, tudomásul vettem, hogy nem válaszolsz vagy nem válaszolsz EGYENESEN az egyszerű kérdésemre. Miszerint hogy lehet a becsült napi kattintásszámod sacc tízezer helyet 323. Csak oda-odavágsz és patkányozol. Nem engem, a többieket. Tiszta és egyenes reagálást szerettem volna tőled látni, nem elrejtett sziszegést a legördíthető kommentfolyamban. Ez beszédes és nagyon szomorú. Most hova tegyelek? Aki csak úgy ontja magából a morális szentenciákat?

Olvasó Hölgy:Éva, ez volna az “ötjegyű napikattintás-szám? Minden ennyire luftos, amit állítasz? Ez nagyon gáz. De biztos meg tudod magyarázni, illetve remélem. Mert azért ez… http://www.siteworthtraffic.com/report/csakazolvassa.hu” “

 

Global Rank

664,713

Country Rank

11,457

Category Rank

45,893
Forrás: A Csakazolvassa Fb
Idejutott Gerle Éva, a blogját ne olvassátok eztán se, a facebookján is lehet mulatni eleget a gyönörű fotóin, és rendszeresen akad, aki jól kiosztja. :D

Nem értek én ezekhez az adatokhoz, de ha megnézzük jelen blog adatait:

Global Rank

6,476,299

Country Rank

152,338

 

Folytatás:

csakazolvassa: Leona, vagy milyen álnevet találtál, nem olvasom a kommentjeiteket, ez nem az én bulim. Én a mosolyomat hoztam, nézd: grin hangulatjel ilyen szép. Nyugodjál már le, nem a főnököd vagyok vagy valami közhivatalnok vagy az expasid, akit el kéne számoltatni.

1 · 14 órája
 Férfi Vitapartner: Van egy rossz hírem. Mivel jeleztem, hogy semmi álnév nincs itt. Ezek után folytatod a vádaskodást. Ami viszont valótlan, a becsület csorbítására alkalmas tényállítás a részedről, és mint ilyen bűncselekmény.

Magánindítványra üldözendő, és jöhet utána sérelemdíjért ellened polgári per. Megkérdezem: Ki akarod próbálni, vagy abbahagyod a rágalmazást?

1 · 14 órája

Férfi Vitapartner: (Igen, adott helyzetben lehet magánvádas vagy közvádas is a bűncselekmény, de ugye ezt adott esetben tapasztalhatod… Aki hazug, személyeskedő, rágalmazó magatartást hoz, az beleszaladhat ilyenbe)

14 órája
Sablonos Beszóló: Figyelj, te mit szedsz?

2 · 11 órája

Olvasó Hölgy: Álnév? smile hangulatjel Kell valami visszavágás, viszontvád, ami eltereli a figyelmet a hazugságról. És tudod, mi a szomorú? Hogy igazából meg se leptél. Ilyen vagy, úgy látszik.”

Kategória: csakazolvassa, Kozma Szilárd | Címke: , , | 2 Hozzászólás

Szél Dávid pszichológus, avagy gender-fasizmus és felhőjárás állami pénzen

A Bagdy Emőke elleni gender-fasiszta támadás második aláírója: Szél Dávid, szakpszichológus, aki iskolapszichológusként állami pénzen is ábrándozhatott a tudománnyá avanzsált gender-fasizmusról, miközben bevallottan nem segítette a gyermekek szocializálódását a munkahelyén, sem a tanárok munkáját a renitens diákokkal szemben, sőt, inkább a gyermekek kihágásaival szemben volt elfogadó és mosdó szappanos mesét is költött a szocializációról, a kultúráról és a gyermekek tisztelettudásáról… Neki van tehát “szakmai tapasztalata” is, eredményeiről tájékozódhatunk és elgondolkozhatunk alábbi vallomása alapján is. Ez a férfi köszönő viszonyba nincs a pozitív értelemben vett pszichológiával, aminek még az emberi lélek gyógyítása volt a cél, és tudományos alapokról indult. ilyenek támadják a normalitást, és a komoly pszichológiát, és Bagdy Emőke pszichológusnőt is.

Szél Dávid:
“Amikor a második napomon iskolapszichológusként beléptem a napközibe, egy hatalmas turha repült a levegőben. A tanár kiabált, másodikos gyerekek rugdosták egymást, néha a tanárt is, táskákat hajigáltak, káromkodtak. Az egyik gyerek még aznap a bátyjai késeivel fenyegetőzött. Michelle Pfeiffer érezhette így magát a Veszélyes kölykökben, csak neki volt bőrdzsekije. Azóta megismerkedtem néhány gyerekkel, néhány történettel.

