Indira Viola: A Férfi-gyűlölő, feminizmus-leples korszellemről és a párkapcsolati nehézségekről asztrológusként

Egy válaszadás az Asztrologosz.hu-n párkapcsolat és férfi-elfogadás témában:

Éppen a napokban vált alkalmassá és aktuálissá, hogy újra írjak a mai, magyarországi (európai) korszellem által áthatott személyek általános párkapcsolati harmonizációs problémákról, okaikról és az általam megismert, és alkalmazni kezdett megoldásokról.

S ha már így adódott, hogy te feltetted ide ezt az őszinte vallomásokkal ellátott, több a párkapcsolat témaköréhez tartozó problémát felvető hozzászólásod, akkor neked válaszolva írom meg a most esedékessé vált megérlelt felismeréseket, tanulságokat, hiszen én is nagyon hasonló problémákkal küzdő személy voltam, és e problémák gyökerét jelentő tévideák feltérképezését, és kitisztítását végzem még a jelenben is. Nem is lehet ez másképp minimális, határozott iránymutatást adó, liberális neveltetéssel felnőve és tűz elemű problémáktól többszörösen érintetten (Oroszlán Nap, Nyilas Sárkányfarok, teljesen negatív Skorpióban álló Mars).

Te is, mint Kos Lilithes személy különösen mélyen rejtett zavaros ideavilággal születtél a férfi (Világosság) princípiumnak a Kos jegye által jelzett erőteret illetően. Minden Tűz karmás a tudattalanjában egy erős ellenségképzettel jön a világra. Az ellenség pedig az adott tűz karma szerint árnyalódik, hogy éppen kos, oroszlán, nyilas jellegű-e. Kiemelt jelentőségű lehet még egy-két olyan őserőnek is a szerepe ebben az ellenségképben, amely őserő teljesen negatív az illető személy szellemi szerkezetében –tehát vagy veleszületett és a születési horoszkópjában az őserőnek megfelelő bolygó teljesen negatív az illető képletében, vagy pedig szerzett karma, aminek a kiderítéséhez figyelembe kell venni a társadalmi szokásokat, az uralkodó kor szellemiséget is, mert annak hatására is kialakulhat bennünk erős karmikus zavar egy-egy őserővel kapcsolatosan. Jelen korunkban kifejezetten száműzött és rongált, zavaros formában található meg a három legalapvetőbb férfias őserő: a Mars, a Nap, Jupiter és a Szaturnusz által jelölt őserők. Ebből a négyes felsorolásból kilóg a Nap, olyan szempontból, hogy az általa képviselt öntudati őserővel való harmóniába kerülés problémája egészen biztosan nem csupán a modern kornak a problémája, hanem minden kornak.
A Mars és a Szaturnusz őserők, tehát a tettrekészség, harci kedv, harcosság, bátorság, vitalitás és a felelősség teljesen félre van ma értelmezve és katasztrofális abszurditás jellemzi ezeknek a társadalmilag elfogadott formáit… Igazat kell, adjak a Gerle (Rumbold) Éva által is terjesztett fasiszta demagóg-ideológiának abban, hogy jó felé tapogatózik amikor azt állítja, hogy a társadalmi „renddel”, „berendezkedéssel” van a baj, mert valóban egy nagyon torz és hibás szellemiséget követ ma minden modern, technikailag fejlett és így extra kényelmet és élvezeteket magának biztosító társadalom, és ezzel az új szokás-renddel van a baj. Abban viszont nincs, ahogy igazat adni a Gerle Éva féle, és a Hétköznapi Hímsovinizmus szerzője féle (egy spanyol férfi, Luis Bonino) ideologistáknak ti., hogy pont azzal lenne a baj, hogy a nyugati típusú civilizációra rá nyomná a bélyegét a férfi uralom, hogy még a társadalmi apparátusok is a férfiak előnyeit szolgálnák.
Nem, épp ellenkezőleg, pontosan hogy eme törekvő, a liberális korszellemet különböző érdekekből (egy tál lencséért) kiszolgáló és hizlaló demagóg ideologisták által kispekulált gender-elméletekben, főként a női tömegek igényei szerint megírt – első sorban a férfiaknak a nőkkel szembeni fizikai erő többlet, valamint a fizikai- harci tapasztalatból eredő intelligencia-töltetének a kiirtási, kiszorítási, megsemmisítési vágyáról van szó!
Igen is, ezzel a természeti rendel és a hagyományos szokás-renddel ellenkező, mesterséges, beteg és idióta, ultra- feminizált, eufemisztikus filozófiai, pszichológiai és pedagógiai gondolkozási rendszerrel van a nagyon nagy baj, amely még az igazságszolgáltatást is megfertőzte! (Lásd, hogy azonos büntettek esetében, a nők sok évvel kevesebb büntetést kapnak, mint a férfiak! Vajon ehhez a hajmeresztő igazságtalansághoz mit szólnak a feministák. Merthogy a társadalom annyira lebetegedett, hogy már a férfiak is igazságosnak és jogosnak tartják ezt a megkülönböztetést!) Vagyis, végeredményben a férfiak szellemi – spirituális és lelki kiherélésének a normalitássá – tételével, egyszerűen a hivatalos és ezzel a hétköznapi szokássá tételével van a nagy baj!

Az országok felosztása szerint a Nyilas jegyhez tartozó Magyarország társadalma a nyilasi meghatározódása miatt, önérzetességből a csillagos égig képes urizálni és úri emberkedni/úri nősködni (a felszínen mindig szépíteni, finomítani). Ezért az beteges rendkívüliségre vágyó magyarországiak a nőket éppen hogy nem kiáltják ki felsőbbrendű lényeknek, a nőiséget rangra emelő a férfiakat pedig másodrangú, selejtes, különböző bajok és erőfeszítések árán nőiesítendő (feminizálandó) lényeknek, körülményes (rafinált női) módszerekkel nőiesített (háziasított) állapotban tartandó egyedeknek, tehát a kellő kezelésük előtt „vadakként” tatja számon. Ha nem is egy az egyben minden férfit, de férfias vonásaikat illetően, mindenképpen!

Pont fordítva van tehát az, amit Gerle (Rumbold) Éva és a spanyol Bonino félék hirdetnek, miszerint a nőket a posztmodern nyugati civilizációban, régi szokás szerint állítólag elnyomnák a férfiak, és a nőknek ezt illene csendben tűrniük… Éppen az ellenkezőjében élünk már több évtizede: az ötvenes évektől kezdve a legtöbb amerikai és európai film úgy mutatja be a hétköznapi emberek házasságát, párkapcsolatát, hogy az érzékeny nők mindig morális fölénybe kerülnek nem csak a durván férfias (agresszív), de a papucshős férfiatlan férfiakkal szemben is… Kevés kivétel létezik, ahol egy nőt valóban elítélendően és nem legfeljebb csak kivétel erősíti a szabályt alapon, szükséges rosszként is, gonosznak mutatnak be. Számtalan olyan filmet láthatunk, ahol a férfi partnerek védekezve, lehetőleg szó nélkül és esetleg menekülve kell, tűrjék a bizonyára jogos női pofonokat, rúgásokat, karmolásokat, a lehülyézésekről és egyéb kemény, talán nagyon is igazságtalan ítéletekről vagy a jellegzetes női manipulációkról – hazugságokról nem is beszélve. Ezt a férfiakkal szembeni női agresszivitást már-már természetesnek és magától értetődőnek vesszük. Együtt érzünk a “gyenge” nővel, aki végre kiadhatja indulatait, vagy aljas fortéllyal megbosszulhatja az őt ért korábbi sérelmeket, a születésétől fogva gerle szerűen bántalmazónak született, férfitől kapott agressziót.. Megkönnyebbülünk, hogy a férfi – mind egyformák: basáskodón önzőek, kakaskodók, csapodárak, hűtlenek, erőszakosak, tapintatlanok, felelőtlenek – legalább ilyenkor belátást gyakorol és eltűri a megérdemelt verést és megalázást. (Sőt, a leszbikus Jody Foster legalább két híres filmben is szerepel, amelynek a végén meggyilkolja “jogosan” a férfi- ellenségét.) Érdekes, hogy fordított esetben, tehát amikor egyértelműen a női a bántalmazóval bánik el ugyancsak jogosan egy férfi, fel sem merül az, hogy a férfivel egy cseppet is együtt érezzünk.

Eszünkbe sem jut, hogy „jó, hogy végre kiadhatja az indulatait” hogy a nő valaha is árthatott volna neki, hogy kihasználta volna, átverte, megcsalta, megalázta volna… Nem, egy tökéletes nőt képzelünk el mindig. Legfeljebb kis hibákkal rendelkezőt, amitől reálisabb lesz, de eszmei minőségéből, a feltétel nélkül rávetített pozitív női tulajdonságaiból, mint empátiaképesség, szeretet, odaadás, áldozathozatali képesség – így sem veszít semmit. A férfiaknak nincsenek kis hibáik. A férfi eleve szörnyeteg, már csak attól is, ha nem hajtja le maga után a WC ülőkét; és nevetséges, ha felemeli azt és úgy hagyja. Szörnyeteg, de legalább is faragatlan bunkó, ha nem áldozza minden percét arra, hogy a gyengébbnek, a nőnek, a gyermeknek, az idősnek mindent biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyen.

De hát, akkor kérdem én, hogy miféle fizetetlen női munkáról is beszélnek ama állítólagos feminista hölgyek, akiknek Gerle Éva – állítása szerint – a képviselője, életüket megkeserítő nagy problémáik hangadó embere? Ha a férfit eleve a nőnek kompenzáló lénynek képzelik el, akkor ki is az, aki nem szabad egy ilyen kapcsolatban? Akinek ez nem „méltó”? Nyilván nem csak a férfinek, de a nőnek sem méltó, egy ilyen kapcsolat, ahol a másik állandóan kell, kompenzálja azt, hogy épp férfinek született és nem nőnek. Az, hogy férfias az alaptermészete, tehát ismeret- és tapasztalatszerző, sokkal inkább kényelmetlenség és nehézségvállaló, határozott, stb. Amitől férfi az a férfi azt nem egy társadalom-szervező réteg találta ki, nem a Macsók Világirányítói Gyülekezetén fektették le ama „rend” alapjait, hanem a spirituális alapoknak megfelelő anya(!)-természet. Vagyis, tovább menve az anyagi (anyai) látszatokon: a természetfeletti („előtti”) adta a férfiaknak ezt a megtermékenyítő, átvilágító minőséget, az annak megfelelő férfias tulajdonságokat.

A probléma megoldása tehát azzal kezdődik, hogy a társadalmi össz-hazugság ellenére, be kell látnunk, és nem csak nekünk nőknek, hanem az általában egyre kizárólagosabban csak nők által nevelt és emiatt a beléjük nevelt udvariasságukba bele tompult férfiaknak is, hogy mi a valódi helyzet. Hogy nincs se kényúri, se ünnepi, se hétköznapi, se semmiféle Hímsovin rendszer ma már sehol a modern és a posztmodern társadalmakban! Nyilván léteznek hímsovén csoportosulások még itt-ott, a tűz karmás férfiak sem lehetnek mind papucsférjek, vagy a feminista nőstényfalkáknak a – egészséges nemi élet nélküli – pincsi kutyái. Persze, hogy vannak még elvétve ebben a rafináltan liberális, vagyis eufemisztikusan Nősovén világban, hím sovén férfi-csoportulások is, vagy magányos nőgyűlölők…De, hogy ezek tevékenysége és hatása majdnem nulla értékű, azt lépten-nyomon tapasztalhatjuk. Ha máshol nem, akkor a bíróságokon folyó válópereken és gyermekelhelyezési pereken veri ki a szemünket. Sőt, a női bűntényeket követő nevetségesen elnéző ítéleteken is.

Azt ne várjuk meg, hogy az egyik nemnek és a másik nem tradicionális funkciójának a lenézése ennek a női társadalomnak a kiváltsága legyen. Ne várjuk, mert több ember fog attól szenvedni, mint eddig bármelyik torz korszellemtől… Sőt, minden pszichológiai tudásunk ellenére (Sőt lehetséges, hogy éppen az miatt!) már rég rekordot döntött a boldogtalan emberek aránya a viszonylag boldogokéhoz képest. Az emberi élet természetes (sors)nehézségeit és (sors)kihívásait ellenállás nélkül, sőt, lelkesen vállaló emberek nem depressziósak, de az ezen kihívások elől menekülők, a görcsös biztosítás-keresők, taktikázók, pótcselekvők, a keserűséggel, passzívan elviselők, ők annál inkább depressziósak és betegek fizikailag is.
Eleve hibásan szocializálnak ma a közéletben a pedagógiában, de főként az igen is ható, tévé-műsorokban, sorozat-filmekben (Barátok közt). A modern, szigorúan be-nem-avatkozó nevelés, vagyis a nem nevelő nevelés, egy olyan mesterséges világképet alakít ki bennünk, amiben a Marsi és Szaturnuszi őserők eleve ellenségek.
Likőrös, pudingos-piskóta világot rendeztek be és játszanak el ma az emberek. A gyermekeink pedig mind ennek a természettől és Istentől egyaránt elrugaszkodott őrült társadalmi kísérletnek az alanyai, áldozatai, hacsak nem vállaljuk azt, hogy szembemegyünk ezzel az ellenhatásként kegyetlen (kiskorú, vagy feminista!) mobingolást szülő piskóta-világgal, ami a mézes-mázas felszíne alatt éppúgy, sőt, talán még veszélyesebben dzsungel, mint a valódi dzsungelek.

Jancsi és Juliska mesebeli története éppúgy metafizikai tanítás, mint sok más népmese. Vagyis a mézeskalács házikó nem a gyerekek iránti szeretetből épül, hanem azok lépre csalására és elejtésére. A mézédes modern (divatos, trendi) álomvilágnak lépre menve, nem-e sínylődnek majd egész életükben a hamis ideák boldogsággátló nyomorában?

Visszatérve a maszkulinitásra és a nőknek a maszkulinitáshoz való viszonyulására: Érdekes, az, a jelenség, amikor értelmes, művelt nők is az úgy nevezett „rossz fiúk”, vagyis a szélsőségesen agresszív, kegyetlen és önös férfiak iránt érdeklődnek, a vak rajongásig bele szeretnek ilyen férfiakba. Legyenek azok épp szabadlábon levő kíméletlen maffiózók, rablógyilkosok, vagy börtönben ülő sorozatgyilkosok is. Ahogyan asztrológiát és azon belül a karmák megnyilvánulásait ismerők már jól tudják ez a jelenség – az erőszakos férfihez való vonzódás – csupán az egyik véglete a nőknél a tűz karmának. Vagyis: mint minden karma esetében itt is arról van szó, hogy a jelenség gyökere az adott őserő és az adott alkímiai elem pozitív előfordulásával, pozitív változatával – tehát az egységben működni képes, egészséges formájával szembeni önkéntelen ellenérzés, viszolygás, undor, irtózás, félelem, gyűlölet stb. Ezeket a nőket nem egyszerűen nem érdeklik, és főként: szexuálisan nem vonzzák az egészségesen önérvényesítő, bátor, határozott férfiak. Ahogyan pl. a Rák karma irtózás a termékenységtől, az utódnemzéstől és foganástól, az utódgondozástól, az egészséges és harmonikus családi légkörtől. Ugyanígy pl. a Kos karma irtózás a spontán meghozandó döntést kívánó helyzetektől, a nagy bátorságot, tettrekészséget, keménységet, eltökéltséget, fájdalomtűrést kívánó helyzetektől, az erő és bátorságpróbáktól, a harci szituációktól. A konfrontációktól. Éppen ezért a Kos (és más Tűz) karmás személyek rendkívül érzékenyek minden számukra különbözőnek, ellentétesnek, és ezért konkurenciának érzékelt főként (de nem csak) maszkulin jelenséggel szemben. A női minőségek, ugye mind passzívak, vagyis „alárendelődőek”, odaadóak, elfogadóak (hogy ez pozitív-e az attól függ, hogy mivel szemben) – ezért azt gondolhatnánk, hogy kevésbé hatnak provokálóan egy Tűz karmás személyre, de ez nem feltétlenül igaz. A tűz karmás férfiak és nők között egyformán akad olyan, aki retteg attól, hogy női szerepbe kerüljön, vagyis passzív, odaadó, elfogadó tevékenységet kelljen, végezzen. Ezért durván reagál a másoktól jövő pozitív nőies minőségű megnyilvánulásokra is. Éppen ahogyan a tűz karmás férfiak flegmán leintik a női minőséghez tartozó érzékeny, empatikus, gondoskodó megnyilvánulásokat, leintik és lebecsülik a női nemi szerepeket, éppígy teszik ezt a tűz karmás nők is. Azért, mert éppúgy féltik a hamis „férfiasságukat”, zavaros magabiztosságukat, gerincesség helyetti gőgjüket, steril okosságukat, értelmes bátorság helyetti primitív erőszakosságukat. Lásd. a Gerle Éva féle Csak az olvassa blog szellemiségét, ahol macsó férfiakat megszégyenítően dorongolják le azokat a női társaikat, akik valami halovány pozitívumot is mernek tulajdonítani pl. a természetes női odaadási képességnek, így a tradicionális anya szerepnek is. Akik nem csak a kurvák odaadási képességét értékelik, vagyis azokat, akik számára a pozitív nőiség nem a betegesen önös és steril, tehát nem a mélyről jövő, primitív dicséretbezsebelési, becserkészési vágyból törekszenek legalább nőies külsőt fabrikálni maguknak. Pl. ezért is világosít fel minden útjába kerülő, a női odaadásban, szeretet- és áldozathozási képességben hívő személyt a csakazolvassa bandába tartozó Lelkes Villő öt diplomás, női trágárkodás propagáló, leszbikus jogásznő, hogy „a fasz nem az a tengely, ami mentén a nőt értelmezzük”. Vagy is a férfi az csupán egy „fasz”, ami a nő életében nagyon könnyen pótolható más hasonló formájú eszközökkel. Sőt. Ez és a pótlás csupán technikai fantázia kérdése. És a férfin túl még mennyi élvezet van – ezt meg Gerle Éva ajánlotta, hogy megmutatná nekem… Hát, el tudom képzelni. Ő azt állította, hogy ha nincs a nő mellett egy erős jellemű férfi (akit ugye nem lehet tetszés szerint elővenni a fiókból, programozni, irányítani, és ha épp nincs rá szükség: félre rakni) akkor a nő NEM LEHET MAGÁHOZ ŐSZINTE! Azt állította, ahogy most él, így végre őszinte lehet saját magához, mert pl. végre nem kell elszámolnia a pénzével senkinek – és én nyilvánvalóan ezt irigylem… Hát, mindenki aki a karmáját verklizheti azt hiszi, hogy az a mennyország, ő pedig Bika karmás, neki a pénz az istene…
Visszatérve ahhoz a jelenséghez, amikor a nők az agresszív férfiakat tartják vonzónak, ez csupán a másik véglete annak, amikor öntudat és akarat nélküli, lakáj-természetű igáslovakat, élvezetnyújtó robotgépeket és finom lelkű társalkodónőket akarnak belőlük faragni, persze ez utóbbit azért még lehetőleg férfias „csomagolásban”. Azt gondoljuk, hogy amíg ez utóbbi típusú női mentalitás az uralkodó a társadalomban, az nem is olyan nagy baj, mint a másik véglet. Pedig egyik sem jobb és nem is különb. Sőt, ez utóbbi még rejtettebb szélsőséges agressziót jelent. Éppen ezért ez még veszélyesebb, hiszen kiszámíthatatlan, hogy mikor és hogyan csap át a másik végletébe. Kideríthetetlen, hogy hol, milyen rejtett, szelídnek és jónak hazudott formában történik a kegyetlen elnyomás, manipulálás és szellemi, lelki kínzás és sorvasztás! Vagyis: arról van szó, hogy a gyámoltalan papucsférjeket választó, vagy faragó nők is éppúgy egy banditai gátlástalansággal és erőszakossággal megteremthető tejjel-mézzel folyó Kánaánban – és a másik féltől szintén gigászi szellemi energiák befektetése árán produkált úri kényeztetésben szeretnének élni. Drága lakást, drága ruhát, drága autót, drága utazásokat, úri szórakozásokat, de legalábbis mindenképpen kényelmes, konfrontáció-mentes életet szeretnének élni, amit pedig csak a természettel, a sorssal, és más emberekkel erőszakoskodva lehet előteremteni…

