Asztrologosz, Kozma Botond Szilárd és asztrológus-párjának, valamint asztrológus-barátainak a fóruma

Asztrologosz, Kozma Botond Szilárd és asztrológus-párjának, valamint asztrológus-barátainak a fóruma.

Kategória: asztrológia, Kozma Szilárd | Címke: | Hozzászólás

Kozma Szilárd: “Csak akkor vagyok valami, ha nem vagyok semmi?”

Egy máig félreértett és kellőképpen nem értelmezett Tarot-ikon, ami nélkül a 22-ikonnak semmi értelme, és gyakorlati megvalósulása nem lehet:

Azt hiszem, hogy ez, a 12 ikon által megtestesített személyi – öntudati problémakör a Tarot-beavatási rendszerének a kulcsa,

19. A Nap (Az Árnyék én és Krisztusi – felettes – én)

XIX: A Nap (A nappali Éberség), avagy az Isteni (mag) –tudatunk és az árnyék énünk kettősségének az Ikonja. Más értelmeződésben: a Partner

A személyiségünk kettősségét, sőt: hármasságát is, szimbolizáló Ikon. Vagyis egyrészt a krisztusi énünk megtalálásának és megerősítésének a szükségét jelző ikon. Másrészt és konkrét- gyakorlatilag: az un, „földi” kettős személyiségünknek, tehát a szocializált nappali éber – morális – tudatunknak és/illetve a karmikus egoizmusunk sugallatai, félelmei, zavaros vágyai és önzőn önös ambíciói által irányított árnyék-énünk szerinti gondolkozási reflexeinket összesítő, mindig homályban maradó, a nappali éber tudat által taktikailag, vagy a morális nevelés által indukált felszíni (tehát nem spirituális meggyőződésből eredő) moralitással álcázott, spekuláns, háttér-öntudati (karmikus) meghatározódásainkat jelképező ikon.
Ezért a karmikus énünk (Hamis személyiségünk, hibás öntudatunk) felfedezésének és átvilágításának, tehát a sokszor még önmagunk elől is eltitkolt karma-sugallataink szerinti hátsó szándékaink és cselekvési késztetéseink felfedésének és helyes értelmezésének – értelmeződésének az ikonja. A nem csak mások, hanem a morális tudatunk előtt is szégyellt és önmagunk elől is elrejtett karmikus vágyaknak és sóvárgásoknak, félelmeknek és ambícióknak, sértettségünknek, frusztráltságunknak, gyűlölködési- és bosszúállási vágyaknak, sőt, az estleges perverzióknak, a mások előtt rejtett, de minimum önmagunk és legalább az élettársunk előtt való felfedési szükség-kényszerének az ikonja.
A szocializálódás érdekében mélyre nyomott, és ritkán napfényre (megnyilatkozásra, megnyilvánulásra, kinyilatkozásra) kerülő rejtett tulajdonságaink nyilvános beismerésének és felvállalási szükségének, vagyis a tudattalan lelki világunk legmélyebb zugainak és képzeletünk (szívünk) legtitkosabb barlangjáratainak a maximális szellemi éberséggel (nappali fénynél) és mások (legkevesebb az élettárs) előtt, másokkal – mással együtt történő átvilágítási szükségének, pontosabban: az un. „objektív” átvilágítás szükségének és mozzanatának (aktusának) az Ikonja. A leleplezés és a lelepleződés, a tudatos önleleplezés és a nyílt gyónás vállalásának, az áttetsző egzisztencia, vagyis az Isteni mag-tudatunknak az árnyék-énünknek az árnyékából és a nappali én-tudatunknak a fogságából való ki és megszabadulásának, tehát a mágikus erejű, megváltott –Isteni személyiségünknek az Ikonja.
Másrészt és az előbbiek céljaként és rejtett ellentéteként, ő a karmikus árnyék – énünk által elfedett igazi, eredeti – isteni moralitás (egyetemes kiegyenlítődési, megváltási felelősség) logikája szerint látni, érezni és gondolkozni képes személyi öntudatunkat, az un. felettes-énünket, egészen pontosan: az un. krisztusi – isteni – magunkat megjelenítő ikon. (Asztrológiailag a Tűz-jegyekkel, a Skorpióval, Ikrekkel és a Mérleggel van analogikus kapcsolatban, ezért a személyi sértettségből eredő önkép és az abból eredő gondolkozás – mentalitás talán a legfontosabb eleme.)

Egyes pozícióba akkor tesszük ki, amikor a klasszikus (asztrológiai) karma-értelmezésekkel nem magyarázható, megfejthetetlennek tűnően rejtett sorsproblémáink, és főként a párkapcsolati problémáink – gondjaink rejtett gyökere, annak az igazi jellege felől szeretnénk teljes értékű átvilágítást – helyes információt szerezni. Illetve akkor, amikor az élettárssal való problémáink igazi okára, élettársi viszonyunk valóságos jellegére (az egybe kerülés miértjére), illetve a megromlott élettársi – házassági vagy/és szerelmi viszony helyreállítási lehetőségeire vonatkozó helyes szellemi információkat szeretnénk megszerezni. Amikor tehát úgy érezzük, hogy feleslegesen hárítjuk az élettársunkra a problémáink okait, és ezért neheztelünk rá, vagy azt, hogy ő neheztel, vagy haragszik ránk és ezért önkéntelenül is, de negatív erőteret hoz létre a kettőnk viszonyában, illetve az egész család életében.

Kettős pozícióban arra utal, hogy a felmerült sors-problémának, vagy krízisnek az igazi oka éppen az, a személyiségi problémánk, amit a nappali éber énünknek még a lelkiismeretünk elől is sikerült elrejteni. Hogy az árnyék-énünk által sugallt, ránk és sorsunkra nézve káros, de esetleg meghatón tetszetős, hamis eszmék (téveszmék, rögeszmék) szerint élünk, hogy sértettség irányítja a gondolatainkat, érzéseinket és képzeletünket és ezért hamis fényben látjuk és láttatjuk a helyzetünket, tehát hamis alapállásban vagyunk, hamis fényben állunk, illetve, hogy spirituális szempontból, hamis sorsvonatkozási fényben látjuk azt a problémát, amiért a Tarot tanácsát, eligazítását kérjük. És persze arra is, hogy a probléma igazi oka, nem más, mint a téves önérzetünknek, a sértettségünknek, az egoizmusunknak és a karma-verklizési vágyainknak elméleti alapokat kieszelő árnyék énünk számára átvilágítatlan és\vagy a háttérbe szorult, vagy az így megromlott – megzavarodott párkapcsolatunk, élettársi – házastársi, vagy egyszerű szerelmi viszonyunk.