Sok igazság van. A gyerekek történetei, a tanárok tapasztalatai, valamint a szülőktől felvett anamnézis közötti átfedés kicsi, a földreszállt angyal és a megátalkodott gonosztevő között minden verzió előfordul. R. például büntetésből másfél hónapig nem mehetett osztálytársai közé. A pszichológiai foglalkozásokon viszont vidám, kedves, nyílt és érzékeny, nagyon figyelmes és empatikus, pontosan tudja, milyen, amikor „jó”, és milyen, amikor „rossz”, érzi és érti, hogy mit kellene máshogy csinálnia. Vagy a 15 éves B., akinek rendőrségi ügyei is vannak, tanárai lemondtak róla, nem bírnak vele. Kettesben ennek nyoma sincs, határfeszegetéseivel és provokatív kérdéseivel az első foglalkozás után felhagyott, így reagált az elfogadásra.”

  • A pszichológus elfogadja a törvénysértést is, a rendőrség, a társadalom nem, a lényeg, hogy a pszichológus milyen jót beszélget a gyerekkel – milyen egyszerű a megoldás! Mindent el kell fogadni: lopás, csalás, testi sértés, gyilkolás és a gyerek tök jól érzi majd magát és mindenki más is.

“A többi általam megismert gyerekre is jellemző ez a fajta kontrasztos viselkedés. Szünetekben rohannak hozzám, hogy mikor foglalkozom velük is, figyelmesek, udvariasak. Teljesen érthető, hiszen a pszichológiai foglalkozásokon megkapják azt az odafigyelést, amire máshol – részben érthető okokból – nincs lehetőség. Ettől nő a tanári kar ellenállása, mert megerősíteni az ő tapasztalataikat nem tudom, mint ahogy ők sem az enyémeket, valójában sok gyerek esetében két külön gyerekről beszélünk.

Borzalmas sorsok, borzalmas hátterek, borzalmas anyagi helyzetek. Ezek a gyerekek vagy sajátos nevelést igényelnek (SNI), vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdenek (BTM) és/vagy halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH). Mindnek létezik precíz, jogi leírása, kritériumrendszere. A bélyegzés azonban csupán tanulói normatíva – pénz vagy létszám – szempontjából releváns, a nevelési tanácsadót sokszor csak arra használják, hogy megállapítsák, egy vagy két főnek számít-e valaki. Pedagógiai módszereket tekintve azonban mindez nem jelent különbséget. Kiabálást kap mindenki. „Fogd már be a szád, te hülye liba!” Permanens szabályozás. Permanens tiltás. „Igen, kértem, hogy ásíts, köszönöm!” A túlszabályozás kontraproduktív: mivel minden értelmetlen keretek közé szorul, ezért a gyerekek elveszítik ítélőképességüket, rosszabb esetben ez ki sem alakul. A tanárok sokszor mindemellett fásultak, motiválatlanok, eszköztelenek. Megoldásnak a levegőbe magyarázást és a kiabálást választják. Aki meghallja, meghallja, aki nem, annak úgy kell. A tananyagot érdekessé tenni nem szempont.”

– az imént még köpködő , verekedő, ordítozó gyerekekről volt szó, most pedig a tanár a hibás, aki a tananyagot – ilyen körülmények között – nem akarja (!!!) érdekessé tenni, fene a jó dolgát

“Kézikönyvek, folyóiratok és konferenciák sorozata ad ötleteket, tanácsokat az iskolapszichológiai munkához, amihez nem utolsósorban öt év egyetemi tapasztalat társul. A valóságban azonban ez sokszor igencsak kevés. A feladat nem tisztázott, a viszony a tanári karral nehézkes, a módszertani-attitűdbeli eltérések hamar tetten érhetőek, a sokéves tapasztalattal és beszűküléssel szembemenni kemény kommunikációs harc. A gyerekek esetében a legtöbbször a problémát nem a tudattalanba elfojtott vágyak, érzések, aggodalmak alkotják. Maslow szükségletpiramisának legalsó szintje is irreális elvárásokat támaszt. Az önmegvalósítás túl messze van. Hiába övezi a foglalkozásokat megértés és elfogadás, az órai és otthoni környezetre nem tudunk kihatni. Pedig lenne megoldás. A tanulók bevonása, motiválása, fölösleges energiáinak lekötése, az agresszióban rejlő hasznos erők felhasználása, valamint a rugalmasság nem csak hangzatos szavak, ezekkel valódi sikereket lehet elérni. Akkor, ha az iskola átalakul egy nyolc éven át tartó szocializációs közeggé, ahol nem negyvenöt percenkénti oktatás van, hanem folyamatos és következetes nevelés délelőtt és délután egyaránt. Ahol a felsős és alsós tanárok rendszeresen hospitálnak egymás óráin, ahol a problémák megbeszélése nem egymás hergelését jelenti, hanem esetmegbeszélést. De ha a mosdókban nincs tükör, se szappan, se vécépapír, se törülköző, akkor milyen példát mutat az iskola? Mit vár el a szociális fejlődés magasabb szintjein? Egy komfort nélküli egyszobás lakáshoz képest nem sok újat mutat.”