Ami pedig a férfiban való kételkedést illeti, érdemes számításba venned, hogy a Patkány évében születtél, így Ikrek karmával is rendelkezel. Sőt, elég pusztán tűz karmásnak lenni, hogy az ember mindig kételkedjen abban, hogy bármiben is másnak van igaza, vagy az a helyes, amit más javasol. És az, az igazság, hogy a mai szokások és általános elvárások rendkívüli nagy ego-kultuszt tartanak fent, így egy önérzeti karmás embernek a párkapcsolatában nagyon kevés esélye van feloldania a tüzes, tehát önérzeti karmáját, hiszen egészen mélyen belénk ivódott, hogy a hozzánk közelálló nem szabad őszinte kritikát alkalmazzon – mert az szinte mindig fájdalmas, ezt pedig, főként mi nők, nem tudjuk elfogadni a férfiaktól. (Tisztelet a kivételnek.) Így nem marad más lehetőség a tűz karmát feloldani, mint keményen belemenni a jelentkező konfliktusokba, amelyek a párkapcsolaton kívülről érnek minket. Egyébként is mindig azt szokta tanácsolni Szilárd is, hogy nem a partnerrel kell harcolni – tényleg nem – hanem a külvilággal. De ez nem azt jelenti, hogy a férfi ne legyen férfias és ne legyen határozott a szerelmi partnerével szemben. Pedig – ahogy Kincses Melinda is nagyon jól leírta – a nők, sajnos, nagyon várják a férfiaktól, hogy nőként viselkedve folyton csak szeretet áramoltassanak feléjük, kedveskedjenek nekik, finoman, odaadóan viszonyuljanak hozzájuk, mintegy tőlük várva a döntő kijelentéseket és az iránymutatásokat…
Egy nő nem teheti meg, hogy ő nem áramoltat szeretet. Sem az egész nő-társadalom nem mondhatja, hogy „kész elég, én tovább nem csinálom azt, ami a nőknek szokás, nem leszek odaadó, empatikus stb.” Mert az kész szellemi öngyilkosság. Kisiklás, sivár élet, és mérhetetlen sok boldogtalanság. A szomorú, hogy több generációnyi nő ebben nőtt fel – hogy a női szerepből, minőségből nekik elegük volt.
A saját tapasztalataim alapján, nekem erről a problémáról az a véleményem, hogy nem lehet jobban felelőssé tenni egyik, vagy másik nemet. Sok olyan nőt ismertem meg életem során, akik kicsinyes önzésből, hiúságból, hatalmi vágyból kegyetlenkedtek és igazságtalankodtak másokkal, miközben egyáltalán nem voltak elnyomottak, sőt, pont, hogy kényelmes élethelyzetekbe kerülvén követtek el gonoszságokat. A nehézségek az embert éberebben tartják, de legalábbis sokszor jobban megőrzik pl. az empátiaképességet. Számtalan esetet ismerünk és ismerhet bárki a saját környezetéből, amikor emberek nem tudják megbecsülni azt, amilyük van. Gondolok itt első sorban a javakra és az eszközökre – ezért is írta le az Szilárd a pénzhitelekkel kapcsolatosan, hogy az ember előbb el kell érjen bizonyos szellemi szintre, hogy anyagilag is gyarapodhasson, máskülönben óhatatlanul visszaél a javaival. Ezért van annyi boldogtalan és depressziós ember a modern, jóléti társadalmakban. És ezért voltam én elkényeztetett tiniként depressziós, míg most jóval szerényebb körülmények között, időnként lázadva ugyan a szűkösség ellen, de a depressziótól jó távol, egyre boldogabb, miközben talán idén nyáron volt az eddigi leghosszabb anyagi krízisünk, amit gyakorlatilag Gerle Évának köszönhetünk. És az érdekes az, hogy mindennek ellenére én egész életemben igen kevésszer éreztem magam ilyen jól a bőrömben, rég voltam én ilyen hosszú hónapokon keresztül kiegyensúlyozott (mert fegyelmezett!) és pozitív.
Végszóként mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy tűz karmát harccal kell oldani. A tudatosítást követően és persze az igazságért harcolva. Az ellenségképzeteket is csak valódi ellenségekkel való értelmes konfliktusokkal szerzett tapasztalatok által lehet feloldani. Amikor az ember tiszta fejjel beláthatja, hogy az, amitől az ellenség ellenség lett az ő benne is megvan, és a lényeg az, hogy belül, önmagunkon kell győzni.

Indira Viola

Forrás és előzmények: http://www.asztrologosz.hu/veszelyes-parkapcsolatok-vagy-karmaoldasi-lehetosegek-t814-10.html

Kategória: asztrológia, Gerle Éva, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás

Gerle Éva – “Nekem nagyon ütős jogi stratégiám lesz”

Miután szégyenfalat hozott létre, ahová a mi szövegeinket másolgatja be, illetve nekünk tulajdonított szövegeket a petíciókról, még ő beszél arról, hogy “nem értünk a szóból”… És nevetséges módon azzal menti magát, hogy neki “ütős jogi stratégiája” lesz “addig”… Meddig?
Victoria – február 24, 2014 21:37 szerint:

Sajnálom, hogy nem állnak ki melletted a barátaid. Végül is miért ne dönthetnél úgy, hogy megvívod ezt a harcot? Megértem, hogy nehéz lehet következetesen képviselni valamit ami annyira nem szokványos hozzáállás. Bon courage! Én szurkolok neked.

 • csak az olvassa – február 25, 2014 16:26 szerint:

  Köszönöm, az lesz. Akkor ennek kell lennie, ki vagyok én, hogy ne álljak bele? Erőlködjenek csak, uszuljanak, ha nem értenek a szóból, nekem ütős jogi stratégiám lesz addig. Itt vagyok egymagam, és ők ott ketten, és lesnek és jönnek. Én erre csak annyit mondok: ami bűncselekmény, annak következménye lesz.

Kategória: csak az olvassa, Gerle Éva | Címke: | 2 hozzászólás

Nem hiszel a szemednek! – “Ha Violetta úgy nézne ki” mint Gerle Éva… :DDD

Mivel szellemileg nem vehetik föl veled a versenyt, hát a külsődet fikázzák, ez az otromba, kisszerű emberek fegyvere, és általában egy nővel szemben hatásos is lehet. Pont te taglaltad többször is, mennyire sakkban tudja a Rendszer ezzel tartani a nőket…
Szerintem Voletta (szerk.: Violetta, a nagy ellenség :D)  összetett kézzel adhatna hálát a teremtőjének, ha úgy nézne ki, mint te.

(szerk.: a Rendszer alatt az Úristent kell érteni vagy kit? Kiket?)

Nem kezdek másik kommentbe, ezért itt mondom: szerintem is fontos, amit csinálsz, és nagyon ronda dolog a barátaidtól, családtagjaidtól, hogy hibáztatnak a kiállásodért.

Bár tudnék segíteni neked. Ha adódik valami, amiben tudok, csak dobj egy e-mailt vagy fb. üzit.

Kategória: csakazolvassa, Gerle Éva | Címke: | 1 hozzászólás

Gerle Éva a Magyarországot szexistázó, kocsmai videóban

Ebben a tipikusan baloldaliasan diverziós, magyarország-mocskoló videóban megszólal a bulldog is:
http://index.hu/video/2014/02/15/2014_0214_nok_politika/

 

Kategória: Gerle Éva | Címke: | Hozzászólás

Kozma Szilárd: Gerle Évát, a Kos és a hatványozott Bika karmája mellett a Skorpió is hajtja

 

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

   Mivel Gerle Évának, a Csakazolvassa c. blog szerzőjének, a Skorpióban áll a teljesen negatív Holdja, ami a nőknél a Nappal egyenrangú, sőt, van amikor annál fontosabb és erősebb, valamint a spirituális Világosság őserejét megtestesítő, ugyancsak teljesen negatív Uránusza, de a Skorpió közvetlen közelében áll annak az uralkodó bolygója: A Plútó is, agyértelmű, hogy Gerle Éva erős Skorpó-karmával is rendelkezik. Vagyis telve van bosszú-szomjjal, irigységgel, megbocsátási és elengedési képtelenséggel, mélységes és kiengesztelhetetlen ember- és Istenellenes agresszivitással, újjászületés, megújhodás elleni irritációval, ellenségességgel, ellenség-képzetekkel. Neki még a humora (jobban mondva, a kegyetlen cinizmusa is) a gyilkos ösztöneit, a vélt ellenségeinek a tönkretételi, bikás-eltaposási vágyainak a kielégítését szolgálja.

   A Skorpió – Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy teljesen negatívan fényszögelt Skorpió – Nappal rendelkező személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi, baleseti, sérülési és fertőződési hajalmai, jellegzetes sors-kríziseinek az igazi, spirituális okai.

 

A Skorpió csillagkép, az emberben megjelent abszolút szellemnek, az anyagi lét kábulatából való felébredésének (megvilágosodásának) és az abszolút léthez való visszacsatolódási vágya megszületésének és megerősödésének az egyetemes mozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását: a feltámadás mozzanatát) testesíti meg.

Ezért, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő személyi sorsproblémák is, vagyis a Skorpióra jellemző” betegségek és balesetek – általában és lényegében – az embernek a (spirituális) szellemi – lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnak és mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélődéséhez kapcsolódnak. Ezzel együtt, a skorpió- problémák, az elemi és a végső lét-okoknak (a teremtés rendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok – okozati összefüggéseknek) és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítésére valótörekvésekhez kapcsolódnak. Még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagi és a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek – tévképzeteknek a leleplezéséhez kapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhez kapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódó téveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetőségben való kételkedéshez, sőt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak az elutasításához, vagy ennek szöges ellentéteként: a megváltáshoz vezető mentalitás-változtatási igényekkel szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsőséges esetekben: dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak.

Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkező személynek, a skorpiói leleplező és ön-leleplező (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követő önjavító), tisztító és öntisztító magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelen elutasításhoz és a változás – változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű elhárításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz, önkéntelen irritációhoz, elutasításhoz, haraghoz, nehezteléshez, gyűlölethez és dühöngéshez is kapcsolódnak.

A Skorpiói őselv és létmozzanat ugyanis, a teremtés sokszínűségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínűség és az érzéki élvezeti lehetőségszerzés kábulatába zuhant és annak a fogságába került Abszolút Szellemnek az anyagi lét határállapotából – határhelyzetéből való kiszabadulásának (megfordulásának), valamint az anyagi – természeti tapasztalás segítségével történő karma-oldásnak és kiegyenlítődésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: az anyagi nulla pontnak az elérését és a nullapontról történő megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát.

 

Másrészt, mivel a Skorpió a spirituális kiegyenlítődés problémáját is magában hordja, a skorpió – lelki problémák és testi betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e sajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységű átéléséhez (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban).

A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül, jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás) értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás) az eredménye ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartási ambíciónak), ezek úgymond a fiziológiai következményei.

A Skorpió és az elengedés – elbocsátás, a neheztelésektől, a haragtól és a nyílt, vagy rejtett gyűlölettől való megszabadulás  titka ugyanis az, hogy csak, és csakis azt lehet, azt tudjuk igazából elengedni, elbocsátani és megbocsátani, amit jól megfogtunk: amit jól felfogtunk, amit jól, tehát teljes egészében és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések (nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi- szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, spirituális kielégülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) állapot elérése és, az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban is) való átélése az egységesülési élmények spirituális emlékezés szintű rögzítése. A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak a fiziológiai következményei.

Ezért amennyiben egy Skorpió-karmás személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit az öntudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelő VIII. házban lélektani diszharmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelző karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok), vagy erősen negatívan fényszögelt bolygók is kerülnek, – amilyenek például a Hold, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó- a szülött a depressziós és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is) eljuthat. Ugyanis, nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpió típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélező, tüzes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes kiegyenlítődési szenvedély is. Ráadásul a Skorpióra, alapminősége az egyetemes elemi felosztás szerint a Víz-minőség (erős lelki magnetizmus és ugyanilyen erős érzékenység) jellemző, de mivel a Mars kiemelten tűz-bolygó, ez az állapot, már eleve feszült állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szerint elsődleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelműen Víz-jellegű: a Víz és a Tűz őselemek egymás áthatásából létrejövő alkímiai tinktúra minősége jellemzi a Plútó természetét.

Ezért a Skorpió spirituális erőterében két egymásnak igen ellentmondó, egymást kizáró  alkímiai “természet” uralkodik, nevezetesen a Tűz és a Víz elemek természetei, amelyeknek, ha nem sikerű egy személy szellemi és lelki, de nem utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíteni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására tőrnek, aminek a következtében a ténylegesen(!) fel nem ébredt Skorpió-személy, mikor a sajátosan értelmezett igazság-szenvedélyének a „meg nem értett” foglya, mikor a teljes relativitás szellemében csapongó érzelmeinek és érzéki vágyainak. Természetesen, e belső, mentális és pszichikus gyökerű ellentmondásnak előbb-utóbb jelentkeznek az élet minden területét megmérgező, de különösen a szexuális és a szerelmi párkapcsolatok kibontakozását megnehezítő és azokat tönkretevő problémái, krízisei.

Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs (gyógyulási) képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a depressziós állapotok intenzív átélésére való hajlama, halál-vágyig elmenő kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgező italok, ételek fogyasztásában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondolatok latolgatásáig is elviszik.

De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a sorsképletben a Lilith, vagy a Sárkányfarok található a Skorpióban, vagy a Skorpió jegyében álló bolygók többségben diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illető bolygók által megtestesített teremtő ősprincípiumok a személy karakterében feszültség-okozó érzelmi és gondolkozási zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint ellenőrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. Ennek következtében a szülött hajlamos lesz a hormonális önmérgezésre, és ez által elsősorban a nemi szervek és a szaporodási szervek betegségére, rákosodására, vagy más módon történő (pl. baleset általi) károsodására, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek gyakori gyulladására, fertőzésére és más jellegű funkcionális zavaraira. Így például a végbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az elengedési és lemondási képtelenségből eredő székrekedésre, végbélpanaszokra, aranyérre, prosztata-rendellenességre, nők esetében a szüléssel kapcsolatos gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertőző nemi betegségekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az ő spirituális, mentális és érzelmi életének a tisztázatlanságában és feszültségeiben keresendők és gyökeres, általában gondolkozásbeli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek a betegségi állapotainak a meghaladására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefészek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét célzó) műtétek is. De hiába, az esetleg jól sikerült műtétek is, mert a teljes gyógyulás csakis akkor következik be, ha az illető szervvel, vagy testrésszel kapcsolatos pozitív lelki viselkedést a magáévá és állandóvá teszi az egész világ- és életszemléletében.

A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak ellenére, hogy a Mérlegre is jellemzőek és mivel az orr is a Skorpióhoz tartozik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az orrhurut is jellemző Skorpió-betegség, ész azt jelzi, hogy az illető (beteg) személy – vagy kiskorúak esetén, azok édesanyja! – nem képes, vagy tudatosan nem hajlandó mélyen „beszagolni” a zavaros és vele születetten negatív mentalitású (negatív képzetekkel és érzelmekkel telt) tudattalan lelki világába.

A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jellegű Karmával rendelkező személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettőre: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtőző, az ott sejtett egységnek  megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egyesülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégítésében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében alegszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyűlölködő érzelmeklegszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkelés körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes, aminek elsősorban ő szenvedi kárát, mivel ezeknek az ellenséges és romboló-megsemmisítő képzetek által indukált mentális és érzelmi állapotai „parancsára”, az ő hormonrendszere, a természeti Skorpió-állat, sőt: a mérges kígyók szervezete által termelt mérgekhez hasonlóan erős hormonális mérgeket termel, amelyek első sorban azokat a szerveit támadják meg, amelyek éppen az általa intenzíven átélt mentalitással állnak analogikus kapcsolatban. (Nem véletlenül áll a Skorpió konstellációja analogikus kapcsolatban a Kínai asztrológia Kígyó évével. Mindkettő ugyanazt a gyökeres kicserélődési, megváltozási szükség, illetve a változással – megváltódással szembeni ellenkezés lelki motívumát hordja magában.)

A Skorpió karmával született személyek negatív töltetű mentális és asztrális késztetései negatív pszichés energiákká fejlődvén, kiváltják a szervezet mirigyrendszeréből a megfelelő mérgek kiválasztását és a Skorpió-ember szerveinek az elárasztását, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skorpió karmával rendelkező ember szervezetében, hanem a környezetében élő, betegápoló szerepekbe kényszerült családtagok életében is. És, természetesen a környezetében élők közül a leginkább azok szenvednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi kapcsolatban élnek vele, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelműen) vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is el fog menni – tudatosan, vagy önkéntelenül- azért, hogy az élete eme nagy

misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konfliktusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem veszik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják öt fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmű szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerűsítését és vallásosítását célú tűző erkölcs és családszakértőkkel, erkölcscsőszökkel, hanem szerelmi és szexuális partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar.

De a Skorpió nem az egyszerű uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a partnerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan egyesülhessen vele, valahányszor ő akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor félelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc okozója. Addig viszont, amíg a Skorpió – ember felébred és megtanulja, hogy az, ami számára a legfontosabb, vagyis a végső metafizikai igazságok megismerésével járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetőségének az elérése, nem mindig a külső körülményeken és mások (a partnerek) megértő viszonyulásán múlik, hanem saját lelki-szellemi hozzáállásán is.

De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor betegessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalakulás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális programját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvilágot, a külső körülményeket és természetesen a körülötte élő embereket és leginkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett.

A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi betegségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkező gyakori vizelési inger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.).

Sok Skorpió szülött van, akinek azt a hibabelátási és mentalitásváltoztatási képességet, aminek a segítségével a betegségeiből kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai után sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved, még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedő, kórházlakó, szelíd nagymamává,  nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkező személy viszont amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafizikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörülményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a teljesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és életeseményeit tudatosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult…) ember megtestesítője.

 

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:

 

www.aldottelet.com

www.asztrologosz.com

www.kozmaszilard.com

www.kozmaszilard.hu   c. honlapjainkon, honlapjaimon.

 

http://www.thesecret.hu/blogok/kozma-szilard/rettenetes-skorpio-karmaval-szueletett-szemelyek-veszes-imaginacioja-feloldasi-

 

A cikket írta és létrehozta: Kozma Szilárd, (2014-05-21)

Kategória: Gerle Éva, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , | Hozzászólás

Kozma Szilárd: Asztrológiai, metafizikai, spirituális videóim linkjei (you tube)

Kozma Szilárd: A Youtube-ra feltöltött, pozitív sorsváltoztatási lehetőségeket előidézni képe,

tehát mágikus erejű, karma-oldási lehetőségekről szóló karma-asztrológiai előadások

videó-filmjeimnek a link-listája

Kedves Barátaim!

Ha nem is profi szintű, minőségi felvételeken, sőt: néhol még a mindennapi élet spontaneitásával is jelentkező „élő”, tehát többek között, a részemről történő kiszólásokkal, vagy a gyermekeink felől jövő beszólásokkal is színezett, ténylegesen amatőr videó- filmeken elkészítettem a tizenkét, sőt: a tizenhárom(!) asztrológiai konstellációnak a hétköznapi történések és események szintjén követhető, tárgyi és gyakorlati valóságtól az érzelmi – energetikai és a pszichológiai – mentális folyamatokon keresztül, az Isteni – spirituális mélységekig hatoló értelmezését.

http://www.youtube.com/watch?v=WsRRScwAY-0&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=5ykAP6X2n2Q&feature=youtu.be

Ezek, a életsorsok ok-okozati összefüggéseit fürkésző gyakorlati és metafizikai konstelláció-értelmezések tehát messzemenően eltérnek azoktól a közismert értelmezésektől, amihez a minőség-igények és valóság-igény nélküli információ-fogyasztó tömeg-ízlést és tömeg-elvárást kiszolgáló állami- és kereskedelmi médiák hozza szoktatták az embereket. A 21 éves spirituális asztrológiai, és 19 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az emberiség azért süllyedt oda, hogy ma a legsterilebb körülmények között előállított, de eleve szennyezett (pl. génkezelt) alapanyagokból készített táplálékot fogyaszt és a csodálatos orvostudományi vívmányok ellenére betegebb mint bármikor is a történelemben, és azért nem hajlandó felébredni és készül teljesen elpusztítani a természeti környezetét, mert az asztrológusok hiteltelenítették a tudományukat az által, hogy homlokegyenest az ellenkezőjére használták, mint amire az való: jósoltak és sajnos még jósolnak vele.