Az ötös pozícióba kerülő Nap ikon arra utal, hogy a problémának, aminek a feloldási és meghaladási lehetőségei felől szeretnénk információt szerezni, az igazi sors-mozgató rugója és oka, tehát a feloldási lehetősége is, a külvilág (és az élettársunk, vagy a gyóntatónk, pszichológusunk) elől elrejtett és eltitkolt sértettségünkben, frusztráltságunkban, emiatti titkos ambícióinkban, szándékainkban, titkos sóvárgásainkban, rejtett vágyainkban, ambícióinkban, tulajdonságainkban, illetve a rejtett személyiségünk által okozott lelki zavaraiban van. Ezért tehát, a probléma feloldását nem csak ennek a leleplezése fogja meghozni, hanem az, hogyha hathatós, belső erőfeszítéseket eszközölünk a saját magunk, szándékaink és téves alapállásunk leleplezésére és a magunkkal, vagyis, a karmikus késztetéseinkkel szemben, annak érdekében, hogy a hamis személyi önérzettel kapcsolatos karmikus reflexeinket, úgymint fölény-érzet, beképzeltség, az ellenségünknek, ellenségeinknek vélt egyéneknek, és általában mások lenézésének és megalázásának a reflexe, sőt erkölcsi vagy fizikai megsemmisítési (lenyomási) vágyának a sugallatait, a sértettség által vezérelt gondolat-alkotási készségünket stb., gyökerestől fel kell számolnunk. (Pl. Naplóírás segítségével.).

II. Hogy, a problémáknak az okát, ok-okozati összefüggésrendszerét, rendszerint a párkapcsolati viszonyunk tisztázatlanságában, vagyis, a párunkhoz való viszonyulásunk, vagy a párunknak a hozzánk való, rejtetten önérzeteskedő, hosszasan neheztelő, vagy egyenesen agresszív – ellenséges viszonyulásában, tehát e duplázódó, kettős tisztátalanságában kell megkeresni és együttesen leleplezni. Vagy, magában az élettársunk által megszemélyesített, annak a feloldozatlan karmájának megfelelő reflexekben, spirituális motívumokban és erőkben is meg kell keresni. Illetve azt, hogy a probléma feloldása és megoldása érdekében, az élettársi gondjainkat, viszonyunkat (az élettárshoz való viszonyulásunkat) kell rendbe tenni, illetve az élettársnak az illető problémához való igazi (rejtett) viszonyulását kell megismerni és tisztázni, hogy neki kell a fent leírt személyiségi – önérzeti, ellenségességi – problémáit gyökerestől feloldani, és a vonatkozó nézőpontokat, a szándékokat és magatartási formákat őszintén leleplezve, kreatívan egyeztetni – összehangolni.

6. – Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értjük meg, majd fel is vállaljuk és helyesen hajtjuk végre az ötös pozícióba került ikon által jelzett szükséges tettet – tetteket, illetve a sorsprogramunkkal összhangban, helyesen viszonyulunk az illető problémához, azt követően tehát, az élettársi viszonyunk zavarodik össze, vagy az élettársunk maga kezd furcsán és érthetetlen módon viselkedni, vagy a rejtett személyiségünk kerül előtérbe és, mivel nem tudunk úrrá lenni fölötte, még annál is nagyobb problémákat okoz, mint ami miatt a Tarot tanácsát kérjük. Természetesen, éppen ez lesz a jele, annak, hogy jól cselekedtünk, jó úton járunk, e azért nagyon éberen vigyázzunk az árnyék-énünk cselvetéseire mert „az ellenség mindig ott bújik meg, ahol a legkevésbé keresnéd”. Vagyis a, pragmatikus szempontból a legszebbnek, leghumánusabbnak és legértelmesebbnek vélt gondolatainkban.

Talán logikus, hogy hetes pozícióban, a párkapcsolati viszonyunk és problémáink tisztázódását jelzi, vagy azt, hogy az árnyék-énünknek a rejtjelező – belül titkolózó tevékenységét le fogjuk leplezni. Hogy tehát, az illető probléma, amire Tarot-ót vetettünk, teljes megvilágítást fog nyerni és/vagy azt, hogy a második (rejtett) személyiségünk is végre átvilágítódik megtisztul (nem félünk azt felvállalni és kiállni vele a fénybe). És ezért a teljes személyünk és az élethelyzetünk, új és tiszta megvilágításba kerül, és/vagy azt, hogy a személyünkkel szemben esetleg felmerült összes gyanú tisztázódik, és az esetleges maradék fenntartások is teljes mértékben eloszlanak.

Kategória: Kozma Szilárd | 1 hozzászólás

Kozma Szilárd: Sátán volt a neve annak, amit ma árnyék-énnek nevezünk

Nem véletlenül nevezte ördögnek az ókori és a középkori vallásos misztika azt, amit ma tudományos meghatározással árnyék- énnek neveznek!
Egy hihetetlen “zseniálisan” ördögi megoldás bontakozik ki egy egyszerű, családroncsolással fenyegető szerelmi háromszög spirituális – karmikus (szellemi) alapjainak és sorstörténetének a megismeréséből, amelynek az igazi mélységeinek a felfedése során, még az asztrológus sem jut levegőhöz az első másodpercekben:

http://www.asztrologosz.hu/ordognnek-nevztek-azt-amit-ma-arnyek-en-nek-nevez-a-tudomany-t864.html

Kategória: Kozma Szilárd | Hozzászólás

Kozma Szilárd: A szerelmi, élettársi, házastársi – boldogság feltételei.

Gyakorló asztrológiai tapasztalatamibol: Minden párkapcsolati – szerelmi, élettársi, házastársi – boldogság feltétele.

Kategória: Kozma Szilárd | Hozzászólás

Kozma Szilárd: Nem így kell kigyógulni a pszichiátriai betegségekből!