– A gyerekeknek a fegyelmezetlenségét a mosdói szappan és törölköző hiányra visszavezetni, ez aztán a zseniálisan tudományos és felelős meglátás! Nekünk is mondták annak idején, hogy a tárgyaknak lelke van, na dehogy a komfortérzet befolyásolná a gyermekek neveltségi szintjét, ez azért már nem csak bugyuta idealizmus, de tényleg aljas félrevezetése az embereknek! Húsz éve már, hogy általános iskolába jártam, falun, kelet-Magyarországon, sokszor előfordult az, hogy nem volt se törölköző, se szappan, de ettől még senkinek nem jutott eszébe ordítozni tanórán, verekedni, köpködni, kb.: 13 éve annak, hogy egy fizetős szakképző iskolába jártam, az intézményben gimnáziumi osztályok is indultak, az iskolát előtte felújították, modern WC-k, gyönyörű csempe, folyékony szappan mindig volt, a gimnáziumi kilencedikesek, 14-15 évesek, az első héten lerúgták az egyik mosdó kagylót, szétdobálták a WC keféket, összetaposták a falat. Azóta sem hiszem el, hogy ez egy elit iskola lett volna, pedig sokan ezt mondják. A pszichológus úrhoz képest, talán bármelyik falusi (akár részeges) pedellusnak is jobb a realitásérzéke és jobb ötletei lennének az ilyen szakmai okfeltárásokat illetően…
Láttam én nagyon szegény, repedt falu iskolákat, ahol fegyelemből, kultúrából, szellemi értékekből nem volt hiány, és láttunk, szerencsére csak a tv-ben gps-szel, okostelefonnal sétáló migránsokat, akik a gyerekeiket ott húzták vonták és eszközként használták, pedig a Szél Dávid pszichológus úr elmélete szerint, ha már a szappantól és némi komforttól kulturálódnak a senki által meg nem nevelt gyermekek, akkor felnőtt emberek esetében a legmodernebb technikai eszközöktől, internet elérhetőségtől exponenciálisan exponenciálisan növekvő szocializálódásra és kulturálódásra, érzelmi és értelmi intelligencia hirtelen növekedésre kellene számítsunk, nem arra, hogy pl. a gyereküket átdobják a határvédő kerítésen….

“Közelebb vinné a jelenlegi helyzetet az ideálishoz az is, ha a tanári karban nem hinnék sokan valóban, hogy a különböző etnikumú gyerekek között genetikai, hormonális különbségek vannak. Ez, ha tettekben nem is nyilvánul meg, latens diszkriminációt mindenképpen jelent és sajnos eredményez is.

Az iskolapszichológus általában a kerületi nevelési tanácsadó alkalmazásában áll. Ez előny, hiszen a pszichológus a nevelési tanácsadó védettségét élvezi, valamint a szakmai hátteret is a tanácsadó biztosítja. Hátrány viszont, mert a pszichológus nem tagja a tantestületnek, az ottani döntésekben nem vesz részt, az iskola életéből részben kimarad.”

– milyen kár, pedig szerezhetne ott is kellemes, derűs perceteket a mosdó szappanos ötletével, amin én is jót derültem, és azóta is kuncogok :D Egy jót röhöghetett volna a tanári kar is.

“A köztes állapot miatt a kontroll az iskolapszichológus kezében van, ahhoz, hogy ezzel a szabadsággal élni is tudjon, kellő mennyiségű és mértékű önkritika, önismeret szükséges. Nincsenek kollegák, akikkel megvalósulhatna egy mindennapi tapasztalatcsere, nincsenek összekacsintások a tanáriban, a pszichológus mindig külsős lesz. Így aztán a legkisebb változtatás is ellenállást indít a pedagógusok egy részében. Emellett a munkát sokszor félreeső, dohos pincében kell végezni, esetleg megosztva a szobát a fejlesztőpedagógusokkal, logopédusokkal vagy az iskolaorvossal. Megértő és bizalmas beszélgetés fehér gyógyszerszekrények, látásvizsgáló és sterilszag árnyékában.