Hogy mire is lenne való igazából a jóslás sátáni fertőjétől megszabadított asztrológia, és hogyan menthetné meg az egyes személyeket és ezzel együtt emberiséget saját lelki és szellemi nyomorától, illetve a fölösleges szenvedésektől és a lelki és a fizikai nyomortól, hogy miként menthetné meg ez által a föld élő világát a teljes elszennyeződéstől és a további pusztulástól, rájöhetsz, ha megnézed, bocsánat, meghallgatod az általam, nagy – nagy felelősséggel elkészített videofelvételeket:

Az Asztrológia Istenigazából videóinak a youtube-ra felöltött régi (fel nem újitot) listája:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL14714698F5FD9B71

 

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából – megváltó asztrológiai videosorozat:

 

Még mindig bevezető – nulladik részek J – www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE

 1. rész:

http://www.youtube.com/watch?v=APir5oM0ev0

 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

Horoszkópunk elemei:

http://www.youtube.com/watch?v=RE8qvxLHpJA&feature=youtu.be

1, A Kos

http://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

 

2. A Bika

Első felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=4e4vmyKZ6tI

Második felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=QvvKESUkTeA

 

3. Az Ikrek 1.

http://www.youtube.com/watch?v=YvsTJ6hvrjE

Az Ikrek (2) és az Árnyék-Én

http://www.youtube.com/watch?v=X3j7XeeI1Jg

 

Tágabban az Ikrek (3) és az árnyék-én problémájáról, avagy,

esetünkben: Jancsika és János Vitéz fondorlatos furmányosságáról:

A. https://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

B. http://www.youtube.com/watch?v=cWHo0IJat_M&feature=youtu.be

 

4. A Rák 1

http://www.youtube.com/watch?v=TbRWpdPNbz4

A Rák 2

http://www.youtube.com/watch?v=VXHVxrxYwHE

 

5 Az Oroszlán:

http://www.youtube.com/watch?v=1wEP5LB5RoA

 

 

 

6 A Szűz első része_

http://www.youtube.com/watch?v=AgHBmR9KHSY

 

A Szűz és a Bolond:

http://www.youtube.com/watch?v=W5ePuO-hMmU

 

 

A Szűz, a rendeltetés és a rend_

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRZrdWg1DOs&feature=youtu.be

 

7. A Mérleg és a szerelmi-szexuális- élettársi és házastársi problémák

Karmikus életköre:

 

A Mérleg 1

http://www.youtube.com/watch?v=KsxotwWVYh4

 

 

A Mérleg II.

http://www.youtube.com/watch?v=hprTViD3Vnk

 

 

Mérleg 3. rész

http://www.youtube.com/watch?v=pi3dq8bVc7U

 

 

8. A Skorpió 1

http://www.youtube.com/watch?v=V3u9hbjlqH4

A Skorpió 2

http://www.youtube.com/watch?v=ap2-2_gNNrY

 

Skorpió 3

http://www.youtube.com/watch?v=x6Egn_8iZ3U

 

Kozma Szilárd előadása az isteni részecske felfedezéséről:

http://www.youtube.com/watch?v=GrnbOhCHZnI

 

9. A Nyilas (Kozma Szilárd vendégei: Dénes Mária, Joó Violetta)

http://www.youtube.com/watch?v=xiV5MMTt6Bo

 

1O. A Bak 1.

http://www.youtube.com/watch?v=NMf1i4xExNM&list=PL14714698F5FD9B71

A Bak 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

11. a Vízöntő

http://www.youtube.com/watch?v=PlA2D5R9uzs

 

12. A Halak1

http://www.youtube.com/watch?v=ZSpnFCmtREo

A Halak2

http://www.youtube.com/watch?v=8XNnVg0_uYs

A Halak 3

http://www.youtube.com/watch?v=mpzoTdQhkl4

A Halak 4

http://www.youtube.com/watch?v=3UWRuVytF5Q

 

A Halak 5

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=4cKonbeJ600

c) A Halak karma feloldási lehetőségei és a TM.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MekChGfjYV4

 

d)   b) A megváltás ellenes (Az antikrisztusi) magatartás és annak a végzetes következményei,

Vagy a rendeltetés ellenes „Júdási” gondolkodás ismérvei:

http://www.youtube.com/watch?v=b3U5InMSS9A

F) A Meditáció:

http://www.youtube.com/watch?v=ur8cmXaeaOw&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=byTMv3I6tes

 

 

13. A tizenharmadik konstellációnak: A Boldog Bolondnak az értelmezései:

Bolond_1

 

http://www.youtube.com/watch?v=dDl4m1doRzE&feature=youtu.be

 

 

Bolond_2

http://www.youtube.com/watch?v=N26s4XRnOoU&feature=youtu.be

 

Bolond 3

 

http://www.youtube.com/watch?v=3Z_n7APBaM8

 

 

Bolond4 (A Lilith, a Bolond és a Mikulás):

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=ohhiIIaeeEY&feature=youtu.be

 

B. http://www.youtube.com/watch?v=6AfVklt03Tg&feature=youtu.be

 

 

III… Harmadik rész (Szakmai felvételek: )

 

           A horoszkópházak értelmezése:

 

I. rész, az egyes és a kettős ház:   http://www.youtube.com/watch?v=vFDp1hu9w4U

 

II. rész, a hármas és a négyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=bBS1U5IwUyM&feature=youtu.be

 

III. rész, az ötös és a hatos ház. http://www.youtube.com/watch?v=lCY_fv6dD_s&feature=youtu.be

 

IV. rész, a hetes és a nyolcas ház http://www.youtube.com/watch?v=W4ZSajnesLU&feature=youtu.be

 

V. rész, a kilences ház: http://www.youtube.com/watch?v=8U2XGsvUuWE&feature=youtu.be

 

VI rész, a tízes h. ház: http://www.youtube.com/watch?v=r8NXCH0iknA

kiegészítés a tízes házhoz: http://www.youtube.com/watch?v=5lFm0cK2rgM

 

VII. rész: a tizenegyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=841pk0yarAo&feature=youtu.be

 

VIII. rész a tizenkettős ház:

 

 

III. Fejezet: Violával közösen készített előadások a párkapcsolatról, családról,

a nevelés és a pedagógia különbségéről és a… karakter-gyilkosságról J

 

1) http://www.facebook.com/violetta.joo/posts/312924915475472

 

 

2) http://www.youtube.com/watch?v=znMCZl1GjT0

 

 

3) http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

 

 

IV. fejezet:

 

Általános és hétköznapi metafizikai kérdések értelmezése az asztrológiával:

Miért nem lehet soha a világnak és az emberiségnek sem vége?

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=LTJ7SwWSTjc

 

B. Nevelés és pedagógia: Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 1.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

A liberális nevelés önellentmondásai és buktatói:

1 http://www.youtube.com/watch?v=8FqSn7taGDY&feature=youtu.be

2 http://www.youtube.com/watch?v=-kcVJ6ElMGk&feature=youtu.be

3. http://www.youtube.com/watch?v=vDAQEVPb4yc&feature=youtu.be

4. http://www.youtube.com/watch?v=Ujfgztb0tM4&feature=youtu.be

 

 

 

 

Miért lettem asztrológus és milyen hazugságoktól félek előadóként?

 

http://www.youtube.com/watch?v=8M9cbeEvpPE&feature=youtu.be

 

Előadói félelmeim: http://www.youtube.com/watch?v=oDxCbdV9LEs

 

 

 

V. Ötödik fejezet: Az Egyetemes Törvények.

 

 

Bevezető 1 – http://www.youtube.com/watch?v=XjSMaQ_jhOo

 

Bevezető 2 – http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

1. Az első törvény – http://www.youtube.com/watch?v=z8EhAE_B3dM

 

4. A negyedik (4) Törvény: a Nemek és a Szerelem törvénye:

 

http://www.youtube.com/watch?v=u-f7zdkYxLQ&feature=youtu.be

 

 

5. Az ötödik törvény: A Fokozódás és a Polaritás törvénye:

 

Első rész: http://www.youtube.com/watch?v=Lwhw4787jNE

 

 

7. A hetedik egyetemes törvény: Az ok és az okozat, vagyis a Karma törvénye:

 

- http://www.youtube.com/watch?v=k61InG_dfcQ

 

A hetedik (Karma) törvényhez tartozó, anyai ági örökletes karma-programokról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ypeckp-RzoY

 

http://www.youtube.com/watch?v=w4UgFwqyqRg

 

http://www.youtube.com/watch?v=q1L4_8klLag

 

9) A kilencedik törvény: A szeretet és a titoktalanság törvénye

 

1O. A tizedik törvény – http://www.youtube.com/watch?v=Z_PQ130gXwI

 

1O – B TÍZEDIK EGYETMES TÖRVÉNY (A MEGVÁLTÁS T-e.)

 

. B -a) A Megváltás és a Boldogság Törvénye I.

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ARKIG5cqKM

 

B – b) A Megváltás és a Boldogság Törvénye II.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ysWNyDzohUE

 

 

 

VI. Hatodik fejezet:

 

Az általam felfedezett anyai ági női felmenőktől – ősöktől

Örökölt Karma-programok, röviden: anyai ági örökletes karma-programok:

 

Örökletes karma programok negyedik része.

Sors- Isten- és Megváltás ellenes programok, valamint az árnyék-én programja:

 

http://www.youtube.com/watch?v=LoX7ZcCTsyw

 

http://www.youtube.com/watch?v=4XsJbNyW5RQ

http://www.youtube.com/watch?v=NPyvMcF5o8Y

 

 

A Bolygók jelentése:

 

1 – http://www.youtube.com/watch?v=EzO-NALddAg

 

2 – http://www.youtube.com/watch?v=i3hVwhbIYU8

 

3- http://www.youtube.com/watch?v=zdQ0D1-2mZ0

 

 

VII. Fejezet:

 

Az általunk ellenségnek képzelt, testi és lelki-fájdalom, a balesetnek képzelt vész-jelző esemény, és a félelem szakrálisan fontos metafizikai funkciójáról:

 

1      http://www.youtube.com/watch?v=u4aiEnMRSZY&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=Xu-WE8vci7M&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=oACX7KgOjxA&feature=youtu.be

 

 

 

I X. Fejezet:

 

Erőss Zsolt hiábavaló, korai halálának az életért és a családért való felelősség fontosságára

erősen figyelmeztető negatív példája.

Avagy a fájdalom üzeneteinek – jelzéseinek az ignorálása következményeiről, vagyis: többek között, Erőss Zsolt halálának az igazi okairól és a metafizikai tanulságairól:

 

http://www.youtube.com/watch?v=RFOUho2v0kQ

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmI24qSitMI

 

http://www.youtube.com/watch?v=8GZo6A5wBO4&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=epH-1Ro4KcE

 

 

 

X. Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=x1WxyeV-d4s

Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 2. rész

http://www.youtube.com/watch?v=Zv7WQgxLm6M

 

XI. Fejlődés, Szabadság, Felelősség – Relativitás, Liberalizmus, Anarchia, katasztrófa. Uránusz és Szaturnusz

http://www.youtube.com/watch?v=UCv_b4RiISo

. Az árnyék-éneknek a reinkarnációról szóló megható meséiről:

http://www.youtube.com/watch?v=hrJRqPJkpx0&feature=em-upload_owner#action=share

 

Az édesapa I. https://www.youtube.com/watch?v=3kJHAURZ8To

Az édesapa II.  http://www.youtube.com/watch?v=XC3Zdi0Z0VY

Az édesapa III. https://www.youtube.com/watch?v=ZKjUHK5I-n8

6O szülinap az iskola előtt http://www.youtube.com/watch?v=Ck1Zl8PhRaw&feature=youtu

Karácsony 2O13

http://www.youtube.com/watch?v=v_A1qDVoabA

 

XIII. A minden szintű hamisításokról általában

 

I rész: A Mágikus Naplóírás:https://www.youtube.com/watch?v=AhvBy3N … e=youtu.be

 

2.   A világi hamisítások: http://www.youtube.com/watch?v=XJuM7kMRRcs

.

 

 

 

 

XIV. fejezet

 

A több alkalommal is egyes szélhámosok által megtámadt becsületes és tisztességes szellemi munkás-mivoltom, valamint a jó szakemberi hírnevem megőrzése érdekében folytatott, tűz(és levegő-) krama- oldási harcok metafizikai értelmezései.

 

Mivel az asztrológia által és annak segítségével felfedeztem a civilizációban könnyen megvalósítható boldog és egészséges életrend megvalósítási lehetőségét, amit hirdetek, az eszmei ellenfeleim és az irigy ellenségeim azt a helyzetet kihasználva, hogy nagyon sok asztrológus szélhámoskodik az által, hogy jósol, vagy misztikus fantazmagóriákat árul, komoly, kauzális sorselemzések és karma-feltárások helyett, azzal állnak elő folyton, hogy mivel asztrológus vagyok, ez alapból azt is jelenti, hogy szélhámos is vagyok. És ezzel a hamis váddal, az elején mindig előnyt kovácsolnak maguknak és, amíg be nem bizonyítom, hogy ők nálam nagyobb szélhámosok és a legtöbb esetben még ingyenélők is (élősködők), az enyhe és áttételes tűz-karmám, valamint a levegő karmám miatt is, elég sokat kell harcolnom a jó hírnevem megőrzése érdekében. Ezen harcaim (Tűz- és levegő-karma oldásaim) természetéről, asztrológiai és metafizikai hátteréről, több felvételt is kényszerültem, és kényszerültünk Violával készíteni.

 

1. Elsőnek egy pikáns felvétel is, a kígyó évében született személyiség szellemében:

 

http://www.youtube.com/watch?v=vm4bElrkL4U</A

 

2. És ugyancsak Pulit mint negatív példát használva, a feltámadásról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=hpCmOGZaMZw&feature=youtu.be

 

Iskolai (gyermeki) és munkahelyi, vagy közéleti Mobingolásoknak (Kizárás, kirekesztés, kikészítés, tönkre tevés, megsemmisítés) a semlegesítése érdekében történő leleplezései:

1. Szülői gondok az iskolából II-A: http://www.youtube.com/watch?v=VidWOmsX3Dg&feature=youtu.be

2. Szülői gondok az iskolából II – B: http://www.youtube.com/watch?v=vDoDL7DGy9A&feature=youtu.be

 

XIII. Gerle Éva feminista internetes terminátornak az én, és a Viola mobingolási a tervének a kivitelezési törekvései által ihletett felvételek:

Rendeltetés, rendeltetés-tudat és a sorsbeváltás lehetőségei – nehézségei:

0. http://www.youtube.com/watch?v=LwR_nPWBz6c

1. http://www.youtube.com/watch?v=owC3y6iBI1w

2. http://www.youtube.com/watch?v=Ra8svaTS0TE

3. http://www.youtube.com/watch?v=VXRRbBDDZjA

4. http://www.youtube.com/watch?v=7wjNox-JlM0

5. Érzelmes tangó Gerle Évával:

http://www.youtube.com/watch?v=KMgI6C1WbgA

6 Felhívás az Erdélyi lapszerkesztőkhöz:

http://www.youtube.com/watch?v=eL3oMC7fJrw&feature=youtu.be

7. A legmagasabb beavatás:

http://www.youtube.com/watch?v=PEa1UiID2xY&feature=youtu.be

8. Gerle és az anyai ágról jövő örökletes programok jellege:

https://www.youtube.com/watch?v=43iZH8UxwGw

9. Medárdának a Gerle Évához intézett kérdései:

https://www.youtube.com/watch?v=V5k1r_0SvfU&feature=youtu.be

1O. Rendeltetés I.

https://www.youtube.com/watch?v=G8AXeQz7LI4&google_comment_id=z12ftjaawlnec5w1e22yihaaxmyiwxpoj04&google_view_type#gpluscomments

 

11. Rendeltetés II.

https://www.youtube.com/watch?v=bG4khvmTnTQ&feature=em-upload_owner#action=share

 

Nem tudom, hogy Tarján Tamás, a kolozsvári barátomhoz hasonlóan – Aki büszkén mutogatta az ügyészségről szerzett, felesége részéről elszenvedett kétszeri bántalmazotti dokumentumait – mennyire volt, vagy mennyire maradt esetleg még ma is büszke arra, hogy az élettársától “könnyű testi sértéssel” járó “tisztességre való nevelésben” részesült? Annyi szent, hogy egy olyan, a dolgokat a törvényes medrükbe terelő szájba-veréstől, amilyenre én céloztam, még senkinek nem lett még csak “könnyű testi sérülése sem”. Ahhoz viszont, hogy egy nő könnyű testi sérülést produkáljon egy férfinak, ahhoz minimum egy erősen hegyes, régi – régi módi villát kell erősen – tehát elég nagy gyűlölettel – a markába szorítania és azzal még nagyobb gyűlölettel és abszolút váratlanul az illető férfi arcába, kezébe, vagy hasába, esetleg nemi szervébe (Mivelhogy az ilyen elkényeztetett Dmina Drakulák azt a szervünket gyűlölik a leginkább! – döfnie. De lehetőleg inkább előzőleg jól kihegyezett és kiélezett konyhakést feltételezve, hogy Vadászkéssel nem szktak mindig járni. Ha viszont nem a klasszikusan rendelkezésre álló, evő-eszközöknek a bűnözésre alkalmas darabját ragadják meg úgy, ahogyan arról már gyermekkoruktól álmodnak Freud szerint, akkor egy korábban már padlóhoz vágott porcelán, vagy üvegtányér, esetleg pohár, vagy boros- sörös üveg szükséges. És persze, az is, hogy a férfi, ha nem is teljesen háttal, de lehetőleg legyen jól oldalra fordulva és eszébe ne jusson, hogy az angyali arája mire készül.
Ez tehát aközött, amit én csak amolyan pszicolüógiai terápiás megfontolásra alkalmas, jótanácsként javasoltam Gerle Évának, és aközött, amit a Geri Cicus máris, ki tudja, hányadik alkalaommal, elkövetett? És ki tudja, még mi mindenről nem számolt be a bolgján, hogyha kiderült, hogy az “egyetlen bántalmazóját” is tulajdonképpen ő bántalmazta. És hogy milyen válogatott sértésekben részesítette Tarján Tamást, amikor “édes-kettesben lehettek” és nem kellett cenzúráznia magát, ebben a kontextusban, bátran és logikusan ki lehet következtetni abból, a sátáni rágalmakból amiket ő nőiessége rám hordott. (Ez egy állat és biztos, hogy rosszul is dug, már impotens, stb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozma Szilárd: A Yutube-ra feltöltött, pozitív sorsváltoztatási lehetőségeket előidézni képe,

tehát mágikus erejű, karma-oldási lehetőségekről szóló karma-asztrológiai előadások

videó-filmjeimnek a link-listája

Kedves Barátaim!

Ha nem is profi szintű, minőségi felvételeken, sőt: néhol még a mindennapi élet spontaneitásával is jelentkező „élő”, tehát többek között, a részemről történő kiszólásokkal, vagy a gyermekeink felől jövő beszólásokkal is színezett, ténylegesen amatőr videó- filmeken elkészítettem a tizenkét, sőt: a tizenhárom(!) asztrológiai konstellációnak a hétköznapi történések és események szintjén követhető, tárgyi és gyakorlati valóságtól az érzelmi – energetikai és a pszichológiai – mentális folyamatokon keresztül, az Isteni – spirituális mélységekig hatoló értelmezését.

http://www.youtube.com/watch?v=WsRRScwAY-0&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=5ykAP6X2n2Q&feature=youtu.be

Ezek, a életsorsok ok-okozati összefüggéseit fürkésző gyakorlati és metafizikai konstelláció-értelmezések tehát messzemenően eltérnek azoktól a közismert értelmezésektől, amihez a minőség-igények és valóság-igény nélküli információ-fogyasztó tömeg-ízlést és tömeg-elvárást kiszolgáló állami- és kereskedelmi médiák hozza szoktatták az embereket. A 21 éves spirituális asztrológiai, és 19 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az emberiség azért süllyedt oda, hogy ma a legsterilebb körülmények között előállított, de eleve szennyezett (pl. génkezelt) alapanyagokból készített táplálékot fogyaszt és a csodálatos orvostudományi vívmányok ellenére betegebb mint bármikor is a történelemben, és azért nem hajlandó felébredni és készül teljesen elpusztítani a természeti környezetét, mert az asztrológusok hiteltelenítették a tudományukat az által, hogy homlokegyenest az ellenkezőjére használták, mint amire az való: jósoltak és sajnos még jósolnak vele.