Asztrológusként 22 éve az a dolgom többek között, hogy reggeltől késő estig azt figyeljem – kutassam, tanulmányozzam és tanuljam meg, hogy mitől és miképpen lehetnék – lehetek boldog azokkal együtt természetesen, akiknek a horoszkópját elkészítettem, készítem és készíteni fogom. Hát semmi esetre sem a sors- elleni, vagyis az esetleg nehéz életkörülményeink elleni, vagy az un. “bűnös embertársaink”-kal szebeni, de még inkább nem az Isten ellenes haragvással, gyűlölködéssel egyáltalán: a hibabelátási készség és magunkkal szembeni humor nélküli, ellenséges magatartással! – Aki tényleg boldog akar lenni, annak mindezzel szembe kell fordulni és valósággal “bolondnak” kell lenni. – Lásd a Tarot Bolondját…
Szegény Gerle Éva, a hiba-belátási képessége kifejlesztése és a saját gyengeségeivel szembeni humorérzéke kifejlesztésével helyett, az ellenség-képzeteit és az ítélkezési késztetéseit (beteges mániáját) növelte és erősítette (Rajtunk élesítette!), a másokkal szembeni fölényeskedő, lekezelő és lehetőleg: rágalmaival tönkretevő „röhögési” képességét fejlesztette ki. Hát csoda-e, ha nem tudott kigyógyulni az általa is fel- és beismert agybetegségeiből?

http://www.slideshare.net/KozmaBotond/csakazolvassa-bajainak-helyes-olvasata

Kategória: Kozma Szilárd | Hozzászólás

Indira Viola: A Férfi-gyűlölő, feminizmus-leples korszellemről és a párkapcsolati nehézségekről asztrológusként

Egy válaszadás az Asztrologosz.hu-n párkapcsolat és férfi-elfogadás témában:

Éppen a napokban vált alkalmassá és aktuálissá, hogy újra írjak a mai, magyarországi (európai) korszellem által áthatott személyek általános párkapcsolati harmonizációs problémákról, okaikról és az általam megismert, és alkalmazni kezdett megoldásokról.

S ha már így adódott, hogy te feltetted ide ezt az őszinte vallomásokkal ellátott, több a párkapcsolat témaköréhez tartozó problémát felvető hozzászólásod, akkor neked válaszolva írom meg a most esedékessé vált megérlelt felismeréseket, tanulságokat, hiszen én is nagyon hasonló problémákkal küzdő személy voltam, és e problémák gyökerét jelentő tévideák feltérképezését, és kitisztítását végzem még a jelenben is. Nem is lehet ez másképp minimális, határozott iránymutatást adó, liberális neveltetéssel felnőve és tűz elemű problémáktól többszörösen érintetten (Oroszlán Nap, Nyilas Sárkányfarok, teljesen negatív Skorpióban álló Mars).

Te is, mint Kos Lilithes személy különösen mélyen rejtett zavaros ideavilággal születtél a férfi (Világosság) princípiumnak a Kos jegye által jelzett erőteret illetően. Minden Tűz karmás a tudattalanjában egy erős ellenségképzettel jön a világra. Az ellenség pedig az adott tűz karma szerint árnyalódik, hogy éppen kos, oroszlán, nyilas jellegű-e. Kiemelt jelentőségű lehet még egy-két olyan őserőnek is a szerepe ebben az ellenségképben, amely őserő teljesen negatív az illető személy szellemi szerkezetében –tehát vagy veleszületett és a születési horoszkópjában az őserőnek megfelelő bolygó teljesen negatív az illető képletében, vagy pedig szerzett karma, aminek a kiderítéséhez figyelembe kell venni a társadalmi szokásokat, az uralkodó kor szellemiséget is, mert annak hatására is kialakulhat bennünk erős karmikus zavar egy-egy őserővel kapcsolatosan. Jelen korunkban kifejezetten száműzött és rongált, zavaros formában található meg a három legalapvetőbb férfias őserő: a Mars, a Nap, Jupiter és a Szaturnusz által jelölt őserők. Ebből a négyes felsorolásból kilóg a Nap, olyan szempontból, hogy az általa képviselt öntudati őserővel való harmóniába kerülés problémája egészen biztosan nem csupán a modern kornak a problémája, hanem minden kornak.
A Mars és a Szaturnusz őserők, tehát a tettrekészség, harci kedv, harcosság, bátorság, vitalitás és a felelősség teljesen félre van ma értelmezve és katasztrofális abszurditás jellemzi ezeknek a társadalmilag elfogadott formáit… Igazat kell, adjak a Gerle (Rumbold) Éva által is terjesztett fasiszta demagóg-ideológiának abban, hogy jó felé tapogatózik amikor azt állítja, hogy a társadalmi „renddel”, „berendezkedéssel” van a baj, mert valóban egy nagyon torz és hibás szellemiséget követ ma minden modern, technikailag fejlett és így extra kényelmet és élvezeteket magának biztosító társadalom, és ezzel az új szokás-renddel van a baj. Abban viszont nincs, ahogy igazat adni a Gerle Éva féle, és a Hétköznapi Hímsovinizmus szerzője féle (egy spanyol férfi, Luis Bonino) ideologistáknak ti., hogy pont azzal lenne a baj, hogy a nyugati típusú civilizációra rá nyomná a bélyegét a férfi uralom, hogy még a társadalmi apparátusok is a férfiak előnyeit szolgálnák.
Nem, épp ellenkezőleg, pontosan hogy eme törekvő, a liberális korszellemet különböző érdekekből (egy tál lencséért) kiszolgáló és hizlaló demagóg ideologisták által kispekulált gender-elméletekben, főként a női tömegek igényei szerint megírt – első sorban a férfiaknak a nőkkel szembeni fizikai erő többlet, valamint a fizikai- harci tapasztalatból eredő intelligencia-töltetének a kiirtási, kiszorítási, megsemmisítési vágyáról van szó!
Igen is, ezzel a természeti rendel és a hagyományos szokás-renddel ellenkező, mesterséges, beteg és idióta, ultra- feminizált, eufemisztikus filozófiai, pszichológiai és pedagógiai gondolkozási rendszerrel van a nagyon nagy baj, amely még az igazságszolgáltatást is megfertőzte! (Lásd, hogy azonos büntettek esetében, a nők sok évvel kevesebb büntetést kapnak, mint a férfiak! Vajon ehhez a hajmeresztő igazságtalansághoz mit szólnak a feministák. Merthogy a társadalom annyira lebetegedett, hogy már a férfiak is igazságosnak és jogosnak tartják ezt a megkülönböztetést!) Vagyis, végeredményben a férfiak szellemi – spirituális és lelki kiherélésének a normalitássá – tételével, egyszerűen a hivatalos és ezzel a hétköznapi szokássá tételével van a nagy baj!

Az országok felosztása szerint a Nyilas jegyhez tartozó Magyarország társadalma a nyilasi meghatározódása miatt, önérzetességből a csillagos égig képes urizálni és úri emberkedni/úri nősködni (a felszínen mindig szépíteni, finomítani). Ezért az beteges rendkívüliségre vágyó magyarországiak a nőket éppen hogy nem kiáltják ki felsőbbrendű lényeknek, a nőiséget rangra emelő a férfiakat pedig másodrangú, selejtes, különböző bajok és erőfeszítések árán nőiesítendő (feminizálandó) lényeknek, körülményes (rafinált női) módszerekkel nőiesített (háziasított) állapotban tartandó egyedeknek, tehát a kellő kezelésük előtt „vadakként” tatja számon. Ha nem is egy az egyben minden férfit, de férfias vonásaikat illetően, mindenképpen!