Legkülönbözőbb szociális szervek, szervezetek működnek minden kerületben, kezdve a gyámhivataltól a különböző ifjúsági intézményeken keresztül egészen a családgondozóig. Ennek a hálónak a része az iskolapszichológus is. Elvben. A gyakorlatban azonban ezeket a szervezeteket áthatja a politika, nem működnek együtt, nem tudnak egymásról, a „kezelés” külön-külön zajlik, így a háló tagjai nem tudnak egymást kiegészítve dolgozni, sőt, olykor a munka egymás ellen zajlik. A törvényi kereteknek hiába tesz eleget az egyik intézmény, ha egy másik nem ismeri azokat. Az összeegyeztetett munkával energiát, időt lehetne megspórolni, de legfőképp – és ez lenne a valódi cél – segíteni a rászorulókon. Ez a cél ugyanakkor sokszor háttérbe szorul, mindenki igyekszik a saját kompetenciájának határait betartani. A fennmaradó űrben kallódnak a gyerekek. Kezdeményezés és igény a változásra ugyanakkor van. Különböző szakkörök a gyerekeknek, továbbképzések a tanároknak, esélyegyenlőségi terv, kimeríthetetlen tárház a szociális munkának, a társadalmi felelősségvállalást (CSR) is kilátásba helyező multiknak. Egy-egy iskola egyszerre több programban is érdekelt, mivel azonban magyarázat egyikhez sem tartozik, kontextus és következetesség egyik köré sem alakul, az autoriter nézeteit nehezen feladó tanár is csak annyira emlékszik, hogy már megint körbe kellett ülni. Egyelőre marad minden a régiben.”

Kérem szépen ez az ember, és hasonszörű társai akarnak vitatkozni Bagdy Emőkével – sőt, a professzorasszonynak dirigálni és meghúzni a határokat – szakmai kérdésekben.

Mit beszélgethet ez a férfi a renitens gyermekekkel? Mit mond nekik? Jól tetted, hogy levezetted a feszültséget, leköpted a tanárnénit, kirúgtad Barnika alól a széket és megtépted Krisztikét is, hiszen ez az iskola nem mutat jó példát, nincs szappan a mosdóban, se törölköző… teljesen érthető a reakciód, megértelek, nem vagy hibás. – ???

Kategória: Kozma Szilárd | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Kozma Szilárd a feminista és a gender-fasizmusról I.

Kozma Szilárd:

“A történelemben először fordul elő, hogy pszichés és pszichiátriai zavarokkal küzdő, a társadalom egészére látszólag nem közvetlenül veszélyes, partikuláris személyi zavartságokkal rendelkező kisebbség “jogos sajátosságainak”, bocsánat: “sajátosságai jogosságának” az elmélet-rendszere az egész társadalmat, annak az egészséges törzsét terrorizálni, de legalább is erősen befolyásolni képes „tudomány-ággá” nőheti ki magát!

Hogy egy jogvédelmi mozgalomnak a légből vett érvrendszerére hivatkozva, egy alapjaiban ellenőrizetlen és a valóság-egyetlen kutatási bázisához (Sem az anyagi világnak, a materiális tudományoknak. sem a szellemi világnak: a szellemtudományoknak az alapjaihoz nincs közvetlenül hozza kötve, hanem un. önálló, önmagában állítólag megálló elméletrendszerrel rendelkezik.) sem kötött, un. tudomány művelőinek egy része, olyan “valóság-filozófiát, és azzal együtt olyan veszélyes (fasiszta!) politikai ideológiát alkot, amely képes behatolni a társadalom egészének minden politikai és tudomány-politikai területére!

Kérem szépen tessék jól odafigyelni, mert senki nem érti, hogy miből is származik a genderológiai- feminista zavar keltés. Egészen pontosan, hogy miképpen válik – változik egy jogvédelmi mozgalmi eszme (az átlagtól eltérő szexuális vágyak és viselkedések, aktusok jogossága érdekében folytatott érvrendszer és közösségi jogvédő mozgalom eszméje), az egész társadalmat terrorizálni, de legalább is keményen befolyásolni, azt bizonyos lépései megtételében befolyásolni képes “tudománnyá”. Majd miután ilyen szépen kifejlődött, az így (hamisan, tehát jogvédő mozgalomból tudománnyá, majd az egész társadalmat befolyásolni – irányítani képes politikai – liberális! – ideológiává) “kifejlesztett”, vagyis az anyagi-funkcionális alapokat teljesen hiányoló, mondvacsinált “tudomány”, HOGYAN VÁLIK egyesek számára “cáfolhatatlan” IGAZSÁGGÁ és POLITIKAI ERŐVÉ, HATALOMMÁ?!