Hogy mire is lenne való igazából a jóslás sátáni fertőjétől megszabadított asztrológia, és hogyan menthetné meg az egyes személyeket és ezzel együtt emberiséget saját lelki és szellemi nyomorától, illetve a fölösleges szenvedésektől és a lelki és a fizikai nyomortól, hogy miként menthetné meg ez által a föld élő világát a teljes elszennyeződéstől és a további pusztulástól, rájöhetsz, ha megnézed, bocsánat, meghallgatod az általam, nagy – nagy felelősséggel elkészített videofelvételeket:

Az Asztrológia Istenigazából videóinak a youtube-ra felöltött régi (fel nem újitot) listája:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL14714698F5FD9B71

 

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából – megváltó asztrológiai videosorozat:

 

Még mindig bevezető – nulladik részek J – www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE

 1. rész:

http://www.youtube.com/watch?v=APir5oM0ev0

 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

Horoszkópunk elemei:

http://www.youtube.com/watch?v=RE8qvxLHpJA&feature=youtu.be

1, A Kos

http://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

 

2. A Bika

Első felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=4e4vmyKZ6tI

Második felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=QvvKESUkTeA

 

3. Az Ikrek 1.

http://www.youtube.com/watch?v=YvsTJ6hvrjE

Az Ikrek (2) és az Árnyék-Én

http://www.youtube.com/watch?v=X3j7XeeI1Jg

 

Tágabban az Ikrek (3) és az árnyék-én problémájáról, avagy,

esetünkben: Jancsika és János Vitéz fondorlatos furmányosságáról:

A. https://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

B. http://www.youtube.com/watch?v=cWHo0IJat_M&feature=youtu.be

 

4. A Rák 1

http://www.youtube.com/watch?v=TbRWpdPNbz4

A Rák 2

http://www.youtube.com/watch?v=VXHVxrxYwHE

 

5 Az Oroszlán:

http://www.youtube.com/watch?v=1wEP5LB5RoA

 

 

 

6 A Szűz első része_

http://www.youtube.com/watch?v=AgHBmR9KHSY

 

A Szűz és a Bolond:

http://www.youtube.com/watch?v=W5ePuO-hMmU

 

 

A Szűz, a rendeltetés és a rend_

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRZrdWg1DOs&feature=youtu.be

 

7. A Mérleg és a szerelmi-szexuális- élettársi és házastársi problémák

Karmikus életköre:

 

A Mérleg 1

http://www.youtube.com/watch?v=KsxotwWVYh4

 

 

A Mérleg II.

http://www.youtube.com/watch?v=hprTViD3Vnk

 

 

Mérleg 3. rész

http://www.youtube.com/watch?v=pi3dq8bVc7U

 

 

8. A Skorpió 1

http://www.youtube.com/watch?v=V3u9hbjlqH4

A Skorpió 2

http://www.youtube.com/watch?v=ap2-2_gNNrY

 

Skorpió 3

http://www.youtube.com/watch?v=x6Egn_8iZ3U

 

Kozma Szilárd előadása az isteni részecske felfedezéséről:

http://www.youtube.com/watch?v=GrnbOhCHZnI

 

9. A Nyilas (Kozma Szilárd vendégei: Dénes Mária, Joó Violetta)

http://www.youtube.com/watch?v=xiV5MMTt6Bo

 

1O. A Bak 1.

http://www.youtube.com/watch?v=NMf1i4xExNM&list=PL14714698F5FD9B71

A Bak 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

11. a Vízöntő

http://www.youtube.com/watch?v=PlA2D5R9uzs

 

12. A Halak1

http://www.youtube.com/watch?v=ZSpnFCmtREo

A Halak2

http://www.youtube.com/watch?v=8XNnVg0_uYs

A Halak 3

http://www.youtube.com/watch?v=mpzoTdQhkl4

A Halak 4

http://www.youtube.com/watch?v=3UWRuVytF5Q

 

A Halak 5

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=4cKonbeJ600

c) A Halak karma feloldási lehetőségei és a TM.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MekChGfjYV4

 

d)   b) A megváltás ellenes (Az antikrisztusi) magatartás és annak a végzetes következményei,

Vagy a rendeltetés ellenes „Júdási” gondolkodás ismérvei:

http://www.youtube.com/watch?v=b3U5InMSS9A

F) A Meditáció:

http://www.youtube.com/watch?v=ur8cmXaeaOw&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=byTMv3I6tes

 

 

13. A tizenharmadik konstellációnak: A Boldog Bolondnak az értelmezései:

Bolond_1

 

http://www.youtube.com/watch?v=dDl4m1doRzE&feature=youtu.be

 

 

Bolond_2

http://www.youtube.com/watch?v=N26s4XRnOoU&feature=youtu.be

 

Bolond 3

 

http://www.youtube.com/watch?v=3Z_n7APBaM8

 

 

Bolond4 (A Lilith, a Bolond és a Mikulás):

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=ohhiIIaeeEY&feature=youtu.be

 

B. http://www.youtube.com/watch?v=6AfVklt03Tg&feature=youtu.be

 

 

III… Harmadik rész (Szakmai felvételek: )

 

           A horoszkópházak értelmezése:

 

I. rész, az egyes és a kettős ház:   http://www.youtube.com/watch?v=vFDp1hu9w4U

 

II. rész, a hármas és a négyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=bBS1U5IwUyM&feature=youtu.be

 

III. rész, az ötös és a hatos ház. http://www.youtube.com/watch?v=lCY_fv6dD_s&feature=youtu.be

 

IV. rész, a hetes és a nyolcas ház http://www.youtube.com/watch?v=W4ZSajnesLU&feature=youtu.be

 

V. rész, a kilences ház: http://www.youtube.com/watch?v=8U2XGsvUuWE&feature=youtu.be

 

VI rész, a tízes h. ház: http://www.youtube.com/watch?v=r8NXCH0iknA

kiegészítés a tízes házhoz: http://www.youtube.com/watch?v=5lFm0cK2rgM

 

VII. rész: a tizenegyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=841pk0yarAo&feature=youtu.be

 

VIII. rész a tizenkettős ház:

 

 

III. Fejezet: Violával közösen készített előadások a párkapcsolatról, családról,

a nevelés és a pedagógia különbségéről és a… karakter-gyilkosságról J

 

1) http://www.facebook.com/violetta.joo/posts/312924915475472

 

 

2) http://www.youtube.com/watch?v=znMCZl1GjT0

 

 

3) http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

 

 

IV. fejezet:

 

Általános és hétköznapi metafizikai kérdések értelmezése az asztrológiával:

Miért nem lehet soha a világnak és az emberiségnek sem vége?

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=LTJ7SwWSTjc

 

B. Nevelés és pedagógia: Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 1.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

A liberális nevelés önellentmondásai és buktatói:

1 http://www.youtube.com/watch?v=8FqSn7taGDY&feature=youtu.be

2 http://www.youtube.com/watch?v=-kcVJ6ElMGk&feature=youtu.be

3. http://www.youtube.com/watch?v=vDAQEVPb4yc&feature=youtu.be

4. http://www.youtube.com/watch?v=Ujfgztb0tM4&feature=youtu.be

 

 

 

 

Miért lettem asztrológus és milyen hazugságoktól félek előadóként?

 

http://www.youtube.com/watch?v=8M9cbeEvpPE&feature=youtu.be

 

Előadói félelmeim: http://www.youtube.com/watch?v=oDxCbdV9LEs

 

 

 

V. Ötödik fejezet: Az Egyetemes Törvények.

 

 

Bevezető 1 – http://www.youtube.com/watch?v=XjSMaQ_jhOo

 

Bevezető 2 – http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

1. Az első törvény – http://www.youtube.com/watch?v=z8EhAE_B3dM

 

4. A negyedik (4) Törvény: a Nemek és a Szerelem törvénye:

 

http://www.youtube.com/watch?v=u-f7zdkYxLQ&feature=youtu.be

 

 

5. Az ötödik törvény: A Fokozódás és a Polaritás törvénye:

 

Első rész: http://www.youtube.com/watch?v=Lwhw4787jNE

 

 

7. A hetedik egyetemes törvény: Az ok és az okozat, vagyis a Karma törvénye:

 

- http://www.youtube.com/watch?v=k61InG_dfcQ

 

A hetedik (Karma) törvényhez tartozó, anyai ági örökletes karma-programokról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ypeckp-RzoY

 

http://www.youtube.com/watch?v=w4UgFwqyqRg

 

http://www.youtube.com/watch?v=q1L4_8klLag

 

9) A kilencedik törvény: A szeretet és a titoktalanság törvénye

 

1O. A tizedik törvény – http://www.youtube.com/watch?v=Z_PQ130gXwI

 

1O – B TÍZEDIK EGYETMES TÖRVÉNY (A MEGVÁLTÁS T-e.)

 

. B -a) A Megváltás és a Boldogság Törvénye I.

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ARKIG5cqKM

 

B – b) A Megváltás és a Boldogság Törvénye II.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ysWNyDzohUE

 

 

 

VI. Hatodik fejezet:

 

Az általam felfedezett anyai ági női felmenőktől – ősöktől

Örökölt Karma-programok, röviden: anyai ági örökletes karma-programok:

 

Örökletes karma programok negyedik része.

Sors- Isten- és Megváltás ellenes programok, valamint az árnyék-én programja:

 

http://www.youtube.com/watch?v=LoX7ZcCTsyw

 

http://www.youtube.com/watch?v=4XsJbNyW5RQ

http://www.youtube.com/watch?v=NPyvMcF5o8Y

 

 

A Bolygók jelentése:

 

1 – http://www.youtube.com/watch?v=EzO-NALddAg

 

2 – http://www.youtube.com/watch?v=i3hVwhbIYU8

 

3- http://www.youtube.com/watch?v=zdQ0D1-2mZ0

 

 

VII. Fejezet:

 

Az általunk ellenségnek képzelt, testi és lelki-fájdalom, a balesetnek képzelt vész-jelző esemény, és a félelem szakrálisan fontos metafizikai funkciójáról:

 

1      http://www.youtube.com/watch?v=u4aiEnMRSZY&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=Xu-WE8vci7M&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=oACX7KgOjxA&feature=youtu.be

 

 

 

I X. Fejezet:

 

Erőss Zsolt hiábavaló, korai halálának az életért és a családért való felelősség fontosságára

erősen figyelmeztető negatív példája.

Avagy a fájdalom üzeneteinek – jelzéseinek az ignorálása következményeiről, vagyis: többek között, Erőss Zsolt halálának az igazi okairól és a metafizikai tanulságairól:

 

http://www.youtube.com/watch?v=RFOUho2v0kQ

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmI24qSitMI

 

http://www.youtube.com/watch?v=8GZo6A5wBO4&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=epH-1Ro4KcE

 

 

 

X. Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=x1WxyeV-d4s

Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 2. rész

http://www.youtube.com/watch?v=Zv7WQgxLm6M

 

XI. Fejlődés, Szabadság, Felelősség – Relativitás, Liberalizmus, Anarchia, katasztrófa. Uránusz és Szaturnusz

http://www.youtube.com/watch?v=UCv_b4RiISo

. Az árnyék-éneknek a reinkarnációról szóló megható meséiről:

http://www.youtube.com/watch?v=hrJRqPJkpx0&feature=em-upload_owner#action=share

 

Az édesapa I. https://www.youtube.com/watch?v=3kJHAURZ8To

Az édesapa II.  http://www.youtube.com/watch?v=XC3Zdi0Z0VY

Az édesapa III. https://www.youtube.com/watch?v=ZKjUHK5I-n8

6O szülinap az iskola előtt http://www.youtube.com/watch?v=Ck1Zl8PhRaw&feature=youtu

Karácsony 2O13

http://www.youtube.com/watch?v=v_A1qDVoabA

 

XIII. A minden szintű hamisításokról általában

 

I rész: A Mágikus Naplóírás:https://www.youtube.com/watch?v=AhvBy3N … e=youtu.be

 

2.   A világi hamisítások: http://www.youtube.com/watch?v=XJuM7kMRRcs

.

 

 

 

 

XIV. fejezet

 

A több alkalommal is egyes szélhámosok által megtámadt becsületes és tisztességes szellemi munkás-mivoltom, valamint a jó szakemberi hírnevem megőrzése érdekében folytatott, tűz(és levegő-) krama- oldási harcok metafizikai értelmezései.

 

Mivel az asztrológia által és annak segítségével felfedeztem a civilizációban könnyen megvalósítható boldog és egészséges életrend megvalósítási lehetőségét, amit hirdetek, az eszmei ellenfeleim és az irigy ellenségeim azt a helyzetet kihasználva, hogy nagyon sok asztrológus szélhámoskodik az által, hogy jósol, vagy misztikus fantazmagóriákat árul, komoly, kauzális sorselemzések és karma-feltárások helyett, azzal állnak elő folyton, hogy mivel asztrológus vagyok, ez alapból azt is jelenti, hogy szélhámos is vagyok. És ezzel a hamis váddal, az elején mindig előnyt kovácsolnak maguknak és, amíg be nem bizonyítom, hogy ők nálam nagyobb szélhámosok és a legtöbb esetben még ingyenélők is (élősködők), az enyhe és áttételes tűz-karmám, valamint a levegő karmám miatt is, elég sokat kell harcolnom a jó hírnevem megőrzése érdekében. Ezen harcaim (Tűz- és levegő-karma oldásaim) természetéről, asztrológiai és metafizikai hátteréről, több felvételt is kényszerültem, és kényszerültünk Violával készíteni.

 

1. Elsőnek egy pikáns felvétel is, a kígyó évében született személyiség szellemében:

 

http://www.youtube.com/watch?v=vm4bElrkL4U</A

 

2. És ugyancsak Pulit mint negatív példát használva, a feltámadásról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=hpCmOGZaMZw&feature=youtu.be

 

Iskolai (gyermeki) és munkahelyi, vagy közéleti Mobingolásoknak (Kizárás, kirekesztés, kikészítés, tönkre tevés, megsemmisítés) a semlegesítése érdekében történő leleplezései:

1. Szülői gondok az iskolából II-A: http://www.youtube.com/watch?v=VidWOmsX3Dg&feature=youtu.be

2. Szülői gondok az iskolából II – B: http://www.youtube.com/watch?v=vDoDL7DGy9A&feature=youtu.be

 

XIII. Gerle Éva feminista internetes terminátornak az én, és a Viola mobingolási a tervének a kivitelezési törekvései által ihletett felvételek:

Rendeltetés, rendeltetés-tudat és a sorsbeváltás lehetőségei – nehézségei:

0. http://www.youtube.com/watch?v=LwR_nPWBz6c

1. http://www.youtube.com/watch?v=owC3y6iBI1w

2. http://www.youtube.com/watch?v=Ra8svaTS0TE

3. http://www.youtube.com/watch?v=VXRRbBDDZjA

4. http://www.youtube.com/watch?v=7wjNox-JlM0

5. Érzelmes tangó Gerle Évával:

http://www.youtube.com/watch?v=KMgI6C1WbgA

6 Felhívás az Erdélyi lapszerkesztőkhöz:

http://www.youtube.com/watch?v=eL3oMC7fJrw&feature=youtu.be

7. A legmagasabb beavatás:

http://www.youtube.com/watch?v=PEa1UiID2xY&feature=youtu.be

8. Gerle és az anyai ágról jövő örökletes programok jellege:

https://www.youtube.com/watch?v=43iZH8UxwGw

9. Medárdának a Gerle Évához intézett kérdései:

https://www.youtube.com/watch?v=V5k1r_0SvfU&feature=youtu.be

1O. Rendeltetés I.

https://www.youtube.com/watch?v=G8AXeQz7LI4&google_comment_id=z12ftjaawlnec5w1e22yihaaxmyiwxpoj04&google_view_type#gpluscomments

 

11. Rendeltetés II.

https://www.youtube.com/watch?v=bG4khvmTnTQ&feature=em-upload_owner#action=share

 

Nem tudom, hogy Tarján Tamás, a kolozsvári barátomhoz hasonlóan – Aki büszkén mutogatta az ügyészségről szerzett, felesége részéről elszenvedett kétszeri bántalmazotti dokumentumait – mennyire volt, vagy mennyire maradt esetleg még ma is büszke arra, hogy az élettársától “könnyű testi sértéssel” járó “tisztességre való nevelésben” részesült? Annyi szent, hogy egy olyan, a dolgokat a törvényes medrükbe terelő szájba-veréstől, amilyenre én céloztam, még senkinek nem lett még csak “könnyű testi sérülése sem”. Ahhoz viszont, hogy egy nő könnyű testi sérülést produkáljon egy férfinak, ahhoz minimum egy erősen hegyes, régi – régi módi villát kell erősen – tehát elég nagy gyűlölettel – a markába szorítania és azzal még nagyobb gyűlölettel és abszolút váratlanul az illető férfi arcába, kezébe, vagy hasába, esetleg nemi szervébe (Mivelhogy az ilyen elkényeztetett Dmina Drakulák azt a szervünket gyűlölik a leginkább! – döfnie. De lehetőleg inkább előzőleg jól kihegyezett és kiélezett konyhakést feltételezve, hogy Vadászkéssel nem szktak mindig járni. Ha viszont nem a klasszikusan rendelkezésre álló, evő-eszközöknek a bűnözésre alkalmas darabját ragadják meg úgy, ahogyan arról már gyermekkoruktól álmodnak Freud szerint, akkor egy korábban már padlóhoz vágott porcelán, vagy üvegtányér, esetleg pohár, vagy boros- sörös üveg szükséges. És persze, az is, hogy a férfi, ha nem is teljesen háttal, de lehetőleg legyen jól oldalra fordulva és eszébe ne jusson, hogy az angyali arája mire készül.
Ez tehát aközött, amit én csak amolyan pszicolüógiai terápiás megfontolásra alkalmas, jótanácsként javasoltam Gerle Évának, és aközött, amit a Geri Cicus máris, ki tudja, hányadik alkalaommal, elkövetett? És ki tudja, még mi mindenről nem számolt be a bolgján, hogyha kiderült, hogy az “egyetlen bántalmazóját” is tulajdonképpen ő bántalmazta. És hogy milyen válogatott sértésekben részesítette Tarján Tamást, amikor “édes-kettesben lehettek” és nem kellett cenzúráznia magát, ebben a kontextusban, bátran és logikusan ki lehet következtetni abból, a sátáni rágalmakból amiket ő nőiessége rám hordott. (Ez egy állat és biztos, hogy rosszul is dug, már impotens, stb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozma Szilárd: A Yutube-ra feltöltött, pozitív sorsváltoztatási lehetőségeket előidézni képe,

tehát mágikus erejű, karma-oldási lehetőségekről szóló karma-asztrológiai előadások

videó-filmjeimnek a link-listája

Kedves Barátaim!

Ha nem is profi szintű, minőségi felvételeken, sőt: néhol még a mindennapi élet spontaneitásával is jelentkező „élő”, tehát többek között, a részemről történő kiszólásokkal, vagy a gyermekeink felől jövő beszólásokkal is színezett, ténylegesen amatőr videó- filmeken elkészítettem a tizenkét, sőt: a tizenhárom(!) asztrológiai konstellációnak a hétköznapi történések és események szintjén követhető, tárgyi és gyakorlati valóságtól az érzelmi – energetikai és a pszichológiai – mentális folyamatokon keresztül, az Isteni – spirituális mélységekig hatoló értelmezését.

http://www.youtube.com/watch?v=WsRRScwAY-0&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=5ykAP6X2n2Q&feature=youtu.be

Ezek, a életsorsok ok-okozati összefüggéseit fürkésző gyakorlati és metafizikai konstelláció-értelmezések tehát messzemenően eltérnek azoktól a közismert értelmezésektől, amihez a minőség-igények és valóság-igény nélküli információ-fogyasztó tömeg-ízlést és tömeg-elvárást kiszolgáló állami- és kereskedelmi médiák hozza szoktatták az embereket. A 21 éves spirituális asztrológiai, és 19 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az emberiség azért süllyedt oda, hogy ma a legsterilebb körülmények között előállított, de eleve szennyezett (pl. génkezelt) alapanyagokból készített táplálékot fogyaszt és a csodálatos orvostudományi vívmányok ellenére betegebb mint bármikor is a történelemben, és azért nem hajlandó felébredni és készül teljesen elpusztítani a természeti környezetét, mert az asztrológusok hiteltelenítették a tudományukat az által, hogy homlokegyenest az ellenkezőjére használták, mint amire az való: jósoltak és sajnos még jósolnak vele.

Hogy mire is lenne való igazából a jóslás sátáni fertőjétől megszabadított asztrológia, és hogyan menthetné meg az egyes személyeket és ezzel együtt emberiséget saját lelki és szellemi nyomorától, illetve a fölösleges szenvedésektől és a lelki és a fizikai nyomortól, hogy miként menthetné meg ez által a föld élő világát a teljes elszennyeződéstől és a további pusztulástól, rájöhetsz, ha megnézed, bocsánat, meghallgatod az általam, nagy – nagy felelősséggel elkészített videofelvételeket:

Az Asztrológia Istenigazából videóinak a youtube-ra felöltött régi (fel nem újitot) listája:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL14714698F5FD9B71

 

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából – megváltó asztrológiai videosorozat:

 

Még mindig bevezető – nulladik részek J – www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE

 1. rész:

http://www.youtube.com/watch?v=APir5oM0ev0

 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

Horoszkópunk elemei:

http://www.youtube.com/watch?v=RE8qvxLHpJA&feature=youtu.be

1, A Kos

http://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

 

2. A Bika

Első felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=4e4vmyKZ6tI

Második felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=QvvKESUkTeA

 

3. Az Ikrek 1.

http://www.youtube.com/watch?v=YvsTJ6hvrjE

Az Ikrek (2) és az Árnyék-Én

http://www.youtube.com/watch?v=X3j7XeeI1Jg

 

Tágabban az Ikrek (3) és az árnyék-én problémájáról, avagy,

esetünkben: Jancsika és János Vitéz fondorlatos furmányosságáról:

A. https://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

B. http://www.youtube.com/watch?v=cWHo0IJat_M&feature=youtu.be

 

4. A Rák 1

http://www.youtube.com/watch?v=TbRWpdPNbz4

A Rák 2

http://www.youtube.com/watch?v=VXHVxrxYwHE

 

5 Az Oroszlán:

http://www.youtube.com/watch?v=1wEP5LB5RoA

 

 

 

6 A Szűz első része_

http://www.youtube.com/watch?v=AgHBmR9KHSY

 

A Szűz és a Bolond:

http://www.youtube.com/watch?v=W5ePuO-hMmU

 

 

A Szűz, a rendeltetés és a rend_

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRZrdWg1DOs&feature=youtu.be

 

7. A Mérleg és a szerelmi-szexuális- élettársi és házastársi problémák

Karmikus életköre:

 

A Mérleg 1

http://www.youtube.com/watch?v=KsxotwWVYh4

 

 

A Mérleg II.

http://www.youtube.com/watch?v=hprTViD3Vnk

 

 

Mérleg 3. rész

http://www.youtube.com/watch?v=pi3dq8bVc7U

 

 

8. A Skorpió 1

http://www.youtube.com/watch?v=V3u9hbjlqH4

A Skorpió 2

http://www.youtube.com/watch?v=ap2-2_gNNrY

 

Skorpió 3

http://www.youtube.com/watch?v=x6Egn_8iZ3U

 

Kozma Szilárd előadása az isteni részecske felfedezéséről:

http://www.youtube.com/watch?v=GrnbOhCHZnI

 

9. A Nyilas (Kozma Szilárd vendégei: Dénes Mária, Joó Violetta)

http://www.youtube.com/watch?v=xiV5MMTt6Bo

 

1O. A Bak 1.

http://www.youtube.com/watch?v=NMf1i4xExNM&list=PL14714698F5FD9B71

A Bak 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

11. a Vízöntő

http://www.youtube.com/watch?v=PlA2D5R9uzs

 

12. A Halak1

http://www.youtube.com/watch?v=ZSpnFCmtREo

A Halak2

http://www.youtube.com/watch?v=8XNnVg0_uYs

A Halak 3

http://www.youtube.com/watch?v=mpzoTdQhkl4

A Halak 4

http://www.youtube.com/watch?v=3UWRuVytF5Q

 

A Halak 5

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=4cKonbeJ600

c) A Halak karma feloldási lehetőségei és a TM.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MekChGfjYV4

 

d)   b) A megváltás ellenes (Az antikrisztusi) magatartás és annak a végzetes következményei,

Vagy a rendeltetés ellenes „Júdási” gondolkodás ismérvei:

http://www.youtube.com/watch?v=b3U5InMSS9A

F) A Meditáció:

http://www.youtube.com/watch?v=ur8cmXaeaOw&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=byTMv3I6tes

 

 

13. A tizenharmadik konstellációnak: A Boldog Bolondnak az értelmezései:

Bolond_1

 

http://www.youtube.com/watch?v=dDl4m1doRzE&feature=youtu.be

 

 

Bolond_2

http://www.youtube.com/watch?v=N26s4XRnOoU&feature=youtu.be

 

Bolond 3

 

http://www.youtube.com/watch?v=3Z_n7APBaM8

 

 

Bolond4 (A Lilith, a Bolond és a Mikulás):

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=ohhiIIaeeEY&feature=youtu.be

 

B. http://www.youtube.com/watch?v=6AfVklt03Tg&feature=youtu.be

 

 

III… Harmadik rész (Szakmai felvételek: )

 

           A horoszkópházak értelmezése:

 

I. rész, az egyes és a kettős ház:   http://www.youtube.com/watch?v=vFDp1hu9w4U

 

II. rész, a hármas és a négyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=bBS1U5IwUyM&feature=youtu.be

 

III. rész, az ötös és a hatos ház. http://www.youtube.com/watch?v=lCY_fv6dD_s&feature=youtu.be

 

IV. rész, a hetes és a nyolcas ház http://www.youtube.com/watch?v=W4ZSajnesLU&feature=youtu.be

 

V. rész, a kilences ház: http://www.youtube.com/watch?v=8U2XGsvUuWE&feature=youtu.be

 

VI rész, a tízes h. ház: http://www.youtube.com/watch?v=r8NXCH0iknA

kiegészítés a tízes házhoz: http://www.youtube.com/watch?v=5lFm0cK2rgM

 

VII. rész: a tizenegyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=841pk0yarAo&feature=youtu.be

 

VIII. rész a tizenkettős ház:

 

 

III. Fejezet: Violával közösen készített előadások a párkapcsolatról, családról,

a nevelés és a pedagógia különbségéről és a… karakter-gyilkosságról J

 

1) http://www.facebook.com/violetta.joo/posts/312924915475472

 

 

2) http://www.youtube.com/watch?v=znMCZl1GjT0

 

 

3) http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

 

 

IV. fejezet:

 

Általános és hétköznapi metafizikai kérdések értelmezése az asztrológiával:

Miért nem lehet soha a világnak és az emberiségnek sem vége?

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=LTJ7SwWSTjc

 

B. Nevelés és pedagógia: Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 1.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

A liberális nevelés önellentmondásai és buktatói:

1 http://www.youtube.com/watch?v=8FqSn7taGDY&feature=youtu.be

2 http://www.youtube.com/watch?v=-kcVJ6ElMGk&feature=youtu.be

3. http://www.youtube.com/watch?v=vDAQEVPb4yc&feature=youtu.be

4. http://www.youtube.com/watch?v=Ujfgztb0tM4&feature=youtu.be

 

 

 

 

Miért lettem asztrológus és milyen hazugságoktól félek előadóként?

 

http://www.youtube.com/watch?v=8M9cbeEvpPE&feature=youtu.be

 

Előadói félelmeim: http://www.youtube.com/watch?v=oDxCbdV9LEs

 

 

 

V. Ötödik fejezet: Az Egyetemes Törvények.

 

 

Bevezető 1 – http://www.youtube.com/watch?v=XjSMaQ_jhOo

 

Bevezető 2 – http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

1. Az első törvény – http://www.youtube.com/watch?v=z8EhAE_B3dM

 

4. A negyedik (4) Törvény: a Nemek és a Szerelem törvénye:

 

http://www.youtube.com/watch?v=u-f7zdkYxLQ&feature=youtu.be

 

 

5. Az ötödik törvény: A Fokozódás és a Polaritás törvénye:

 

Első rész: http://www.youtube.com/watch?v=Lwhw4787jNE

 

 

7. A hetedik egyetemes törvény: Az ok és az okozat, vagyis a Karma törvénye:

 

- http://www.youtube.com/watch?v=k61InG_dfcQ

 

A hetedik (Karma) törvényhez tartozó, anyai ági örökletes karma-programokról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ypeckp-RzoY

 

http://www.youtube.com/watch?v=w4UgFwqyqRg

 

http://www.youtube.com/watch?v=q1L4_8klLag

 

9) A kilencedik törvény: A szeretet és a titoktalanság törvénye

 

1O. A tizedik törvény – http://www.youtube.com/watch?v=Z_PQ130gXwI

 

1O – B TÍZEDIK EGYETMES TÖRVÉNY (A MEGVÁLTÁS T-e.)

 

. B -a) A Megváltás és a Boldogság Törvénye I.

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ARKIG5cqKM

 

B – b) A Megváltás és a Boldogság Törvénye II.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ysWNyDzohUE

 

 

 

VI. Hatodik fejezet:

 

Az általam felfedezett anyai ági női felmenőktől – ősöktől

Örökölt Karma-programok, röviden: anyai ági örökletes karma-programok:

 

Örökletes karma programok negyedik része.

Sors- Isten- és Megváltás ellenes programok, valamint az árnyék-én programja:

 

http://www.youtube.com/watch?v=LoX7ZcCTsyw

 

http://www.youtube.com/watch?v=4XsJbNyW5RQ

http://www.youtube.com/watch?v=NPyvMcF5o8Y

 

 

A Bolygók jelentése:

 

1 – http://www.youtube.com/watch?v=EzO-NALddAg

 

2 – http://www.youtube.com/watch?v=i3hVwhbIYU8

 

3- http://www.youtube.com/watch?v=zdQ0D1-2mZ0

 

 

VII. Fejezet:

 

Az általunk ellenségnek képzelt, testi és lelki-fájdalom, a balesetnek képzelt vész-jelző esemény, és a félelem szakrálisan fontos metafizikai funkciójáról:

 

1      http://www.youtube.com/watch?v=u4aiEnMRSZY&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=Xu-WE8vci7M&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=oACX7KgOjxA&feature=youtu.be

 

 

 

I X. Fejezet:

 

Erőss Zsolt hiábavaló, korai halálának az életért és a családért való felelősség fontosságára

erősen figyelmeztető negatív példája.

Avagy a fájdalom üzeneteinek – jelzéseinek az ignorálása következményeiről, vagyis: többek között, Erőss Zsolt halálának az igazi okairól és a metafizikai tanulságairól:

 

http://www.youtube.com/watch?v=RFOUho2v0kQ

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmI24qSitMI

 

http://www.youtube.com/watch?v=8GZo6A5wBO4&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=epH-1Ro4KcE

 

 

 

X. Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=x1WxyeV-d4s

Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 2. rész

http://www.youtube.com/watch?v=Zv7WQgxLm6M

 

XI. Fejlődés, Szabadság, Felelősség – Relativitás, Liberalizmus, Anarchia, katasztrófa. Uránusz és Szaturnusz

http://www.youtube.com/watch?v=UCv_b4RiISo

. Az árnyék-éneknek a reinkarnációról szóló megható meséiről:

http://www.youtube.com/watch?v=hrJRqPJkpx0&feature=em-upload_owner#action=share

 

Az édesapa I. https://www.youtube.com/watch?v=3kJHAURZ8To

Az édesapa II.  http://www.youtube.com/watch?v=XC3Zdi0Z0VY

Az édesapa III. https://www.youtube.com/watch?v=ZKjUHK5I-n8

6O szülinap az iskola előtt http://www.youtube.com/watch?v=Ck1Zl8PhRaw&feature=youtu

Karácsony 2O13

http://www.youtube.com/watch?v=v_A1qDVoabA

 

XIII. A minden szintű hamisításokról általában

 

I rész: A Mágikus Naplóírás:https://www.youtube.com/watch?v=AhvBy3N … e=youtu.be

 

2.   A világi hamisítások: http://www.youtube.com/watch?v=XJuM7kMRRcs

.

 

 

 

 

XIV. fejezet

 

A több alkalommal is egyes szélhámosok által megtámadt becsületes és tisztességes szellemi munkás-mivoltom, valamint a jó szakemberi hírnevem megőrzése érdekében folytatott, tűz(és levegő-) krama- oldási harcok metafizikai értelmezései.

 

Mivel az asztrológia által és annak segítségével felfedeztem a civilizációban könnyen megvalósítható boldog és egészséges életrend megvalósítási lehetőségét, amit hirdetek, az eszmei ellenfeleim és az irigy ellenségeim azt a helyzetet kihasználva, hogy nagyon sok asztrológus szélhámoskodik az által, hogy jósol, vagy misztikus fantazmagóriákat árul, komoly, kauzális sorselemzések és karma-feltárások helyett, azzal állnak elő folyton, hogy mivel asztrológus vagyok, ez alapból azt is jelenti, hogy szélhámos is vagyok. És ezzel a hamis váddal, az elején mindig előnyt kovácsolnak maguknak és, amíg be nem bizonyítom, hogy ők nálam nagyobb szélhámosok és a legtöbb esetben még ingyenélők is (élősködők), az enyhe és áttételes tűz-karmám, valamint a levegő karmám miatt is, elég sokat kell harcolnom a jó hírnevem megőrzése érdekében. Ezen harcaim (Tűz- és levegő-karma oldásaim) természetéről, asztrológiai és metafizikai hátteréről, több felvételt is kényszerültem, és kényszerültünk Violával készíteni.

 

1. Elsőnek egy pikáns felvétel is, a kígyó évében született személyiség szellemében:

 

http://www.youtube.com/watch?v=vm4bElrkL4U</A

 

2. És ugyancsak Pulit mint negatív példát használva, a feltámadásról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=hpCmOGZaMZw&feature=youtu.be

 

Iskolai (gyermeki) és munkahelyi, vagy közéleti Mobingolásoknak (Kizárás, kirekesztés, kikészítés, tönkre tevés, megsemmisítés) a semlegesítése érdekében történő leleplezései:

1. Szülői gondok az iskolából II-A: http://www.youtube.com/watch?v=VidWOmsX3Dg&feature=youtu.be

2. Szülői gondok az iskolából II – B: http://www.youtube.com/watch?v=vDoDL7DGy9A&feature=youtu.be

 

XIII. Gerle Éva feminista internetes terminátornak az én, és a Viola mobingolási a tervének a kivitelezési törekvései által ihletett felvételek:

Rendeltetés, rendeltetés-tudat és a sorsbeváltás lehetőségei – nehézségei:

0. http://www.youtube.com/watch?v=LwR_nPWBz6c

1. http://www.youtube.com/watch?v=owC3y6iBI1w

2. http://www.youtube.com/watch?v=Ra8svaTS0TE

3. http://www.youtube.com/watch?v=VXRRbBDDZjA

4. http://www.youtube.com/watch?v=7wjNox-JlM0

5. Érzelmes tangó Gerle Évával:

http://www.youtube.com/watch?v=KMgI6C1WbgA

6 Felhívás az Erdélyi lapszerkesztőkhöz:

http://www.youtube.com/watch?v=eL3oMC7fJrw&feature=youtu.be

7. A legmagasabb beavatás:

http://www.youtube.com/watch?v=PEa1UiID2xY&feature=youtu.be

8. Gerle és az anyai ágról jövő örökletes programok jellege:

https://www.youtube.com/watch?v=43iZH8UxwGw

9. Medárdának a Gerle Évához intézett kérdései:

https://www.youtube.com/watch?v=V5k1r_0SvfU&feature=youtu.be

1O. Rendeltetés I.

https://www.youtube.com/watch?v=G8AXeQz7LI4&google_comment_id=z12ftjaawlnec5w1e22yihaaxmyiwxpoj04&google_view_type#gpluscomments

 

11. Rendeltetés II.

https://www.youtube.com/watch?v=bG4khvmTnTQ&feature=em-upload_owner#action=share

 

Nem tudom, hogy Tarján Tamás, a kolozsvári barátomhoz hasonlóan – Aki büszkén mutogatta az ügyészségről szerzett, felesége részéről elszenvedett kétszeri bántalmazotti dokumentumait – mennyire volt, vagy mennyire maradt esetleg még ma is büszke arra, hogy az élettársától “könnyű testi sértéssel” járó “tisztességre való nevelésben” részesült? Annyi szent, hogy egy olyan, a dolgokat a törvényes medrükbe terelő szájba-veréstől, amilyenre én céloztam, még senkinek nem lett még csak “könnyű testi sérülése sem”. Ahhoz viszont, hogy egy nő könnyű testi sérülést produkáljon egy férfinak, ahhoz minimum egy erősen hegyes, régi – régi módi villát kell erősen – tehát elég nagy gyűlölettel – a markába szorítania és azzal még nagyobb gyűlölettel és abszolút váratlanul az illető férfi arcába, kezébe, vagy hasába, esetleg nemi szervébe (Mivelhogy az ilyen elkényeztetett Dmina Drakulák azt a szervünket gyűlölik a leginkább! – döfnie. De lehetőleg inkább előzőleg jól kihegyezett és kiélezett konyhakést feltételezve, hogy Vadászkéssel nem szktak mindig járni. Ha viszont nem a klasszikusan rendelkezésre álló, evő-eszközöknek a bűnözésre alkalmas darabját ragadják meg úgy, ahogyan arról már gyermekkoruktól álmodnak Freud szerint, akkor egy korábban már padlóhoz vágott porcelán, vagy üvegtányér, esetleg pohár, vagy boros- sörös üveg szükséges. És persze, az is, hogy a férfi, ha nem is teljesen háttal, de lehetőleg legyen jól oldalra fordulva és eszébe ne jusson, hogy az angyali arája mire készül.
Ez tehát aközött, amit én csak amolyan pszicolüógiai terápiás megfontolásra alkalmas, jótanácsként javasoltam Gerle Évának, és aközött, amit a Geri Cicus máris, ki tudja, hányadik alkalaommal, elkövetett? És ki tudja, még mi mindenről nem számolt be a bolgján, hogyha kiderült, hogy az “egyetlen bántalmazóját” is tulajdonképpen ő bántalmazta. És hogy milyen válogatott sértésekben részesítette Tarján Tamást, amikor “édes-kettesben lehettek” és nem kellett cenzúráznia magát, ebben a kontextusban, bátran és logikusan ki lehet következtetni abból, a sátáni rágalmakból amiket ő nőiessége rám hordott. (Ez egy állat és biztos, hogy rosszul is dug, már impotens, stb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozma Szilárd: A Yutube-ra feltöltött, pozitív sorsváltoztatási lehetőségeket előidézni képe,

tehát mágikus erejű, karma-oldási lehetőségekről szóló karma-asztrológiai előadások

videó-filmjeimnek a link-listája

Kedves Barátaim!

Ha nem is profi szintű, minőségi felvételeken, sőt: néhol még a mindennapi élet spontaneitásával is jelentkező „élő”, tehát többek között, a részemről történő kiszólásokkal, vagy a gyermekeink felől jövő beszólásokkal is színezett, ténylegesen amatőr videó- filmeken elkészítettem a tizenkét, sőt: a tizenhárom(!) asztrológiai konstellációnak a hétköznapi történések és események szintjén követhető, tárgyi és gyakorlati valóságtól az érzelmi – energetikai és a pszichológiai – mentális folyamatokon keresztül, az Isteni – spirituális mélységekig hatoló értelmezését.

http://www.youtube.com/watch?v=WsRRScwAY-0&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=5ykAP6X2n2Q&feature=youtu.be

Ezek, a életsorsok ok-okozati összefüggéseit fürkésző gyakorlati és metafizikai konstelláció-értelmezések tehát messzemenően eltérnek azoktól a közismert értelmezésektől, amihez a minőség-igények és valóság-igény nélküli információ-fogyasztó tömeg-ízlést és tömeg-elvárást kiszolgáló állami- és kereskedelmi médiák hozza szoktatták az embereket. A 21 éves spirituális asztrológiai, és 19 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az emberiség azért süllyedt oda, hogy ma a legsterilebb körülmények között előállított, de eleve szennyezett (pl. génkezelt) alapanyagokból készített táplálékot fogyaszt és a csodálatos orvostudományi vívmányok ellenére betegebb mint bármikor is a történelemben, és azért nem hajlandó felébredni és készül teljesen elpusztítani a természeti környezetét, mert az asztrológusok hiteltelenítették a tudományukat az által, hogy homlokegyenest az ellenkezőjére használták, mint amire az való: jósoltak és sajnos még jósolnak vele.

Hogy mire is lenne való igazából a jóslás sátáni fertőjétől megszabadított asztrológia, és hogyan menthetné meg az egyes személyeket és ezzel együtt emberiséget saját lelki és szellemi nyomorától, illetve a fölösleges szenvedésektől és a lelki és a fizikai nyomortól, hogy miként menthetné meg ez által a föld élő világát a teljes elszennyeződéstől és a további pusztulástól, rájöhetsz, ha megnézed, bocsánat, meghallgatod az általam, nagy – nagy felelősséggel elkészített videofelvételeket:

Az Asztrológia Istenigazából videóinak a youtube-ra felöltött régi (fel nem újitot) listája:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL14714698F5FD9B71

 

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából – megváltó asztrológiai videosorozat:

 

Még mindig bevezető – nulladik részek J – www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE

 1. rész:

http://www.youtube.com/watch?v=APir5oM0ev0

 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

Horoszkópunk elemei:

http://www.youtube.com/watch?v=RE8qvxLHpJA&feature=youtu.be

1, A Kos

http://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

 

2. A Bika

Első felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=4e4vmyKZ6tI

Második felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=QvvKESUkTeA

 

3. Az Ikrek 1.

http://www.youtube.com/watch?v=YvsTJ6hvrjE

Az Ikrek (2) és az Árnyék-Én

http://www.youtube.com/watch?v=X3j7XeeI1Jg

 

Tágabban az Ikrek (3) és az árnyék-én problémájáról, avagy,

esetünkben: Jancsika és János Vitéz fondorlatos furmányosságáról:

A. https://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

B. http://www.youtube.com/watch?v=cWHo0IJat_M&feature=youtu.be

 

4. A Rák 1

http://www.youtube.com/watch?v=TbRWpdPNbz4

A Rák 2

http://www.youtube.com/watch?v=VXHVxrxYwHE

 

5 Az Oroszlán:

http://www.youtube.com/watch?v=1wEP5LB5RoA

 

 

 

6 A Szűz első része_

http://www.youtube.com/watch?v=AgHBmR9KHSY

 

A Szűz és a Bolond:

http://www.youtube.com/watch?v=W5ePuO-hMmU

 

 

A Szűz, a rendeltetés és a rend_

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRZrdWg1DOs&feature=youtu.be

 

7. A Mérleg és a szerelmi-szexuális- élettársi és házastársi problémák

Karmikus életköre:

 

A Mérleg 1

http://www.youtube.com/watch?v=KsxotwWVYh4

 

 

A Mérleg II.

http://www.youtube.com/watch?v=hprTViD3Vnk

 

 

Mérleg 3. rész

http://www.youtube.com/watch?v=pi3dq8bVc7U

 

 

8. A Skorpió 1

http://www.youtube.com/watch?v=V3u9hbjlqH4

A Skorpió 2

http://www.youtube.com/watch?v=ap2-2_gNNrY

 

Skorpió 3

http://www.youtube.com/watch?v=x6Egn_8iZ3U

 

Kozma Szilárd előadása az isteni részecske felfedezéséről:

http://www.youtube.com/watch?v=GrnbOhCHZnI

 

9. A Nyilas (Kozma Szilárd vendégei: Dénes Mária, Joó Violetta)

http://www.youtube.com/watch?v=xiV5MMTt6Bo

 

1O. A Bak 1.

http://www.youtube.com/watch?v=NMf1i4xExNM&list=PL14714698F5FD9B71

A Bak 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

11. a Vízöntő

http://www.youtube.com/watch?v=PlA2D5R9uzs

 

12. A Halak1

http://www.youtube.com/watch?v=ZSpnFCmtREo

A Halak2

http://www.youtube.com/watch?v=8XNnVg0_uYs

A Halak 3

http://www.youtube.com/watch?v=mpzoTdQhkl4

A Halak 4

http://www.youtube.com/watch?v=3UWRuVytF5Q

 

A Halak 5

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=4cKonbeJ600

c) A Halak karma feloldási lehetőségei és a TM.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MekChGfjYV4

 

d)   b) A megváltás ellenes (Az antikrisztusi) magatartás és annak a végzetes következményei,

Vagy a rendeltetés ellenes „Júdási” gondolkodás ismérvei:

http://www.youtube.com/watch?v=b3U5InMSS9A

F) A Meditáció:

http://www.youtube.com/watch?v=ur8cmXaeaOw&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=byTMv3I6tes

 

 

13. A tizenharmadik konstellációnak: A Boldog Bolondnak az értelmezései:

Bolond_1

 

http://www.youtube.com/watch?v=dDl4m1doRzE&feature=youtu.be

 

 

Bolond_2

http://www.youtube.com/watch?v=N26s4XRnOoU&feature=youtu.be

 

Bolond 3

 

http://www.youtube.com/watch?v=3Z_n7APBaM8

 

 

Bolond4 (A Lilith, a Bolond és a Mikulás):

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=ohhiIIaeeEY&feature=youtu.be

 

B. http://www.youtube.com/watch?v=6AfVklt03Tg&feature=youtu.be

 

 

III… Harmadik rész (Szakmai felvételek: )

 

           A horoszkópházak értelmezése:

 

I. rész, az egyes és a kettős ház:   http://www.youtube.com/watch?v=vFDp1hu9w4U

 

II. rész, a hármas és a négyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=bBS1U5IwUyM&feature=youtu.be

 

III. rész, az ötös és a hatos ház. http://www.youtube.com/watch?v=lCY_fv6dD_s&feature=youtu.be

 

IV. rész, a hetes és a nyolcas ház http://www.youtube.com/watch?v=W4ZSajnesLU&feature=youtu.be

 

V. rész, a kilences ház: http://www.youtube.com/watch?v=8U2XGsvUuWE&feature=youtu.be

 

VI rész, a tízes h. ház: http://www.youtube.com/watch?v=r8NXCH0iknA

kiegészítés a tízes házhoz: http://www.youtube.com/watch?v=5lFm0cK2rgM

 

VII. rész: a tizenegyes ház: http://www.youtube.com/watch?v=841pk0yarAo&feature=youtu.be

 

VIII. rész a tizenkettős ház:

 

 

III. Fejezet: Violával közösen készített előadások a párkapcsolatról, családról,

a nevelés és a pedagógia különbségéről és a… karakter-gyilkosságról J

 

1) http://www.facebook.com/violetta.joo/posts/312924915475472

 

 

2) http://www.youtube.com/watch?v=znMCZl1GjT0

 

 

3) http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

 

 

IV. fejezet:

 

Általános és hétköznapi metafizikai kérdések értelmezése az asztrológiával:

Miért nem lehet soha a világnak és az emberiségnek sem vége?

 

A. http://www.youtube.com/watch?v=LTJ7SwWSTjc

 

B. Nevelés és pedagógia: Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 1.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

Az „elfogadó szeretet” gyakorlati következményei 2.

http://www.youtube.com/watch?v=UfSHAx6r-IE

 

A liberális nevelés önellentmondásai és buktatói:

1 http://www.youtube.com/watch?v=8FqSn7taGDY&feature=youtu.be

2 http://www.youtube.com/watch?v=-kcVJ6ElMGk&feature=youtu.be

3. http://www.youtube.com/watch?v=vDAQEVPb4yc&feature=youtu.be

4. http://www.youtube.com/watch?v=Ujfgztb0tM4&feature=youtu.be

 

 

 

 

Miért lettem asztrológus és milyen hazugságoktól félek előadóként?

 

http://www.youtube.com/watch?v=8M9cbeEvpPE&feature=youtu.be

 

Előadói félelmeim: http://www.youtube.com/watch?v=oDxCbdV9LEs

 

 

 

V. Ötödik fejezet: Az Egyetemes Törvények.

 

 

Bevezető 1 – http://www.youtube.com/watch?v=XjSMaQ_jhOo

 

Bevezető 2 – http://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

 

1. Az első törvény – http://www.youtube.com/watch?v=z8EhAE_B3dM

 

4. A negyedik (4) Törvény: a Nemek és a Szerelem törvénye:

 

http://www.youtube.com/watch?v=u-f7zdkYxLQ&feature=youtu.be

 

 

5. Az ötödik törvény: A Fokozódás és a Polaritás törvénye:

 

Első rész: http://www.youtube.com/watch?v=Lwhw4787jNE

 

 

7. A hetedik egyetemes törvény: Az ok és az okozat, vagyis a Karma törvénye:

 

- http://www.youtube.com/watch?v=k61InG_dfcQ

 

A hetedik (Karma) törvényhez tartozó, anyai ági örökletes karma-programokról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ypeckp-RzoY

 

http://www.youtube.com/watch?v=w4UgFwqyqRg

 

http://www.youtube.com/watch?v=q1L4_8klLag

 

9) A kilencedik törvény: A szeretet és a titoktalanság törvénye

 

1O. A tizedik törvény – http://www.youtube.com/watch?v=Z_PQ130gXwI

 

1O – B TÍZEDIK EGYETMES TÖRVÉNY (A MEGVÁLTÁS T-e.)

 

. B -a) A Megváltás és a Boldogság Törvénye I.

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ARKIG5cqKM

 

B – b) A Megváltás és a Boldogság Törvénye II.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ysWNyDzohUE

 

 

 

VI. Hatodik fejezet:

 

Az általam felfedezett anyai ági női felmenőktől – ősöktől

Örökölt Karma-programok, röviden: anyai ági örökletes karma-programok:

 

Örökletes karma programok negyedik része.

Sors- Isten- és Megváltás ellenes programok, valamint az árnyék-én programja:

 

http://www.youtube.com/watch?v=LoX7ZcCTsyw

 

http://www.youtube.com/watch?v=4XsJbNyW5RQ

http://www.youtube.com/watch?v=NPyvMcF5o8Y

 

 

A Bolygók jelentése:

 

1 – http://www.youtube.com/watch?v=EzO-NALddAg

 

2 – http://www.youtube.com/watch?v=i3hVwhbIYU8

 

3- http://www.youtube.com/watch?v=zdQ0D1-2mZ0

 

 

VII. Fejezet:

 

Az általunk ellenségnek képzelt, testi és lelki-fájdalom, a balesetnek képzelt vész-jelző esemény, és a félelem szakrálisan fontos metafizikai funkciójáról:

 

1      http://www.youtube.com/watch?v=u4aiEnMRSZY&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=Xu-WE8vci7M&feature=youtu.be

 

 1. http://www.youtube.com/watch?v=oACX7KgOjxA&feature=youtu.be

 

 

 

I X. Fejezet:

 

Erőss Zsolt hiábavaló, korai halálának az életért és a családért való felelősség fontosságára

erősen figyelmeztető negatív példája.

Avagy a fájdalom üzeneteinek – jelzéseinek az ignorálása következményeiről, vagyis: többek között, Erőss Zsolt halálának az igazi okairól és a metafizikai tanulságairól:

 

http://www.youtube.com/watch?v=RFOUho2v0kQ

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmI24qSitMI

 

http://www.youtube.com/watch?v=8GZo6A5wBO4&feature=youtu.be

 

http://www.youtube.com/watch?v=epH-1Ro4KcE

 

 

 

X. Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 1. rész

http://www.youtube.com/watch?v=x1WxyeV-d4s

Milyen életfeladatokat lát ás láttat az asztrológus? 2. rész

http://www.youtube.com/watch?v=Zv7WQgxLm6M

 

XI. Fejlődés, Szabadság, Felelősség – Relativitás, Liberalizmus, Anarchia, katasztrófa. Uránusz és Szaturnusz

http://www.youtube.com/watch?v=UCv_b4RiISo

. Az árnyék-éneknek a reinkarnációról szóló megható meséiről:

http://www.youtube.com/watch?v=hrJRqPJkpx0&feature=em-upload_owner#action=share

 

Az édesapa I. https://www.youtube.com/watch?v=3kJHAURZ8To

Az édesapa II.  http://www.youtube.com/watch?v=XC3Zdi0Z0VY

Az édesapa III. https://www.youtube.com/watch?v=ZKjUHK5I-n8

6O szülinap az iskola előtt http://www.youtube.com/watch?v=Ck1Zl8PhRaw&feature=youtu

Karácsony 2O13

http://www.youtube.com/watch?v=v_A1qDVoabA

 

XIII. A minden szintű hamisításokról általában

 

I rész: A Mágikus Naplóírás:https://www.youtube.com/watch?v=AhvBy3N … e=youtu.be

 

2.   A világi hamisítások: http://www.youtube.com/watch?v=XJuM7kMRRcs

.

 

 

 

 

XIV. fejezet

 

A több alkalommal is egyes szélhámosok által megtámadt becsületes és tisztességes szellemi munkás-mivoltom, valamint a jó szakemberi hírnevem megőrzése érdekében folytatott, tűz(és levegő-) krama- oldási harcok metafizikai értelmezései.

 

Mivel az asztrológia által és annak segítségével felfedeztem a civilizációban könnyen megvalósítható boldog és egészséges életrend megvalósítási lehetőségét, amit hirdetek, az eszmei ellenfeleim és az irigy ellenségeim azt a helyzetet kihasználva, hogy nagyon sok asztrológus szélhámoskodik az által, hogy jósol, vagy misztikus fantazmagóriákat árul, komoly, kauzális sorselemzések és karma-feltárások helyett, azzal állnak elő folyton, hogy mivel asztrológus vagyok, ez alapból azt is jelenti, hogy szélhámos is vagyok. És ezzel a hamis váddal, az elején mindig előnyt kovácsolnak maguknak és, amíg be nem bizonyítom, hogy ők nálam nagyobb szélhámosok és a legtöbb esetben még ingyenélők is (élősködők), az enyhe és áttételes tűz-karmám, valamint a levegő karmám miatt is, elég sokat kell harcolnom a jó hírnevem megőrzése érdekében. Ezen harcaim (Tűz- és levegő-karma oldásaim) természetéről, asztrológiai és metafizikai hátteréről, több felvételt is kényszerültem, és kényszerültünk Violával készíteni.

 

1. Elsőnek egy pikáns felvétel is, a kígyó évében született személyiség szellemében:

 

http://www.youtube.com/watch?v=vm4bElrkL4U</A

 

2. És ugyancsak Pulit mint negatív példát használva, a feltámadásról:

 

http://www.youtube.com/watch?v=hpCmOGZaMZw&feature=youtu.be

 

Iskolai (gyermeki) és munkahelyi, vagy közéleti Mobingolásoknak (Kizárás, kirekesztés, kikészítés, tönkre tevés, megsemmisítés) a semlegesítése érdekében történő leleplezései:

1. Szülői gondok az iskolából II-A: http://www.youtube.com/watch?v=VidWOmsX3Dg&feature=youtu.be

2. Szülői gondok az iskolából II – B: http://www.youtube.com/watch?v=vDoDL7DGy9A&feature=youtu.be

 

XIII. Gerle Éva feminista internetes terminátornak az én, és a Viola mobingolási a tervének a kivitelezési törekvései által ihletett felvételek:

Rendeltetés, rendeltetés-tudat és a sorsbeváltás lehetőségei – nehézségei:

0. http://www.youtube.com/watch?v=LwR_nPWBz6c

1. http://www.youtube.com/watch?v=owC3y6iBI1w

2. http://www.youtube.com/watch?v=Ra8svaTS0TE

3. http://www.youtube.com/watch?v=VXRRbBDDZjA

4. http://www.youtube.com/watch?v=7wjNox-JlM0

5. Érzelmes tangó Gerle Évával:

http://www.youtube.com/watch?v=KMgI6C1WbgA

6 Felhívás az Erdélyi lapszerkesztőkhöz:

http://www.youtube.com/watch?v=eL3oMC7fJrw&feature=youtu.be

7. A legmagasabb beavatás:

http://www.youtube.com/watch?v=PEa1UiID2xY&feature=youtu.be

8. Gerle és az anyai ágról jövő örökletes programok jellege:

https://www.youtube.com/watch?v=43iZH8UxwGw

9. Medárdának a Gerle Évához intézett kérdései:

https://www.youtube.com/watch?v=V5k1r_0SvfU&feature=youtu.be

1O. Rendeltetés I.

https://www.youtube.com/watch?v=G8AXeQz7LI4&google_comment_id=z12ftjaawlnec5w1e22yihaaxmyiwxpoj04&google_view_type#gpluscomments

 

11. Rendeltetés II.

https://www.youtube.com/watch?v=bG4khvmTnTQ&feature=em-upload_owner#action=share

 

Nem tudom, hogy Tarján Tamás, a kolozsvári barátomhoz hasonlóan – Aki büszkén mutogatta az ügyészségről szerzett, felesége részéről elszenvedett kétszeri bántalmazotti dokumentumait – mennyire volt, vagy mennyire maradt esetleg még ma is büszke arra, hogy az élettársától “könnyű testi sértéssel” járó “tisztességre való nevelésben” részesült? Annyi szent, hogy egy olyan, a dolgokat a törvényes medrükbe terelő szájba-veréstől, amilyenre én céloztam, még senkinek nem lett még csak “könnyű testi sérülése sem”. Ahhoz viszont, hogy egy nő könnyű testi sérülést produkáljon egy férfinak, ahhoz minimum egy erősen hegyes, régi – régi módi villát kell erősen – tehát elég nagy gyűlölettel – a markába szorítania és azzal még nagyobb gyűlölettel és abszolút váratlanul az illető férfi arcába, kezébe, vagy hasába, esetleg nemi szervébe (Mivelhogy az ilyen elkényeztetett Dmina Drakulák azt a szervünket gyűlölik a leginkább! – döfnie. De lehetőleg inkább előzőleg jól kihegyezett és kiélezett konyhakést feltételezve, hogy Vadászkéssel nem szktak mindig járni. Ha viszont nem a klasszikusan rendelkezésre álló, evő-eszközöknek a bűnözésre alkalmas darabját ragadják meg úgy, ahogyan arról már gyermekkoruktól álmodnak Freud szerint, akkor egy korábban már padlóhoz vágott porcelán, vagy üvegtányér, esetleg pohár, vagy boros- sörös üveg szükséges. És persze, az is, hogy a férfi, ha nem is teljesen háttal, de lehetőleg legyen jól oldalra fordulva és eszébe ne jusson, hogy az angyali arája mire készül.
Ez tehát aközött, amit én csak amolyan pszicolüógiai terápiás megfontolásra alkalmas, jótanácsként javasoltam Gerle Évának, és aközött, amit a Geri Cicus máris, ki tudja, hányadik alkalaommal, elkövetett? És ki tudja, még mi mindenről nem számolt be a bolgján, hogyha kiderült, hogy az “egyetlen bántalmazóját” is tulajdonképpen ő bántalmazta. És hogy milyen válogatott sértésekben részesítette Tarján Tamást, amikor “édes-kettesben lehettek” és nem kellett cenzúráznia magát, ebben a kontextusban, bátran és logikusan ki lehet következtetni abból, a sátáni rágalmakból amiket ő nőiessége rám hordott. (Ez egy állat és biztos, hogy rosszul is dug, már impotens, stb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széljegyzet | Posted on Szerző: | Címke: | Hozzászólás

Humor a petíción – Csakazolvassás tolvajnyelv és tolvaj-szerelem

Humor a petíción.

 

Vendég

#43816 Re:

2014-08-29 23:09

#43791: –

 

Éva blogján az “értőn olvasás” a blogger véleményét szolgaian elfogadó, ellenvéleményt megfogalmazni sem merő olvasói magatartást jelenti. Aki nem ismeri a közös virtuális valóságukat, annak Éva írásai zavarosnak tűnhetnek, na de aki ismeri a tolvajnyelvet, aki tud “értőn olvasni”, az megtalálja az ízlésének és lelkiállapotának megfelelő szellemi táplálékot.


Vendég

#43817

2014-08-29 23:09

Hát van egy kis versenyhelyzet Villővel ODJ.t illetően, úgyhogy igyekezni kell Éva. Még egy, két Kolozsvári utra feltétlenül szükség lenne.

 

Vendég

#43820 Re:

2014-08-29 23:11

#43817: –

 Mi köze Villőnek OJD-hez?

 

Vendég

#43824 Re: Re:

2014-08-29 23:13

#43820: Vendég – Re:

 kérdezd meg villőt. gondolod itt fogja elújságolni – ő nem éva, hogy mihelyt ránéz egy pasi, rögtön szétkürtölje, hogy dúl a láv – nagy életem van


Vendég

#43825 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2014-08-29 23:14

#43798: – Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

 

“Egy női írót? Nahát, olyan fontos, hogy milyen neműt mondott? Ez szexizmus, kérlek. Ordas és undorító szexizmus. “
Muszáj ez a kis különbségtétel, mert az igazi nagy írók között nagyon kevés a nő, de a női író kategóriában a senkiből is lehet valaki. Ez nem szexizmus, ha valaki csak azért elismert, mert nő és így alacsonyabb teljesítménnyel is lehet híres. Az a szexizmus, hogy a legtehetségesebb írók mind férfiak, és ez a szegény Éva hiába erőlködik, soha nem lesz még olyan se, mint Szabó Magda, nem hogy egy férfi író szintjét elérje. Ez a Rend bűne ami elnyomja a női írókat!

Kategória: csakazolvassa, Kozma Szilárd | Címke: , , | Hozzászólás

Néha a nagy Gerle Éva is beismeri, hogy a petíciónkon trollkodik

“Kozma Szilárd pályaképét és a neki szóló olvasói kérdést magam írtam meg.” – Gerle Éva

“Még az is érdekelne, ha jó helyen kérdezem, hogy az úgynevezett ún. rerinkalnációról (Remélem, helyesen írom, sajnos, a román hadseregben, ami időszakban a szekusok is rám voltak homoszexuálisan-erotikusan Állítva! nem tanítottak magyar nyelvű Helyes-írást!)(Tudniillik és jómagam még csak ötvenkilenc éves vagyok, TEHÁT huszonkét évvel idősebb, mint Gerle Éva, akinek így semmiféle talpmasszázs- és aromaterápiabeli jártassága nem lehet, a pókerről, a keresztszemes hímzésről és az arany durbincsok tenyésztéséről nem is beszélve nemzetüket féltő, bővizű hargitai (És kovásznai, hogy fulladna bele a Puli!) patakjainkban, karmikus folyóinkban stb.! De a piócák abból a levesből nem esznek! S a Luxusmenyasszony magát “blogernek” tartja, pedig nem is suksüköl úgy, mint Én, de ha mindez nem volna elég, a Vadgerlice Tubica nemegyszer, FIGYELEM: az álneven író Tóth Ottó és Minden Áron őszinte És becsületes (Szexuálisan semmi esetre sm frusztrált!)leleplező hozzászólása szerint (Köszönjük!) fényképes-tárgyi valóság-bizonyítási ún. Saját szeme látta, hogy a magát “Celebnek” hírdető, férfitökretevő, nemzet- és családellenes Bloger ún. koffeines kávézásra vetemedett Pesti “lokál”okban (Amelyek egy Zsidóról elnevezett sugárúton, amelyet mi székelyek “Sztrádának” mondunk igaz rovásírással, helyezkedett el!) feminista-arnarchista “Barát”nőivel-blogsleppjével, valamint Veres Berci pszicháter kollégámmal és jóbarátommal, s fizetett egy ízben a Luxuskurva nem kevesebb, mint 623 három Forintot, amelyet a kerekítési-liberális nagyvárosi Szabályok szerint amúgy Zsidósan Hatszáthuszon5-re(Figyelem!!!) ún. Kerekítettek, az Egyetemes Kerekíttési Törvények szerint!, melyekről, mind a kilencről, Az Álmos Kolomp című, 11OO oldalas Beavatási regényemben is leírok, mivel nekem, bár egyáltalán nem vagyok a díjak, rangok kórosa, csak három kötetem jelent meg, s régebb írónak tanultam, de végül álmomat követve végre, valahára Üzemmérnök lettem, hátrahagyva a teremtő-írói fantáziám kiteljesedettségéért járó, jassznyelven – “pestiesen!” – szólva ún. Protézis-irodalmi Díjamat! és utánam síró, azóta sajjnos, mint sikeressztrip-1o táncosnő, kissé “Duncika” szerelmemet (Hiába, a jólét, mely a Gerleévai “csavaros” észjárás és “Pesties” ún. szó-csűrés szerint, nem azonos a karmikus alapú, tárgyi valóságnak megfelelő, gazdasági négygyermekes ellehetetlenítésünket ún. célzó “JÓL-léttel!) a csíkszeredai Ügyészségi törvényszéken, későbbi apósom leányát, az ízig-vérig Székely Noémit!) is szó lesz a Budapesti ún. “SOTÉR” Club előadássorozatában, amelynek előadója Kozma Szilárd úr, kétszeres dannos öves (Pázsiton, évei számának megfelelő-jurtamelletti eldobált műanyag ún. palackos szutyokban!) fekete dzsúdó- és reikimester, a csiklóorgazmus élharcosa, fogyókúrás módszerek százainak (Tapasztalati!) szakértője, beavatott-megvilágosult székrekedő, vértolulásos kilencgyermekes édesanya, otthonszülő, harmadik emeletről HARAgvóan lerohanó, Puli-sétáltató, s nem különben az Erdélyi Néppárt (Sic!) (bejött a macska) megbecsült, gyermekszerető és FIGYELEM: családcentrikus Tagja?”

Forrás: eme trágyadomb: http://csakazolvassa.hu/2014/01/26/igy-lattak-ok/

Kategória: asztrológus, Gerle Éva, Kozma Szilárd | Címke: , , | Hozzászólás

Kozma Szilárd: Klasszikus és karmikus asztrológia-tanítást a középiskolákba!

Négy éven át, az igazi sors- és önismeretet adni képes asztrológiát kellene tanítani a középiskolákban, a metafizikai pszeudológiák, vagyis az öngyilkos költők un. esztétikus termékei, a liberalizmusnak és a feminizmusnak lefeküdt, korrupt pszichológia és a személytelen és steril (absztrakt) filozófia helyett.

Lásd a részletes indoklást itt:

http://www.asztrologosz.hu/post6708.html#p6708

Kategória: Kozma Szilárd | Hozzászólás

Interjú a klasszikus és a kauzális asztrológia különbségéről

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlése:

 

A Budapesti Decens Magazin főszerkesztője: Ordódy Eszter által készített két interjú, Joó Violetta és Kozma Szilárd Karma- és családasztrológusokkal a karma-oldási lehetőségekről és a magzatfoganási és más, mély családi problémákat és kríziseket okozó, meghaladhatatlannak látszó, szellemi – spirituális, illetve pszichológiai és fizikai meghatározódásokról, valamint ezeknek a sorsnehézségeket okozó okoknak a feloldási lehetőségeiről.

 1. Interjú Joó Violettával
 1. Ordody Eszter: Honlapodon komolyan foglalkozol az egyéni karma kérdésével. Mit kell erről tudnunk?

Joó Violetta: Az általunk művelt kauzális asztrológia lényege az, hogy az egyéni karmát törekszünk első sorban nagyon mélyen és pontosan feltárni (ontológiai ismeretek és szempontok szerint). A kauzális asztrológia egy olyan, viszonylag új keletűnek mondható asztrológiai lét- és életlátáson alapszik, amely tulajdonképpen az asztrológia eredeti metafizikai alapjaihoz tér vissza. A Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított Tabula Smaragdinak az eredeti spirituális világ-axióma rendszerére épít tehát, az asztrológiát hiteltelenítő középkori – vásári! – jóslás-logika helyett. Ezt, az elsődlegesen az egyéni karmáknak a majdhogynem matematikai pontosságú feltárásán alapuló ontológiai, tehát szellemi valóság-alapokon (Tehát nem a krisztusi értelemben vett „homokváron”) álló, „irányzatot”, a párom, Kozma Szilárd fejlesztette ki, a saját szakmai tapasztalatai és megfigyelései, valamint és a többi erdélyi, gyakorló asztrológus – metafizikus barátainak a megfigyelései alapján, azok szoros közreműködésével. Ma már főként a folyamatosan bővülő gyakorló asztrológusi tapasztalataink (horoszkópértelmezéseink) és a saját magánéleti élettapasztalataink által is, azokat metafizikailag értelmezve és a társaink asztrológiai tapasztalati eredményeivel összevetve, bővítjük a kauzális (Karmikus: ősi) metafizikai ismereteinket.

Ordody Eszter – Konkrétabban miről is van szó, milyen „pontos” karmikus sorselemzésről? Miben tér el a ti horoszkópértelmezésetek, a többi, ugyancsak nem jósolgató asztrológus sors-elemzésétől?

Joó Violetta – Abban, hogy miközben a többi asztrológus elsődlegesen a bolygók pozíciójából és fényszögeiből vonja le a következtetéseit, egyfajta pszichológiai asztrológiát művelve, és a Karma-pontok jelentését harmadlagos jelentéssel bíróként kezelve, sőt, a legtöbb esetben azokat a képletekbe még csak be sem jelölve, addig mi, elsősorban a karma minél pontosabb és minél mélyebb feltárására fektetjük a hangsúlyt. Ez viszont koránt sem azt jelenti, hogy a bolygók pozíciója és azok egymással alkotott fényszögei szerinti klasszikus képlet-értelmezésre nem fektetnénk elég hangsúlyt. Hanem azt, hogy az utóbbiak jelentését nem a Karma létezését teljesen figyelmen kívül hagyó, vagy azt egyenesen tagadó pszichológiának a (szerintünk emiatt hibás) elméletei alapján végezzük el, hanem a karma-feloldási lehetőségeihez vezető személyi tulajdonságokra és képességekre, valamint felvállalandó gyakorlati életfeladatokra utaló jelekként.

Ordody Eszter – Ez utóbbit hogyan kell pontosabban, konkrétabban érteni?

Joó Violetta: Úgy, ahogy a klasszikus asztrológia gyakorlatában is meg van az, hogy a bolygóknak a házakban való elhelyeződéséből olyan, a horoszkóp-tulajdonos személy által felvállalandó, gyakorlati – konkrét életfeladatokat lehet kiolvasni, amelyek az ő boldogulásához vezetnek. Az egyéni karma viszont, a negatív fényszögeknek, valamint főként a Lilithnek és a Sárkányfaroknak a pozíciójából olvasható ki a sorsképletekből. Vagyis, mint tudattalan, vagy esetleg féltudatos, és ezért, a pszichológia által „természetesként”, vagyis elfogadásra méltóként kezelt, negatív tulajdonságokra való hajlam, antiszociális, vagyis romboló és – vagy önromboló magatartásra való hajlamonként, valamint betegségi, baleseti hajlamokként, sorskríziseket kiváltó okokként, vagyis meghaladandó tulajdonságként olvasható ki és tárható fel a születési képletekből. A Karmapontok és a bolygók házhelyzetének a jelentése viszont elárulja az asztrológusnak, hogy milyen konkrét egyéni életfeladatok tudatos felvállalásával és gyakorlásával – beteljesítésével oldhatók ezek az egyénenként szintén változó karmikus meghatározódások. Ettől rendkívülinek is mondható sorsoldási-tudástól és karma-ismerettől válik a létező leghatékonyabb, legeredményesebb spirituális önismereti, sorsrendezési útmutatás rendszerré a kauzális (Tehát a tényleges karma-feltárásra összpontosító) asztrológia.

Oldody Eszter: – És ezzel a közvetlen személyi karma-szembesítéssel egyetértenek a horoszkóp-rendelőitek? Nem félnek, vonakodnak egy kicsit sem tőle? És attól a gondolattól, hogy nekik ennyire konkrét életfeladatokat „írtak elő az égiek”, nem idegenkednek egy kicsit sem, mondjuk, a liberálisabb beállítottságú személyek?

- Joó Violeta: Nyílván, hogy azok, a rendelők számára akik, azt tartják, hogy törvénytelen mindenféle sors-determináció, és, hogy az ők akaratába – elképzeléseik megvalósításának a szabadságába, még az Úristennek se szabad bele szólnia, ez, a kényelmetlen és kellemetlen információkat tartalmazó karma-feltárás nem szimpatikus. És persze, hogy ha mégis szeretnének horoszkópot, akkor előbb nem minket keresnek meg. Hanem ehelyett, inkább a kauzális asztrológiai értelmezésnél jóval „kíméletesebb”, de felszínesebb, de ugyanakkor, a pozitív sors-változtatási lehetőségek szempontjából lényegtelen un. asztro- pszichologizálást. Én nem akarok senkit bántani, de a bolygók jegyhelyzete és fényszögei szerinti pszichologizálást választó asztrológusok, akik az asztrológiának ezt a mély-tudatalatti (karmikus) világát a pszichológiánál lényegesen mélyebbről feltárni képes részét kényelemből, vagy más okok miatt nem vállalják, nem tudnak az emberek sors-problémáinak a valós gyökereire rá mutatni és ez által, a sorsváltoztatásig menően rajtuk ténylegesen segíteni.

Szinte azt is mondhatjuk tehát, hogy ezzel, a karma-feltárás nélküli, tehát a felszíni okozatokkal a pszichológiai steril elméletek szerint eljátszadozó asztrológiával ugyanott vannak az emberek, mint régebb, a jósolgató asztrológiával. Azzal a különbséggel, hogy hálistennek, ettől már nem kapnak a fekete-mágiázásra való hajlamaikat erősítői impulzusokat.

És el kell itt mondjam, hogy ugyanennek, a pozitív sorsváltoztatást egyedül előidézni képes kauzálitásnak (pontos egyéni karma feltárásnak) a hiánya jellemző minden más un. spirituális, de igazából csak misztikus beavatási rendszerre („Útra”) is, legyen az a Joga, a Ji-King, feng-shui, pszichológia vagy akár a Tarot. A kauzális asztrológia által megszerezhető gyökeres, karmikus önismereti információk hiányában, nem tudjuk a saját személyünkre, saját sorsunkra lényegesen és ténylegesen pozitív változást hozóan alkalmazni az un. ezoterikus és spirituális iskolák, misztikus utak és beavatási rendszerek ( módszerek!) útmutatásait, a metafizikai igazságot, valamint a felületi, misztikus, vagy pszichológiai jellegű önismereti információt. Amit én és párom is használunk időnként az asztrológia mellett, az a Tarot és az Aritmológia alkímiája, de amint azt már mondtam, karmikus – kauzális, tehát az életünk, a személyes élethivatásunk (karmaoldási) spirituális rendeltetési színezetét feltárni képes, gyökeres önismeret nélkül, az ember nem tudja helyesen önmagára értelmezni ezeket a régi spirituális tradíciók és iskolák által konzervált ősi önismereti információkat sem.

 1. Ordody Eszter – Fogalmazhatunk úgy tehát, hogy az egyéni karmától való megszabadulás az emberek úgynevezett „életfeladata”?

Joó Violetta: – Igen. Egyértelműen. Mindannyian azért születünk, hogy megvalósítsuk az elérhető legnagyobb boldogságot, egészségesek legyünk. Kiteljesedésre, teljességre, „Egész-ségre” törekszünk és vágyunk. Arra, hogy visszaállítsuk, amennyire tudjuk azt az Egységet, kiegyenlített állapotot, harmóniát, ami az ősemlékezetünkben él. Ez a megváltotti állapot elérése az életünk célja, ha vallásosan akarom magam kifejezni. Ha metafizikailag, akkor a kiegyenlítődés, „Nagy Egység”, egységben a mindenséggel, az Abszolút Szellemmel. Jézus a Mennyek országának nevezte. Ez, természetesen a földi életünk, gyakorlati tapasztalatainknak az elméleti elképzeléseinkkel való összevetése segítségével elérhető, és rendeltetésünk, isteni késztetésünk, hogy elérjük ezt az állapotot. Ez lenne az a bizonyos tisztító tűz, amit a leg értelmesebb dolog az elhárítási – kikerülési törekvések helyett, felvállalni és így meghaladni. De a földi állapot a Pokol is. Ezt valósítjuk meg, ha hagyjuk, hogy a negatív karmikus tulajdonságaink vezéreljenek, akár ismerjük őket, tehát tudatosan döntünk hitetlenül, pesszimistán, élvezet hajhászva, bosszúból stb., akár tudattalanul döntünk a sorsunk fontos mozzanataiban e rejtett negatív tulajdonságainktól motiválva, s a felszínen önkéntelenül becsapjuk magunkat, úgy érzékeljük, hogy mi jót akarunk, áldozathozóak, önzetlenek, békések stb. vagyunk. Rendkívül gyakori, hogy az ember nem is sejti, hogy azért keseredett meg évek, évtizedek alatt az élete, mert valami, amiről az éber, úgynevezett nappali éber tudatával meg van győződve, hogy helyes, ahhoz a lelke és a tudata legmélyén azért ragaszkodik, mert valami lényeges hibabelátást, áldozathozatalt, bátor tettet, felelősségvállalást, félelem és harag elengedést mindenáron el akar kerülni. És ezek, mint mondtam az egész életet, több évtizedet az életünkből fokozatosan megmérgezhetnek, megkeseríthetnek. Ezek nem egyszeri önámítások, tévedések, ezek karaktervonások, jellemvonások, amelyekre épül a sorsunk, az egész életünk.

Nem váltott meg minket előlegezetten senki, és nem folytatódik a karmafeloldás a következő életünkben. Hogy ez alatt mit értek, nem szeretném itt kifejteni, mert tényleg nem lehet röviden, kulcsmondatokban, de mindenki figyelmébe ajánlom Kozma Szilárd „A kereszt metafizikai értelme és a kereszténység paradoxona” című és „Reinkarnáció, miszticizmus vagy valóság?” című metafizikai tanulmányait, mindkettő elérhető az ő honlapjain.

 1. Ordody Eszter - Rájöhetünk magunktól is, mi a dolgunk, itt a Földön, vagy erről csak személyes képlet felállításával szerezhetünk bizonyosságot?

Joó Violetta: Vannak jó spirituális fogékonysággal, misztikus érzékkel rendelkező emberek, akik az életfeladataik néhány felszíni részletére ráéreznek, vagy egy kiválóan helyes nevelés következtében, abba már a szüleik által azok egyikébe – másikába ugymond “beiktatódnak” . De ez nagyon kevés még, ettől még az életük tragédiába is torkolhat, hiába kutakodnak és tesznek részletes elméleti metafizikai felfedezéseket, ha nem tudják meg az összes személyi életfeladatukat. Még olyan közegben is, olyan kultúrában, ahol metafizikai ismereteken alapszanak a vallásos, népi, vagy kulturális szokások, és ezért az illető metafizikailag helyesen él nagyjából, a leggyakoribb, hogy az individuális karmájából eredő, rejtett negatív tulajdonságait nem tudja felismerni, s így azok félreviszik az életét, boldogtalanságot, betegségeket okoznak. A személyes karma megismeréséhez szükség van egy olyan pontos térképre, mint a születési képlet.

Mára a magyar kultúrából is olyan általános, mindenkire vonatkozó életfeladatok realizálása tűnt el, mint pl. a normális gyermekszámú családi élet, tehát a gyermekáldás-kultusza, az apának a felnőtti kor küszöbére érkező gyermekeinek a “beavatói” szerepe, a párkapcsolatok harmóniájának feltételeit jelentő nemi szerepek stb., hogy a természet iránti szeretetről, tiszteletről és főként felelősségről, már ne is beszéljek. Érdesnek tartom megjegyezni, hogy a felelősségre, helytállásra, sors-vállalásra való nevelés főként az apák szerepéhez kapcsolódik, hiszen az apa a gyakorlatibb és racionálisabb, így következetesen elváróbb és ha kell: szigorúbb, tehát eredetileg férfi tulajdonság az életre-nevelés, amelyet minden apa tovább kellene, hogy adjon a gyermekeinek, sőt, feleségének, akitől viszont a férj a családi és párkapcsolati egységet fenntartató megértő-szeretet, a gondoskodást, a közvetlen tápláláshoz szükséges türelmet kell, hogy megtanulja a párkapcsolat és közös családi élet során. Ehelyett manapság ennek már semmi hagyománya, sőt, megvetik ezeket a szerepeket, pedig csak innen kiindulva lehet eljutni a mindkét nem funkciójának a megértéséig és valós elsajátításáig, a szellemi-lelki Androgün állapotig. Tehát abba az életfázisba, és fejlődési-fázisba, ahol a nő, már nemcsak nő, mert a férfiszerepeket is elsajátította, és a férfi nem csak férfi, mert a női szerepeket is elsajátította. Mindketten könnyedén és természetesen képesek bátrak, önérvényesítők és ugyanakkor kedvesek és megértőek lenni, fegyelmezőek lenni a gyermekkel, barkácsolni, szerelni, autót vezetni, sportolni, hegyet mászni, úszni, politizálni stb., bármit, ami pozitív férfias tulajdonság és könnyedén és természetesen kimutatni szeretetüket, gondoskodóak lenni, gyerekeket etetni, pelenkázni, mosni, főzni, takarítani, bevásárolni stb., bármit, ami pozitív nőies tulajdonság.

De láthatjuk, hogy e helyett, az alapvető metafizikai ismeret nélkül, és ehhez képest a nyugati társadalomnak egy lényeges százaléka egy hanyatló, metafizikátlan és ezért öncélú és steril, un. fogyasztói szokásrendet vett fel, ami egyre inkább terjed, hisz jelenleg igen erős divat, hogy a gyermekeket eleve nem nevelik még csak a neme szerinti szerepre sem, mintegy meg is fosztva őket attól eleve, hogy egészséges, harmonikus, fejlődőképes párkapcsolataik legyenek, és esélyük legyen majd aztán a másik nem pozitív tulajdonságait értékelni, sőt: azokat felvenni, hiszen még a saját neműk szerinti funkciójukat sem értik és nem értékelik. Mindezzel a negatív karmikus meghatározódások erősődési késztetésének kedvezünk, amelyek egyébként is diszharmóniára, szétdarabolódásra motiválnak minket. Bár, igaz, ezzel a hanyatló, steril nyugati tendenciával párhuzamosan, egy kisebb, de önmagával és életével – sorsával szemben igényesebb réteg, egyre nyitottabb a komoly, valódi spiritualitás és reális sorsrendezési lehetőségek felé. Ez alatt viszont, egyáltalán mem az un. ezoterikus fantazmogóriák, illetve misztikus zagyvaságok szerinti ámítók és önámítók seregét értettem.

 1. Ordody EszterMiből érezheti valaki, hogy nagyon nem a „saját útját járja”?

Joó Violetta: Több dologból is. A legegyértelműbben a fizikai sík jelzi vissza az életút tévesztést és a sors-hibáinkat. (A szellemünkben, lelkünkben rejtőző, dolgozó negatívumokat.) Ilyen egyértelmű jelek a betegségek, balesetek és az anyagi szűkösség is. Bár, nagyon fontos, hogy fokozatokról beszéljük: minél nagyobb egy fizikálisan érzékelhető problémánk, annál régebb óta, s annál intenzívebben haladunk és haladtunk addig a rossz irányba. Tehát pl. minél súlyosabb egy betegség, vagy baleset, ami ér minket, annál fontosabb helyesen értelmezni annak a szimbólikus jelentését. Legtöbbször az a téves mentalitásunk, ami ide juttat, nem, hiába, hogy tudunk róla, mert a feloldási és meghaladási igényünk, nem jut el a gyakorlati realizációig, ehhez gyengének érezzük magunkat, illetve a problémát, vagyis a karmikus hibánkat érezzük bagetellnek. Így azt hisszük, nem olyan nagydolog, nem nagy hiba, pl. titokban haragudni, bosszúérzéseket táplálni, titokban elvágyódni partnerünk mellől más karjaiba, máshol keresni a boldogságot. Úgy gondoljuk, ezeket mind nem is gondoltuk olyan komolyan, s különben is: a lényeg, hogy nem tettük meg. De ez nem így van. A tudattalanunk számára ez egyáltalán nem komolytalan dolog. Minél inkább rejtjük még magunk elől is negatív érzéseinket, annál intenzívebben dolgoznak azok a mélyben. Szellemi, lelki tevékenységünk, érvényesülési célt követő pszichológiai szokásaink halmaza, magában rejti azt a veszélyt, hogy még magunk elől is elrejtjük, amit érzünk, amit gondolunk. Lesüllyesztjük a tudattalanunkba bizonyos megoldatlan konfliktusokból származó tartós nehezteléseinket, nehéz helyzetekben felébredő félelmeinket, stb. Rejteni magunk elől veszélyes, ezért is kapunk a sorstól durva visszajelzéseket ilyen esetekben.

Ilyen, rejtett tudattalan tartalmak tükröződnek a betegségeinkben, baleseteinkben, gyermekeink betegségeiben, sérüléseiben, mentális, vagy alkalmazkodási problémáiban, anyagi nehézségeinkben is.

 1. Ordody Eszter : Honlapodon azt írod, hogy „A Föld – viccesen fogalmazva – a szellemjavító-műhely.” Mit értesz ez alatt?

Joó Violetta: Valóban ez az elsődleges funkciója a fizikai síknak, az életnek a Földön: a szellem javítása, helyrehozása. A saját szellemünk, lelkünk meghaladás általi megtisztítása attól, amiről eddig csak egyéni, negatív karmaként beszéltünk, egyetemes szemszögből viszont az Abszolút szellem születik meg bennünk, ide a földi életbe, emberként, hogy a fizikai sík információtükröző (és információőrző) funkciója segítségével önmagát kijavíthassa, meghaladás által megtisztíthassa az úgy nevezett Lilith-tartalmaktól. A Lilith egy csillagászati pont, ugyanakkor egy metafizikai gyűjtőnév, ami jelöli az ősteremtés előtt, az Abszolút Szellemben, a „Nagy Egészben” a zűrzavart, káoszt, kábulatot, gyűlöletet, irritációt, szétbomlást okozó tulajdonságokat. Minden negatív tulajdonságunk ebből, az Abszolút Szellemben létrejött negatív tartalomból hozzuk magunkkal. Az teremtés ősoka a Lilit-zavar, ennek felszámolására jött létre a földi élet, s fejlődött ki az ember, amely élőlény képes érezni az egyéni öntudatot és az Abszolút Szellemmel való azonosságát, és ugyanakkor képes megfigyelni magát és környezetét, annak érdekében, hogy elkezdhesse a Lilith meghaladását, gyakorlati tapasztalati segítségével.

Ordody Eszter -    Ezek szerint nem léteznek gyógyíthatatlan betegségek, és „javíthatatlanul rossz” életek? Mindenre van megoldás?

Joó Violetta: Erre a kérdésre nagyon nehéz úgy válaszolnom, hogy sem ne lombozzak le senkit feleslegesen, sem ne keltsek hiú reményeket.

Gyógyíthatatlan, azaz visszafordíthatatlan és menthetetlen fizikai – biológiai állapotok vannak, ez törvényszerű. Ez a fizikai sík egyik nem véletlenszerű tulajdonsága. Értem ezalatt, hogy ami a fizikai síkon a természet törvényei szerint visszafordíthatatlan, pl. egy végtag elvesztése, vagy pl. az időnap (korai!) előtti halál, az azt jelzi, hogy az illető személy nagyon lényeges szellemi tévedésben volt. Azt nem állíthatom, hogy szellemileg ne lehetne még ilyen fizikai károsodás után is kiteljesedni és egészségessé válni, hiszen mindaddig, amíg élünk van erre esélyünk, ennek megvalósítása az élet spirituális célja.

Egy visszafordíthatatlan testi károsodással is lehet viszont, a további lehetőségek szerint teljes életet élni, boldog lenni, teljes értékű életet folytatni. És ezt is javaslom mindenkinek, ha ilyen helyzetbe kerül.

Viszont nagyon fontos megjegyeznem, hogy a mai orvostudomány általános tapasztalatai nem spirituálisan élő emberek eseteivel számolnak, így nem ajánlott mindent elhinnünk, pl. hogy bizonyos izmaink, bizonyos részleges szervi megbetegedéseink ne lennének regenerálhatóak megfelelő szellemi-lelki, és persze fizikai magatartással. Főként gyermekeknél. A kauzális asztrológusok tapasztalatai közt bőven akad olyan, hogy metafizikailag helyes tanácsaikra orvosok által sosem látott gyógyulások, regenerálódások jöttek létre, s nem elhanyagolható az sem, amikor az orvosok bizonyos panaszok kiváltó okát nem találják évekig különböző vizsgálatok sora után sem, míg a kauzális asztrológus pár hetes munkával megtalálja az okot, és megadja a megfelelő probléma-megoldási tanácsot. A fizikai okok sosem a valódi és elsődleges okok, minden a szellemi síkon gyökerezik.

 1. Ordody Eszter Miben más az általad felállított horoszkóp-képlet, mint amiket más asztrológusok készítenek?

Joó Violetta: Feltételezem, alig térhet el. Én egy programozó barátunk által kidolgozott asztrogram-készítő programmal dolgozom, ami ugyanúgy mutatja az Ascendenst, a horoszkóp házakat, a bolygókat a jegyekben és a horoszkópházakban, a fényszögeket, valamint a Lilith nevű karmikus pontot és a Sárkányfarok-sárkányfej tengelyt, mint bármelyik más horoszkóp-készítő program. Az más kérdés, hogy a nem kauzális asztrológiát gyakorlók ez utóbbiakat figyelmen kivül hagyják, vagy nem tulajdonítanak fontosságot nekik. Sőt, láttam, hogy némely másik bizonyára akár több asztronómiai jelet, aszteroidákat, bolygók holdjait is mutatja, de amíg mi, kauzális asztrológusok nem terheljük a rendelőinket az utóbbiaknak a karma szempontjából semleges jelentésével, és más asztrológusok is hiába kapcsolnak ezekhez gyógyítói képességeket, hiszen a legtöbben az alapbolygók által képviselt pozitív tulajdonságokat és pozitív képességeket sem tudják megkülönböztetni a negatívaktól, metafizikailag vakon tapogatóznak, és sajnos, sokszor inkább a karma-indiferens pszichológiából építenek be értelmezéseket.

A Lilith-et például csak ritkán, és szintén hibásan elemzik. Az emberek sokszor azt remélik, csupa jó dolgot hallanak az asztrológustól, olyanokat, hogy gazdagok lesznek, különös képességeik vannak, és akit éppen szeretnek, az viszont szereti őket stb. Sok asztrológus kiszolgálja ezeket az igényeket, míg megint mások szintén jósolgatnak, jót-rosszat vegyesen, abban a hitben, hogy ez mégiscsak reálisabb. Viszont nem gondolkodnak el azon, hogyha bármi egy adott személy életében megjósolható lenne, azon túl, hogy az illető közel és távol múltbeli tetteit, érzéseit, gondolatait és persze a születési képletét ismerve, ezekből bizonyos következményeket, várhatóan megjelenő sors-visszahatásokat ki tudunk következtetni, tehát még ezen túl bármit úgymond „meg lehetne jósolni”, akkor az életnek elveszne a lényege: a karmafeldolgozási és megheledási értelme. És persze ez ellentmondana, annak a metafizikai igazságnak is, hogy „Ami lent, az van fent, s ami lent, az van fent”, tehát, ami a szellemben történik, az történik a fizikai síkon is, az anyagban. Ezek a jósok pedig nyilván nem tudják, mi van a szellemi síkon, hiszen, ha tudnák, azt is megfigyelhették volna, hogy mindenkinek van egyéni életfeladata és azt vállalni, vagy nem vállalni: szabad akarata is, ami szerint sehol előre meg nem írtan, egyszerűen elhatározhatja, és erőt vehet magán, hogy ne az addig rejtett, de később leleplezett negatív tulajdonságai vezéreljék. Vagy pedig amennyiben pozitív eseményeket jósolnak, azt nem veszik figyelembe, hogy egyáltalán nem határozható meg előre, ki mikor hallgat a „jobbik énjére” és támaszkodik a pozitív képességeire, s mikor vesz erőt gyengeségein. Mindez az illető szabad akaratától függ, még akkor is, ha az adott bolygóállások is mindig szinkronban vannak a földi eseményekkel, tehát mindig van egyfajta időminőség és aktualitás, de hogy ezeket ki hogyan él meg és ezeket az időminőségeket hogyan használja, az megint csak attól függ, hogy egyéni szabad akarata szerint milyen spirituális szintre jutott el addig.

Máskülönben magát az egyéni karmát sem ismerik fel konkrétan és határozottan a különböző kártya-, tenyér- és egyéb misztikus jósok, vagy a jós-asztrológusok, hiszen rajtunk, kauzális asztrológusukon kívül, mindenki misztifikálja, illetve félreértelmezi, sőt: nem is értelmezi a Lilith és a Sárkányfarok jelentését és persze, metafizikailag az ősteremtés ontológiai okával: az egyetemes megváltódás szükségével, és így az emberi élet általános rendeltetésével sincsenek tisztában.

 1. Ordody EszterKarmikus sorsprogramokat csak anyai ágon öröklünk? Ha igen, mi ennek az oka?

Joó Violetta: Így van, karmánkat egyértelműen anyai ágon örököljük. Ezt tükrözi az a biológiai jelenség is, hogy a (női) petesejtek az anyai nagymamamáknak a vére által biztosított tápanyagokból épülnek fel a lány-magzatok petefészkében még azok megszületése előtt és új petesejtek nem keletkeznek a lány-babák petefészkében azok születése után. Tehát, fizikai síkon olyan finom anyagból keletkezik nagyobb százalékban (mint tudjuk a petesejt százszorosa mennyiségileg és minőségileg is a férfi ivarsejtnek) ami már a nagymamája testében is jelen volt és, az analogia és a rezonancia egyetemes törvénye alapján, tükrözte annak szellemi-lelki állapotait, vagyis szerkezetét formálta az is, hogy már a nagymama szellemiségét is tükrözte, hiszen a sejt, mint az élő fizikai test kisebb egysége, része, szintén tükröző funkcióval bír. Tehát, a petesejt életéből arra következtethetünk, hogy olyan tartalmakat hoz, amelyek több generáción keresztül tartósan jelen voltak az adott személyekben.

Így hozzuk magunkkal és adjuk tovább szellemi síkon is, anyai ágon az örökségünket, a karmát.

Feltételezem azért a nőknek jutott ez a „karma továbbító” szerep, mert ők azok, akik a biológia teremtést nagyobbrészt végzik, ők szülnek, ők , formáljákmár a foganásuk előtt is, vágyaikkal, képzeletükkel, tehát szellemükkel-lelkükkel a születendő gyermek spirituális struktúráját és így annak a karmáját is egyedül ők szövik és adják át önmagukból. A férfi szellemisége a nevelés ideje alatt kellene, hogy nagyobb szerephez jusson, ő a gyermek szellemiségére kívülről hat. És mint erről korábban beszéltem, a metafizikailag helyes apai nevelés nagyon lényeges a személyiségfejlődésünk, sőt, a spirituális fejlődésünk szempontjából. Ehelyett ma az apát különféle pedagógusok és pszichológusok, jobb esetben sport edzők, vagy a kedvenc tanárok helyettesítik. Sőt: ma már az internethez kötött számítógép.

 1. Ordody EszterHogyan lehet feloldani a negatív karmikusan öröklött sorsprogramokat?

Ez mindig a karma jellegétől függ. A karmákat be lehet sorolni a 12 jegy és ház szerint, tehát pl., hogy egy karmikus pont a születési képletben melyik zodiákus jegybe esik. Negatív, karmikus sorsprogramoknak nevezzük még bizonyos tulajdonságok szerint csoportosított bolygók egymással való negatív fényszögelését a születési horoszkópban. Pl. amennyiben az elemi maszkulin (férfias) tulajdonságokat képviselő bolygók, mint a Napnak, a Marsnak, és az apaságot, a határokat és a spirituális felelősségtudatot képviselő Szaturnusznak, valamint az Uránusznak a negatív fényszögei egymással kapcsolódnak, és az isteni igazságot, végső és teljes kiegyenlítődést szimbolizáló Plútóval is negatív fényszöget alkotnak (De ezek közül legalább háromnak az egymással való negatív fényszögei, főként, ha azok kvadrátok, és szembenállások), akkor pl. fény- és személyiségellenes, illetve maszkulinitás-ellene karmáról beszélünk, akár férfi, akár nő nemű az illető személy, akinek a sorsképletét vizsgáljuk. (Tulajdonképpen a férfiasság-ellenesség itt a lányeg.) Ilyen, a több bolygó egymással való negatív fényszögeiből kiolvasható negatív, karmikus programot, hetet különböztetünk meg.

Hogy ne terheljem túl az olvasókat, nem sorolom fel ezt a hetet, hanem rátérek a kérdésre való közvetlen válaszra:

Mind a jegyek szerint, mind a házhelyzet, vagy a negatívan fényszögelt bolygócsoportok szerinti karmikus sorsprogramokról beszélünk (a születési képletben) a feloldás mindig az adott jegynek, az adott bolygóknak megfelelő pozitív tulajdonságok elsajátítása, az adott horoszkóp ház által jelölt életterületnek megfelelő gyakorlati életfeladatok felvállalása. Mindehhez szellemi-lelki és gyakorlati erőfeszítések szükségesek a karmafeloldást vállaló személy részéről, s ezen erőfeszítések és életfeladatok meghatározása egy igen fontos része a kauzális asztrológiai horoszkóp-feltárásnak.

 1. Ordody Eszter – Érdekes dolgot írsz a druidák házassági szokásairól, miszerint náluk egy év alatt el kellett döntenie a szerelmes pároknak, hogy együtt maradnak-e örökre vagy sem. Vajon az együttélés ront-e a kapcsolatok alakulásán?

Joó Violetta: Az időnek nem csak mennyiségi, hanem minőségi tulajdonságai is vannak, ezért egyértelműen szükséges eszerint vizsgálni az együttéléseket. Egy év alatt aktuálissá válik egy komoly, egyértelmű minőségi változás az együttélésben, egyrészt meg kell hozni a döntést ez idő alatt, hogy hosszútávon, tehát családalapítási közös céllal együtt maradnak-e. Aki egy év után is bizonytalankodik, vagy maradni akar a gyermek nélküli most már kényelmesebb, mert összeszokott együttélésben, az spirituálisan vétkezik, a legfőbb általános-emberi életfeladatát halasztgatja, ami egyértelműen negatív sorskövetkezményekkel jár.

Mi nem egyszerűen a fajfennmaradásért szaporodunk, viszont, akik a túlnépesedésre és egyéb gazdasági okokra hivatkozva védekeznek a gyermekek foganása ellen és a túlnépesedés réme elhárításának a nevében szólalnak fel, azok egyértelműen ez utóbbi téves, koncepció szerint gondolkodnak és az általános emberi rendeltetésről, a karmafeloldásról, a karmafeloldáshoz elengedhetetlen, az általános életfeladatok felvállalása során szerezhető tapasztalatokról semmiféle fogalmuk sincs. És így van ma ezzel az összes pszichológus, pszichiáter is többek között, ezért is tartom, nem csak külön-külön az emberekre nézve veszélyesnek a pszichológiát és térhódítását, hanem pl. saját nemzetünkre nézve is. Ugyanis a pszichológia azt a látszatot keltve, hogy a lélekkel foglalkozik, s a lelket kutatja, hirdet hol materialista, hedonista, felelőtlen, majd mikor misztikus és mikor teljesen gazdasági érdekek szerint gondolkodó elveknek és ideológiáknak megfelelő elméleteket, amelyekkel sem egy ember, sem egy nemzet nem jut messzire. Mondom ezt pl. az alapján, hogy nemrégiben hallottam egy rendkívül empatikus, szelíd és kedves, megnyerő stílusú (feltételezem) népszerű pszichológusnőtől egy tv műsorban, (de előtte egy másik igen népszerű pszichológustól is szintén egy másik tv műsorban), hogy a gyermekvállalást anyagi feltételekhez köti. Ez a fajta mentalitás sok nehézséget okoz, mert ismét csak a lényeges életfeladatok kikerülésre biztat. Ráadásul a dolog pont fordítva van, a gyermek áldáshoz való pozitív, igenlő hozzáállás egyértelműen erősíti a szükséges anyagiak bevonzásának képességét, vagyis az egyáltalán nem spekuláló, nem védekező, gyermekpárti szellemi-lelki magatartásnak egyértelműen pozitívak még anyagiak szintjén is a sorsvisszahatásai! Persze arra is figyelni kell, hogy más negatív tudattalan tartalmainkat is folyamatosan feltérképezzük, leleplezzük és felszámoljuk. És persze: az, hogy a gyermekáldás együtt jár az anyagi áldással, nem azt jelenti, hogy helytelen általános mentalitással ne szegényednénk le akár sok gyermekkel is, vagy azt, hogy több gyermekkel kacsalábon forgó palotánk lesz. Mindössze annyit, hogy amennyiben spirituálisan helyesen: karma-oldón él egy házaspár, garantáltan több lesz valamicskével a tisztességes jövedelme, tehát ez nem csökken, hanem arányosan nő akkor, ha nem szab semmiféle gátat a gyermekáldásnak.

Kategória: Kozma Szilárd | Hozzászólás