Pont fordítva van tehát az, amit Gerle (Rumbold) Éva és a spanyol Bonino félék hirdetnek, miszerint a nőket a posztmodern nyugati civilizációban, régi szokás szerint állítólag elnyomnák a férfiak, és a nőknek ezt illene csendben tűrniük… Éppen az ellenkezőjében élünk már több évtizede: az ötvenes évektől kezdve a legtöbb amerikai és európai film úgy mutatja be a hétköznapi emberek házasságát, párkapcsolatát, hogy az érzékeny nők mindig morális fölénybe kerülnek nem csak a durván férfias (agresszív), de a papucshős férfiatlan férfiakkal szemben is… Kevés kivétel létezik, ahol egy nőt valóban elítélendően és nem legfeljebb csak kivétel erősíti a szabályt alapon, szükséges rosszként is, gonosznak mutatnak be. Számtalan olyan filmet láthatunk, ahol a férfi partnerek védekezve, lehetőleg szó nélkül és esetleg menekülve kell, tűrjék a bizonyára jogos női pofonokat, rúgásokat, karmolásokat, a lehülyézésekről és egyéb kemény, talán nagyon is igazságtalan ítéletekről vagy a jellegzetes női manipulációkról – hazugságokról nem is beszélve. Ezt a férfiakkal szembeni női agresszivitást már-már természetesnek és magától értetődőnek vesszük. Együtt érzünk a “gyenge” nővel, aki végre kiadhatja indulatait, vagy aljas fortéllyal megbosszulhatja az őt ért korábbi sérelmeket, a születésétől fogva gerle szerűen bántalmazónak született, férfitől kapott agressziót.. Megkönnyebbülünk, hogy a férfi – mind egyformák: basáskodón önzőek, kakaskodók, csapodárak, hűtlenek, erőszakosak, tapintatlanok, felelőtlenek – legalább ilyenkor belátást gyakorol és eltűri a megérdemelt verést és megalázást. (Sőt, a leszbikus Jody Foster legalább két híres filmben is szerepel, amelynek a végén meggyilkolja “jogosan” a férfi- ellenségét.) Érdekes, hogy fordított esetben, tehát amikor egyértelműen a női a bántalmazóval bánik el ugyancsak jogosan egy férfi, fel sem merül az, hogy a férfivel egy cseppet is együtt érezzünk.

Eszünkbe sem jut, hogy „jó, hogy végre kiadhatja az indulatait” hogy a nő valaha is árthatott volna neki, hogy kihasználta volna, átverte, megcsalta, megalázta volna… Nem, egy tökéletes nőt képzelünk el mindig. Legfeljebb kis hibákkal rendelkezőt, amitől reálisabb lesz, de eszmei minőségéből, a feltétel nélkül rávetített pozitív női tulajdonságaiból, mint empátiaképesség, szeretet, odaadás, áldozathozatali képesség – így sem veszít semmit. A férfiaknak nincsenek kis hibáik. A férfi eleve szörnyeteg, már csak attól is, ha nem hajtja le maga után a WC ülőkét; és nevetséges, ha felemeli azt és úgy hagyja. Szörnyeteg, de legalább is faragatlan bunkó, ha nem áldozza minden percét arra, hogy a gyengébbnek, a nőnek, a gyermeknek, az idősnek mindent biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyen.

De hát, akkor kérdem én, hogy miféle fizetetlen női munkáról is beszélnek ama állítólagos feminista hölgyek, akiknek Gerle Éva – állítása szerint – a képviselője, életüket megkeserítő nagy problémáik hangadó embere? Ha a férfit eleve a nőnek kompenzáló lénynek képzelik el, akkor ki is az, aki nem szabad egy ilyen kapcsolatban? Akinek ez nem „méltó”? Nyilván nem csak a férfinek, de a nőnek sem méltó, egy ilyen kapcsolat, ahol a másik állandóan kell, kompenzálja azt, hogy épp férfinek született és nem nőnek. Az, hogy férfias az alaptermészete, tehát ismeret- és tapasztalatszerző, sokkal inkább kényelmetlenség és nehézségvállaló, határozott, stb. Amitől férfi az a férfi azt nem egy társadalom-szervező réteg találta ki, nem a Macsók Világirányítói Gyülekezetén fektették le ama „rend” alapjait, hanem a spirituális alapoknak megfelelő anya(!)-természet. Vagyis, tovább menve az anyagi (anyai) látszatokon: a természetfeletti („előtti”) adta a férfiaknak ezt a megtermékenyítő, átvilágító minőséget, az annak megfelelő férfias tulajdonságokat.

A probléma megoldása tehát azzal kezdődik, hogy a társadalmi össz-hazugság ellenére, be kell látnunk, és nem csak nekünk nőknek, hanem az általában egyre kizárólagosabban csak nők által nevelt és emiatt a beléjük nevelt udvariasságukba bele tompult férfiaknak is, hogy mi a valódi helyzet. Hogy nincs se kényúri, se ünnepi, se hétköznapi, se semmiféle Hímsovin rendszer ma már sehol a modern és a posztmodern társadalmakban! Nyilván léteznek hímsovén csoportosulások még itt-ott, a tűz karmás férfiak sem lehetnek mind papucsférjek, vagy a feminista nőstényfalkáknak a – egészséges nemi élet nélküli – pincsi kutyái. Persze, hogy vannak még elvétve ebben a rafináltan liberális, vagyis eufemisztikusan Nősovén világban, hím sovén férfi-csoportulások is, vagy magányos nőgyűlölők…De, hogy ezek tevékenysége és hatása majdnem nulla értékű, azt lépten-nyomon tapasztalhatjuk. Ha máshol nem, akkor a bíróságokon folyó válópereken és gyermekelhelyezési pereken veri ki a szemünket. Sőt, a női bűntényeket követő nevetségesen elnéző ítéleteken is.

Azt ne várjuk meg, hogy az egyik nemnek és a másik nem tradicionális funkciójának a lenézése ennek a női társadalomnak a kiváltsága legyen. Ne várjuk, mert több ember fog attól szenvedni, mint eddig bármelyik torz korszellemtől… Sőt, minden pszichológiai tudásunk ellenére (Sőt lehetséges, hogy éppen az miatt!) már rég rekordot döntött a boldogtalan emberek aránya a viszonylag boldogokéhoz képest. Az emberi élet természetes (sors)nehézségeit és (sors)kihívásait ellenállás nélkül, sőt, lelkesen vállaló emberek nem depressziósak, de az ezen kihívások elől menekülők, a görcsös biztosítás-keresők, taktikázók, pótcselekvők, a keserűséggel, passzívan elviselők, ők annál inkább depressziósak és betegek fizikailag is.
Eleve hibásan szocializálnak ma a közéletben a pedagógiában, de főként az igen is ható, tévé-műsorokban, sorozat-filmekben (Barátok közt). A modern, szigorúan be-nem-avatkozó nevelés, vagyis a nem nevelő nevelés, egy olyan mesterséges világképet alakít ki bennünk, amiben a Marsi és Szaturnuszi őserők eleve ellenségek.
Likőrös, pudingos-piskóta világot rendeztek be és játszanak el ma az emberek. A gyermekeink pedig mind ennek a természettől és Istentől egyaránt elrugaszkodott őrült társadalmi kísérletnek az alanyai, áldozatai, hacsak nem vállaljuk azt, hogy szembemegyünk ezzel az ellenhatásként kegyetlen (kiskorú, vagy feminista!) mobingolást szülő piskóta-világgal, ami a mézes-mázas felszíne alatt éppúgy, sőt, talán még veszélyesebben dzsungel, mint a valódi dzsungelek.

Jancsi és Juliska mesebeli története éppúgy metafizikai tanítás, mint sok más népmese. Vagyis a mézeskalács házikó nem a gyerekek iránti szeretetből épül, hanem azok lépre csalására és elejtésére. A mézédes modern (divatos, trendi) álomvilágnak lépre menve, nem-e sínylődnek majd egész életükben a hamis ideák boldogsággátló nyomorában?

Visszatérve a maszkulinitásra és a nőknek a maszkulinitáshoz való viszonyulására: Érdekes, az, a jelenség, amikor értelmes, művelt nők is az úgy nevezett „rossz fiúk”, vagyis a szélsőségesen agresszív, kegyetlen és önös férfiak iránt érdeklődnek, a vak rajongásig bele szeretnek ilyen férfiakba. Legyenek azok épp szabadlábon levő kíméletlen maffiózók, rablógyilkosok, vagy börtönben ülő sorozatgyilkosok is. Ahogyan asztrológiát és azon belül a karmák megnyilvánulásait ismerők már jól tudják ez a jelenség – az erőszakos férfihez való vonzódás – csupán az egyik véglete a nőknél a tűz karmának. Vagyis: mint minden karma esetében itt is arról van szó, hogy a jelenség gyökere az adott őserő és az adott alkímiai elem pozitív előfordulásával, pozitív változatával – tehát az egységben működni képes, egészséges formájával szembeni önkéntelen ellenérzés, viszolygás, undor, irtózás, félelem, gyűlölet stb. Ezeket a nőket nem egyszerűen nem érdeklik, és főként: szexuálisan nem vonzzák az egészségesen önérvényesítő, bátor, határozott férfiak. Ahogyan pl. a Rák karma irtózás a termékenységtől, az utódnemzéstől és foganástól, az utódgondozástól, az egészséges és harmonikus családi légkörtől. Ugyanígy pl. a Kos karma irtózás a spontán meghozandó döntést kívánó helyzetektől, a nagy bátorságot, tettrekészséget, keménységet, eltökéltséget, fájdalomtűrést kívánó helyzetektől, az erő és bátorságpróbáktól, a harci szituációktól. A konfrontációktól. Éppen ezért a Kos (és más Tűz) karmás személyek rendkívül érzékenyek minden számukra különbözőnek, ellentétesnek, és ezért konkurenciának érzékelt főként (de nem csak) maszkulin jelenséggel szemben. A női minőségek, ugye mind passzívak, vagyis „alárendelődőek”, odaadóak, elfogadóak (hogy ez pozitív-e az attól függ, hogy mivel szemben) – ezért azt gondolhatnánk, hogy kevésbé hatnak provokálóan egy Tűz karmás személyre, de ez nem feltétlenül igaz. A tűz karmás férfiak és nők között egyformán akad olyan, aki retteg attól, hogy női szerepbe kerüljön, vagyis passzív, odaadó, elfogadó tevékenységet kelljen, végezzen. Ezért durván reagál a másoktól jövő pozitív nőies minőségű megnyilvánulásokra is. Éppen ahogyan a tűz karmás férfiak flegmán leintik a női minőséghez tartozó érzékeny, empatikus, gondoskodó megnyilvánulásokat, leintik és lebecsülik a női nemi szerepeket, éppígy teszik ezt a tűz karmás nők is. Azért, mert éppúgy féltik a hamis „férfiasságukat”, zavaros magabiztosságukat, gerincesség helyetti gőgjüket, steril okosságukat, értelmes bátorság helyetti primitív erőszakosságukat. Lásd. a Gerle Éva féle Csak az olvassa blog szellemiségét, ahol macsó férfiakat megszégyenítően dorongolják le azokat a női társaikat, akik valami halovány pozitívumot is mernek tulajdonítani pl. a természetes női odaadási képességnek, így a tradicionális anya szerepnek is. Akik nem csak a kurvák odaadási képességét értékelik, vagyis azokat, akik számára a pozitív nőiség nem a betegesen önös és steril, tehát nem a mélyről jövő, primitív dicséretbezsebelési, becserkészési vágyból törekszenek legalább nőies külsőt fabrikálni maguknak. Pl. ezért is világosít fel minden útjába kerülő, a női odaadásban, szeretet- és áldozathozási képességben hívő személyt a csakazolvassa bandába tartozó Lelkes Villő öt diplomás, női trágárkodás propagáló, leszbikus jogásznő, hogy „a fasz nem az a tengely, ami mentén a nőt értelmezzük”. Vagy is a férfi az csupán egy „fasz”, ami a nő életében nagyon könnyen pótolható más hasonló formájú eszközökkel. Sőt. Ez és a pótlás csupán technikai fantázia kérdése. És a férfin túl még mennyi élvezet van – ezt meg Gerle Éva ajánlotta, hogy megmutatná nekem… Hát, el tudom képzelni. Ő azt állította, hogy ha nincs a nő mellett egy erős jellemű férfi (akit ugye nem lehet tetszés szerint elővenni a fiókból, programozni, irányítani, és ha épp nincs rá szükség: félre rakni) akkor a nő NEM LEHET MAGÁHOZ ŐSZINTE! Azt állította, ahogy most él, így végre őszinte lehet saját magához, mert pl. végre nem kell elszámolnia a pénzével senkinek – és én nyilvánvalóan ezt irigylem… Hát, mindenki aki a karmáját verklizheti azt hiszi, hogy az a mennyország, ő pedig Bika karmás, neki a pénz az istene…
Visszatérve ahhoz a jelenséghez, amikor a nők az agresszív férfiakat tartják vonzónak, ez csupán a másik véglete annak, amikor öntudat és akarat nélküli, lakáj-természetű igáslovakat, élvezetnyújtó robotgépeket és finom lelkű társalkodónőket akarnak belőlük faragni, persze ez utóbbit azért még lehetőleg férfias „csomagolásban”. Azt gondoljuk, hogy amíg ez utóbbi típusú női mentalitás az uralkodó a társadalomban, az nem is olyan nagy baj, mint a másik véglet. Pedig egyik sem jobb és nem is különb. Sőt, ez utóbbi még rejtettebb szélsőséges agressziót jelent. Éppen ezért ez még veszélyesebb, hiszen kiszámíthatatlan, hogy mikor és hogyan csap át a másik végletébe. Kideríthetetlen, hogy hol, milyen rejtett, szelídnek és jónak hazudott formában történik a kegyetlen elnyomás, manipulálás és szellemi, lelki kínzás és sorvasztás! Vagyis: arról van szó, hogy a gyámoltalan papucsférjeket választó, vagy faragó nők is éppúgy egy banditai gátlástalansággal és erőszakossággal megteremthető tejjel-mézzel folyó Kánaánban – és a másik féltől szintén gigászi szellemi energiák befektetése árán produkált úri kényeztetésben szeretnének élni. Drága lakást, drága ruhát, drága autót, drága utazásokat, úri szórakozásokat, de legalábbis mindenképpen kényelmes, konfrontáció-mentes életet szeretnének élni, amit pedig csak a természettel, a sorssal, és más emberekkel erőszakoskodva lehet előteremteni…

Ami pedig a férfiban való kételkedést illeti, érdemes számításba venned, hogy a Patkány évében születtél, így Ikrek karmával is rendelkezel. Sőt, elég pusztán tűz karmásnak lenni, hogy az ember mindig kételkedjen abban, hogy bármiben is másnak van igaza, vagy az a helyes, amit más javasol. És az, az igazság, hogy a mai szokások és általános elvárások rendkívüli nagy ego-kultuszt tartanak fent, így egy önérzeti karmás embernek a párkapcsolatában nagyon kevés esélye van feloldania a tüzes, tehát önérzeti karmáját, hiszen egészen mélyen belénk ivódott, hogy a hozzánk közelálló nem szabad őszinte kritikát alkalmazzon – mert az szinte mindig fájdalmas, ezt pedig, főként mi nők, nem tudjuk elfogadni a férfiaktól. (Tisztelet a kivételnek.) Így nem marad más lehetőség a tűz karmát feloldani, mint keményen belemenni a jelentkező konfliktusokba, amelyek a párkapcsolaton kívülről érnek minket. Egyébként is mindig azt szokta tanácsolni Szilárd is, hogy nem a partnerrel kell harcolni – tényleg nem – hanem a külvilággal. De ez nem azt jelenti, hogy a férfi ne legyen férfias és ne legyen határozott a szerelmi partnerével szemben. Pedig – ahogy Kincses Melinda is nagyon jól leírta – a nők, sajnos, nagyon várják a férfiaktól, hogy nőként viselkedve folyton csak szeretet áramoltassanak feléjük, kedveskedjenek nekik, finoman, odaadóan viszonyuljanak hozzájuk, mintegy tőlük várva a döntő kijelentéseket és az iránymutatásokat…
Egy nő nem teheti meg, hogy ő nem áramoltat szeretet. Sem az egész nő-társadalom nem mondhatja, hogy „kész elég, én tovább nem csinálom azt, ami a nőknek szokás, nem leszek odaadó, empatikus stb.” Mert az kész szellemi öngyilkosság. Kisiklás, sivár élet, és mérhetetlen sok boldogtalanság. A szomorú, hogy több generációnyi nő ebben nőtt fel – hogy a női szerepből, minőségből nekik elegük volt.
A saját tapasztalataim alapján, nekem erről a problémáról az a véleményem, hogy nem lehet jobban felelőssé tenni egyik, vagy másik nemet. Sok olyan nőt ismertem meg életem során, akik kicsinyes önzésből, hiúságból, hatalmi vágyból kegyetlenkedtek és igazságtalankodtak másokkal, miközben egyáltalán nem voltak elnyomottak, sőt, pont, hogy kényelmes élethelyzetekbe kerülvén követtek el gonoszságokat. A nehézségek az embert éberebben tartják, de legalábbis sokszor jobban megőrzik pl. az empátiaképességet. Számtalan esetet ismerünk és ismerhet bárki a saját környezetéből, amikor emberek nem tudják megbecsülni azt, amilyük van. Gondolok itt első sorban a javakra és az eszközökre – ezért is írta le az Szilárd a pénzhitelekkel kapcsolatosan, hogy az ember előbb el kell érjen bizonyos szellemi szintre, hogy anyagilag is gyarapodhasson, máskülönben óhatatlanul visszaél a javaival. Ezért van annyi boldogtalan és depressziós ember a modern, jóléti társadalmakban. És ezért voltam én elkényeztetett tiniként depressziós, míg most jóval szerényebb körülmények között, időnként lázadva ugyan a szűkösség ellen, de a depressziótól jó távol, egyre boldogabb, miközben talán idén nyáron volt az eddigi leghosszabb anyagi krízisünk, amit gyakorlatilag Gerle Évának köszönhetünk. És az érdekes az, hogy mindennek ellenére én egész életemben igen kevésszer éreztem magam ilyen jól a bőrömben, rég voltam én ilyen hosszú hónapokon keresztül kiegyensúlyozott (mert fegyelmezett!) és pozitív.
Végszóként mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy tűz karmát harccal kell oldani. A tudatosítást követően és persze az igazságért harcolva. Az ellenségképzeteket is csak valódi ellenségekkel való értelmes konfliktusokkal szerzett tapasztalatok által lehet feloldani. Amikor az ember tiszta fejjel beláthatja, hogy az, amitől az ellenség ellenség lett az ő benne is megvan, és a lényeg az, hogy belül, önmagunkon kell győzni.

Indira Viola

Forrás és előzmények: http://www.asztrologosz.hu/veszelyes-parkapcsolatok-vagy-karmaoldasi-lehetosegek-t814-10.html

Kategória: asztrológia, Gerle Éva, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás

Gerle Éva – “Nekem nagyon ütős jogi stratégiám lesz”

Miután szégyenfalat hozott létre, ahová a mi szövegeinket másolgatja be, illetve nekünk tulajdonított szövegeket a petíciókról, még ő beszél arról, hogy “nem értünk a szóból”… És nevetséges módon azzal menti magát, hogy neki “ütős jogi stratégiája” lesz “addig”… Meddig?
Victoria – február 24, 2014 21:37 szerint:

Sajnálom, hogy nem állnak ki melletted a barátaid. Végül is miért ne dönthetnél úgy, hogy megvívod ezt a harcot? Megértem, hogy nehéz lehet következetesen képviselni valamit ami annyira nem szokványos hozzáállás. Bon courage! Én szurkolok neked.

  • csak az olvassa – február 25, 2014 16:26 szerint:

    Köszönöm, az lesz. Akkor ennek kell lennie, ki vagyok én, hogy ne álljak bele? Erőlködjenek csak, uszuljanak, ha nem értenek a szóból, nekem ütős jogi stratégiám lesz addig. Itt vagyok egymagam, és ők ott ketten, és lesnek és jönnek. Én erre csak annyit mondok: ami bűncselekmény, annak következménye lesz.

Kategória: csak az olvassa, Gerle Éva | Címke: | 2 hozzászólás

Nem hiszel a szemednek! – “Ha Violetta úgy nézne ki” mint Gerle Éva… :DDD

Mivel szellemileg nem vehetik föl veled a versenyt, hát a külsődet fikázzák, ez az otromba, kisszerű emberek fegyvere, és általában egy nővel szemben hatásos is lehet. Pont te taglaltad többször is, mennyire sakkban tudja a Rendszer ezzel tartani a nőket…
Szerintem Voletta (szerk.: Violetta, a nagy ellenség :D)  összetett kézzel adhatna hálát a teremtőjének, ha úgy nézne ki, mint te.

(szerk.: a Rendszer alatt az Úristent kell érteni vagy kit? Kiket?)

Nem kezdek másik kommentbe, ezért itt mondom: szerintem is fontos, amit csinálsz, és nagyon ronda dolog a barátaidtól, családtagjaidtól, hogy hibáztatnak a kiállásodért.

Bár tudnék segíteni neked. Ha adódik valami, amiben tudok, csak dobj egy e-mailt vagy fb. üzit.

Kategória: csakazolvassa, Gerle Éva | Címke: | 1 hozzászólás

Gerle Éva a Magyarországot szexistázó, kocsmai videóban

Ebben a tipikusan baloldaliasan diverziós, magyarország-mocskoló videóban megszólal a bulldog is:
http://index.hu/video/2014/02/15/2014_0214_nok_politika/

 

Kategória: Gerle Éva | Címke: | Hozzászólás

Kozma Szilárd: Gerle Évát, a Kos és a hatványozott Bika karmája mellett a Skorpió is hajtja

 

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

   Mivel Gerle Évának, a Csakazolvassa c. blog szerzőjének, a Skorpióban áll a teljesen negatív Holdja, ami a nőknél a Nappal egyenrangú, sőt, van amikor annál fontosabb és erősebb, valamint a spirituális Világosság őserejét megtestesítő, ugyancsak teljesen negatív Uránusza, de a Skorpió közvetlen közelében áll annak az uralkodó bolygója: A Plútó is, agyértelmű, hogy Gerle Éva erős Skorpó-karmával is rendelkezik. Vagyis telve van bosszú-szomjjal, irigységgel, megbocsátási és elengedési képtelenséggel, mélységes és kiengesztelhetetlen ember- és Istenellenes agresszivitással, újjászületés, megújhodás elleni irritációval, ellenségességgel, ellenség-képzetekkel. Neki még a humora (jobban mondva, a kegyetlen cinizmusa is) a gyilkos ösztöneit, a vélt ellenségeinek a tönkretételi, bikás-eltaposási vágyainak a kielégítését szolgálja.

   A Skorpió – Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy teljesen negatívan fényszögelt Skorpió – Nappal rendelkező személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi, baleseti, sérülési és fertőződési hajalmai, jellegzetes sors-kríziseinek az igazi, spirituális okai.

 

A Skorpió csillagkép, az emberben megjelent abszolút szellemnek, az anyagi lét kábulatából való felébredésének (megvilágosodásának) és az abszolút léthez való visszacsatolódási vágya megszületésének és megerősödésének az egyetemes mozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását: a feltámadás mozzanatát) testesíti meg.

Ezért, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő személyi sorsproblémák is, vagyis a Skorpióra jellemző” betegségek és balesetek – általában és lényegében – az embernek a (spirituális) szellemi – lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnak és mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélődéséhez kapcsolódnak. Ezzel együtt, a skorpió- problémák, az elemi és a végső lét-okoknak (a teremtés rendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok – okozati összefüggéseknek) és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítésére valótörekvésekhez kapcsolódnak. Még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagi és a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek – tévképzeteknek a leleplezéséhez kapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhez kapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódó téveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetőségben való kételkedéshez, sőt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak az elutasításához, vagy ennek szöges ellentéteként: a megváltáshoz vezető mentalitás-változtatási igényekkel szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsőséges esetekben: dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak.

Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkező személynek, a skorpiói leleplező és ön-leleplező (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követő önjavító), tisztító és öntisztító magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelen elutasításhoz és a változás – változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű elhárításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz, önkéntelen irritációhoz, elutasításhoz, haraghoz, nehezteléshez, gyűlölethez és dühöngéshez is kapcsolódnak.

A Skorpiói őselv és létmozzanat ugyanis, a teremtés sokszínűségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínűség és az érzéki élvezeti lehetőségszerzés kábulatába zuhant és annak a fogságába került Abszolút Szellemnek az anyagi lét határállapotából – határhelyzetéből való kiszabadulásának (megfordulásának), valamint az anyagi – természeti tapasztalás segítségével történő karma-oldásnak és kiegyenlítődésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: az anyagi nulla pontnak az elérését és a nullapontról történő megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát.

 

Másrészt, mivel a Skorpió a spirituális kiegyenlítődés problémáját is magában hordja, a skorpió – lelki problémák és testi betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e sajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységű átéléséhez (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban).

A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül, jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás) értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás) az eredménye ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartási ambíciónak), ezek úgymond a fiziológiai következményei.

A Skorpió és az elengedés – elbocsátás, a neheztelésektől, a haragtól és a nyílt, vagy rejtett gyűlölettől való megszabadulás  titka ugyanis az, hogy csak, és csakis azt lehet, azt tudjuk igazából elengedni, elbocsátani és megbocsátani, amit jól megfogtunk: amit jól felfogtunk, amit jól, tehát teljes egészében és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések (nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi- szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, spirituális kielégülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) állapot elérése és, az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban is) való átélése az egységesülési élmények spirituális emlékezés szintű rögzítése. A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak a fiziológiai következményei.

Ezért amennyiben egy Skorpió-karmás személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit az öntudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelő VIII. házban lélektani diszharmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelző karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok), vagy erősen negatívan fényszögelt bolygók is kerülnek, – amilyenek például a Hold, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó- a szülött a depressziós és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is) eljuthat. Ugyanis, nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpió típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélező, tüzes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes kiegyenlítődési szenvedély is. Ráadásul a Skorpióra, alapminősége az egyetemes elemi felosztás szerint a Víz-minőség (erős lelki magnetizmus és ugyanilyen erős érzékenység) jellemző, de mivel a Mars kiemelten tűz-bolygó, ez az állapot, már eleve feszült állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szerint elsődleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelműen Víz-jellegű: a Víz és a Tűz őselemek egymás áthatásából létrejövő alkímiai tinktúra minősége jellemzi a Plútó természetét.

Ezért a Skorpió spirituális erőterében két egymásnak igen ellentmondó, egymást kizáró  alkímiai “természet” uralkodik, nevezetesen a Tűz és a Víz elemek természetei, amelyeknek, ha nem sikerű egy személy szellemi és lelki, de nem utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíteni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására tőrnek, aminek a következtében a ténylegesen(!) fel nem ébredt Skorpió-személy, mikor a sajátosan értelmezett igazság-szenvedélyének a „meg nem értett” foglya, mikor a teljes relativitás szellemében csapongó érzelmeinek és érzéki vágyainak. Természetesen, e belső, mentális és pszichikus gyökerű ellentmondásnak előbb-utóbb jelentkeznek az élet minden területét megmérgező, de különösen a szexuális és a szerelmi párkapcsolatok kibontakozását megnehezítő és azokat tönkretevő problémái, krízisei.

Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs (gyógyulási) képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a depressziós állapotok intenzív átélésére való hajlama, halál-vágyig elmenő kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgező italok, ételek fogyasztásában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondolatok latolgatásáig is elviszik.

De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a sorsképletben a Lilith, vagy a Sárkányfarok található a Skorpióban, vagy a Skorpió jegyében álló bolygók többségben diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illető bolygók által megtestesített teremtő ősprincípiumok a személy karakterében feszültség-okozó érzelmi és gondolkozási zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint ellenőrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. Ennek következtében a szülött hajlamos lesz a hormonális önmérgezésre, és ez által elsősorban a nemi szervek és a szaporodási szervek betegségére, rákosodására, vagy más módon történő (pl. baleset általi) károsodására, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek gyakori gyulladására, fertőzésére és más jellegű funkcionális zavaraira. Így például a végbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az elengedési és lemondási képtelenségből eredő székrekedésre, végbélpanaszokra, aranyérre, prosztata-rendellenességre, nők esetében a szüléssel kapcsolatos gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertőző nemi betegségekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az ő spirituális, mentális és érzelmi életének a tisztázatlanságában és feszültségeiben keresendők és gyökeres, általában gondolkozásbeli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek a betegségi állapotainak a meghaladására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefészek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét célzó) műtétek is. De hiába, az esetleg jól sikerült műtétek is, mert a teljes gyógyulás csakis akkor következik be, ha az illető szervvel, vagy testrésszel kapcsolatos pozitív lelki viselkedést a magáévá és állandóvá teszi az egész világ- és életszemléletében.

A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak ellenére, hogy a Mérlegre is jellemzőek és mivel az orr is a Skorpióhoz tartozik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az orrhurut is jellemző Skorpió-betegség, ész azt jelzi, hogy az illető (beteg) személy – vagy kiskorúak esetén, azok édesanyja! – nem képes, vagy tudatosan nem hajlandó mélyen „beszagolni” a zavaros és vele születetten negatív mentalitású (negatív képzetekkel és érzelmekkel telt) tudattalan lelki világába.

A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jellegű Karmával rendelkező személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettőre: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtőző, az ott sejtett egységnek  megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egyesülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégítésében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében alegszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyűlölködő érzelmeklegszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkelés körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes, aminek elsősorban ő szenvedi kárát, mivel ezeknek az ellenséges és romboló-megsemmisítő képzetek által indukált mentális és érzelmi állapotai „parancsára”, az ő hormonrendszere, a természeti Skorpió-állat, sőt: a mérges kígyók szervezete által termelt mérgekhez hasonlóan erős hormonális mérgeket termel, amelyek első sorban azokat a szerveit támadják meg, amelyek éppen az általa intenzíven átélt mentalitással állnak analogikus kapcsolatban. (Nem véletlenül áll a Skorpió konstellációja analogikus kapcsolatban a Kínai asztrológia Kígyó évével. Mindkettő ugyanazt a gyökeres kicserélődési, megváltozási szükség, illetve a változással – megváltódással szembeni ellenkezés lelki motívumát hordja magában.)

A Skorpió karmával született személyek negatív töltetű mentális és asztrális késztetései negatív pszichés energiákká fejlődvén, kiváltják a szervezet mirigyrendszeréből a megfelelő mérgek kiválasztását és a Skorpió-ember szerveinek az elárasztását, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skorpió karmával rendelkező ember szervezetében, hanem a környezetében élő, betegápoló szerepekbe kényszerült családtagok életében is. És, természetesen a környezetében élők közül a leginkább azok szenvednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi kapcsolatban élnek vele, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelműen) vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is el fog menni – tudatosan, vagy önkéntelenül- azért, hogy az élete eme nagy

misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konfliktusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem veszik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják öt fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmű szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerűsítését és vallásosítását célú tűző erkölcs és családszakértőkkel, erkölcscsőszökkel, hanem szerelmi és szexuális partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar.

De a Skorpió nem az egyszerű uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a partnerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan egyesülhessen vele, valahányszor ő akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor félelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc okozója. Addig viszont, amíg a Skorpió – ember felébred és megtanulja, hogy az, ami számára a legfontosabb, vagyis a végső metafizikai igazságok megismerésével járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetőségének az elérése, nem mindig a külső körülményeken és mások (a partnerek) megértő viszonyulásán múlik, hanem saját lelki-szellemi hozzáállásán is.

De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor betegessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalakulás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális programját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvilágot, a külső körülményeket és természetesen a körülötte élő embereket és leginkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett.

A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi betegségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkező gyakori vizelési inger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.).

Sok Skorpió szülött van, akinek azt a hibabelátási és mentalitásváltoztatási képességet, aminek a segítségével a betegségeiből kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai után sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved, még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedő, kórházlakó, szelíd nagymamává,  nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkező személy viszont amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafizikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörülményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a teljesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és életeseményeit tudatosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult…) ember megtestesítője.

 

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:

 

www.aldottelet.com

www.asztrologosz.com

www.kozmaszilard.com

www.kozmaszilard.hu   c. honlapjainkon, honlapjaimon.

 

http://www.thesecret.hu/blogok/kozma-szilard/rettenetes-skorpio-karmaval-szueletett-szemelyek-veszes-imaginacioja-feloldasi-

 

A cikket írta és létrehozta: Kozma Szilárd, (2014-05-21)

Kategória: Gerle Éva, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , | Hozzászólás