Úgy tudniillik, hogy e partikuláris eltérések (funkcionális aberrációk) állítólagos jogosságából levezetett “normalitás – filozófiának” (Pl. a genderizmusnak, a feminizmusnak), vagyis az új “tudománynak” a végül is: jogi, (De figyelem: nem biológiai, és semmiképpen nem spirituális – erkölcsi) elméleti rendszerére támaszkodva, politikai ideológiaként is működve alattomosan rátámad a társadalom nagyobb – egészséges – részére. És ez nem elég, mert a társadalom legérzékenyebb részébe: a nevelésbe – tanügybe (A Szociál-pszichológián keresztül, a gyermekpszichológián és iskola-pszichológián keresztül, ahol a a genderista és feminista pszichológusok vannak többségben.) beépülve, hatékonyan kezdi bomlasztani – rothasztani a társadalom egészséges részét.

Egy ilyen “veszélyeztetett” környezetben üdítően és megnyugtatóan hat az olyan tudósoknak a hangja, mind Bagdy Emőkéé, akit hallgatva, az jut az ember eszébe, hogy: “Hát még sincs minden elveszve”, mégis csak vannak még olyan, divaton kívüli, de alapos munkát végző pszichológusok is, akik nem az önkényes divat-elméletek rabjai, tehát nem „hivatalos” kártevői a társadalomnak, hanem valós segítség-nyújtó művelői a szakmájuknak és hivatásuknak. Akik elhivatott képviselői annak a sajátságosan “gyógyító” (és nem ideologizáló!) tudománynak, amit az alapító atyák lefektettek. Akiknek, nem csak az értelmes és világos hangja – mondanivalója, de az egyértelmű erkölcsi alapállása is irányadó kell, hogy legyen a pszichológus kollégák számára, és semmiképpen nem a szakmai abbérációknak a “vita-témája”!”

Kategória: Kozma Szilárd | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

A hímsovén szentháromság következményei II. videó (Kozma Szilárd asztrológus)

Kozma Szilárd:
A szekularizált (vallásosított) kereszténységben nem csak az a rettenetes vétek (céltévesztés), hogy a “főhős” – tanítónak (Jézusnak) az egyedüli és kizárólagos megváltó-istenfiúvá való kinevezésével és ezzel az ember isteni eredetének (Istenből való közvetlen származásának, és Istennel való közvetlen kapcsolatának) a végső letagadásával, pontosan a szeges ellenkezőjét állítja annak, amiről az eredeti beavatási tanítások szólnak. (Lásd a gnosztikus evangéliumokat). Hanem az alkímia hármas-egység alaptételének a vallásos megcsúfolásának is vehető, egyértelmű maszkulinizálása is! Az apa és a fiú (A megnyilvánulás: a fizikai – biológiai lét) ugyanis, nincs ahogy, de nincs is amiért a “szent”, kölcsönös áthatolási logika (A szent szellem) szerint kiegyenlítődjön, és e kiegyenlítődésben egységesüljön egymással. Az egyetemes lét kauzális (Isteni) alapjainál nem az atya és a fiú állnak ugyanis, hanem az Atya és az Anya, illetve, az Anya és az Atya! És ők egyesülnek egymást áthatva és megtermékenyítve – meggazdagítva, fejlesztve a Szent Szellem logikája szerint, illetve a szent megváltó isteni hatalom által. Amennyiben tehát még mindig vallásos logikával ítélnénk meg a civilizált degenerációnak nevezhető helyzetet, amiben a jéghegy csúcsát jelenti a feminista idiotizmus, akkor a nők joggal utálhatják a férfi őseinket, amiért az Isten-anyát, a teremtő Istent tehát, kivonták az eredeti és igazi szentháromságból, és így nem is csoda, ha az anyaságot nem tekintik a legfontosabb spirituális önmegvalósítási lehetőségnek.

A fiú (leány), ugyanis csak következménye (Eredménye) a Szent szellem hatalma szerinti, kiegyenlített egységesülésnek. És a Krisztus viszont az Istennel való eredeti, és vissza szerzendő, és megerősítendő egységünknek a “spirituális szerve“, tehát az emberi öntudat legmagasabb szintű állapota, és nem a Názáreti Jézus családneve!”

 

Kategória: Kozma Szilárd | Címke: , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése